Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God is trouw aan wat Hij zegt - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En u zult het huis van Achab, uw heer, doden, opdat Ik het bloed van Mijn dienaren, de profeten, en het bloed van alle dienaren van de HEERE op Izebel zal wreken.” (2 Koningen 9:7) God had een duidelijke boodschap voor de nieuwe koning van Israël, hij zou Gods middel van toorn zijn over Achab en Izebel. God is trouw aan wat Hij zegt, ook als het niet leuk of fijn is voor de mens.

God is trouw aan wat Hij zegt

Achab was een van de, zo niet dé, slechtste koning die in Israël geregeerd heeft. Hij aanbad afgoden, trouwde een vrouw die wreed was en allerlei afgoden binnenhaalde, en hij heeft veel andere koningen slecht beïnvloed met zijn gedrag. God zag dit en daarom sprak Hij uit dat Hij Zijn toorn, Zijn oordeel over zonde, zou uitstorten over Achab en Izebel. Hij zou de hele mannelijke lijn van Achab doden, als straf over de onbekeerde zonde van Achab en zijn bloedlijn. Dit is een harde straf, dit is een vreselijke straf. En dit laat zien dat het loon van zonde de dood is (Romeinen 3:23).

Zonde is een vreselijk iets, met vreselijke gevolgen. Het lijkt niet altijd zo op het moment dat er gezondigd wordt, er zijn ook genoeg mensen die zich afvragen of God zonde wel echt straft. God is trouw aan wat Hij zegt, zowel de fijne als de minder fijne dingen. Hij heeft aangegeven dat het loon van de zonde de dood is, dan is dat ook zo. God geeft aan dat Hij een rechtvaardige Rechter is (Psalm 7), dan klopt dat. God kan niet liegen (Numeri 23:19), wat betekent dat alles dat Hij zegt waarheid is.

Gods Woord

Alles dat er in Gods Woord staat is waarheid, is waar. Dat betekent dat jij Gods Woord ook serieus moet nemen, zo serieus als Hij dat doet. Het hele Woord is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, op te voeden, etc. (2 Timotheüs 3:16-17). Zo serieus neemt God Zijn Woord. Hij wil dat je er dagelijks in leest (Psalm 119) en dat je erop mediteert (Psalm 1). Dat Woord is geïnspireerd door de Heilige Geest (2 Petrus 1), Jezus is het levende Woord (Johannes 1). Zo serieus is God over Zijn Woord, God is trouw aan wat Hij zegt in dat Woord.

De ‘kerk’, alles dat zich kerk noemt, is hier in veel gevallen ver van afgeweken. Gods Woord wordt selectief gelezen; we lezen alleen de zegen, niet ook de vloek (bijvoorbeeld Deuteronomium 28). Het Woord wordt gebruikt als een springplank om eigen ideeën te uiten, i.p.v. Gods ideeën te leren kennen. Als God trouw is aan wat Hij zegt, hoe trouw ben jij dan aan wat Hij zegt? Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk Woord van God (Deuteronomium 8:3). Dat is wat jou hoort te leiden, dat is waar jij trouw aan hoort te zijn.

Waar ben jij trouw aan?

God is trouw aan wat Hij zegt; waar ben jij trouw aan? Waar jij tijd, geld en energie in steekt, dat is waar jij trouw aan bent. Tijd, geld en energie zijn dingen die laten zien waar je hart is, wat je echt belangrijk vindt. Onderzoek jezelf, laat God in je hart aanwijzen waar jij trouw aan bent. En vooral, of dat matcht met wat Hij belangrijk vindt en waar Hij trouw aan is. Gods Woord is de standaard, Gods Woord hoort te leiden in waar jij trouw aan bent.

Laat Gods Woord je hart oordelen (Hebreeën 4:12), laat de Heilige Geest je leiden in het maken van keuzes. Daar zal je doorheen leren om trouw te zijn aan God en aan wat Hij zegt. Hij is trouw, jij mag leren van Zijn trouw. In Zijn trouw zit zoveel liefde, genade, geduld, rechtvaardigheid, heiligheid en nog zoveel meer. Dat is Wie Hij is en God is trouw aan wat Hij zegt. Wat een zegen.

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69