Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God is trouw aan Zijn verbond - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“De HEERE wilde Juda echter niet te gronde richten omwille van Zijn dienaar David, zoals Hij hem gezegd had dat Hij hem alle dagen voor zijn zonen een lamp zou geven.” (2 Koningen 8:19) Jehoram werd koning van Juda, maar hij was een zeer slechte koning. Hij deed wat zijn schoonvader Achab gedaan had, wat alleen maar slechte dingen in Gods ogen waren. God is trouw aan Zijn verbond, ook wanneer alle logica zegt dat dat Hij dat niet zou moeten zijn.

God is trouw aan Zijn verbond

In 2 Samuel 7 had God een eenzijdig verbond met David gesloten, waarin Hij duidelijk maakte dat Hij een zoon van David op de troon zou houden. Er was niks in dit verbond dat een vereiste voor David was, qua gedrag, om zich aan te houden. Het was een belofte van God, dat Hij dit zou doen. Hij zou altijd een zoon van David op de troon houden. Toen Hij deze belofte maakte, wist God al dat Jehoram zou komen, en dat verschillende andere koningen zeer slecht zouden zijn.

God is trouw aan Zijn verbond, niet alleen naar David, ook naar de kerk. Hij is trouw aan het nieuwe verbond dat Hij in het offer van de Heere Jezus gegeven heeft (Lukas 22:20). God zal dat verbond nooit breken, ongeacht wat wij doen. Alleen het lasteren van de Heilige Geest (Markus 3) wordt als onvergeeflijk aangewezen. Voor de rest zien we Gods ongelofelijke trouw, Zijn geweldige liefde en Zijn fantastische goedheid. Zijn trouw is wat we nodig hebben, waar we op kunnen staan.

Bijbelse waarheid

We zien in 2 Koningen 8 dat God trouw is, deze waarheid wordt bevestigd in 2 Timotheüs 2:13 “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” Het zit in Gods karakter, in Wie Hij is, dat Hij trouw is. Hij kan niet veranderen (Maleachi 3:6), daardoor weten we dat Hij niet anders zal zijn dan trouw aan Zijn Woord. Het is Bijbelse waarheid: God is trouw aan Zijn verbond. Dat is vaste grond voor ons om op te staan, dat is zekerheid voor het leven.

Die waarheid is waar we zekerheid in kunnen vinden, die waarheid is wat we goed in ons hoofd en hart moeten hebben. Satan wil namelijk heel graag dat we hieraan gaan twijfelen. Hij wil heel graag dat we denken dat God niet meer trouw is, of dat Zijn Woord niet meer waar is. De vijand wil dat we twijfelen aan de goedheid van God, aan de zekerheid van Zijn Woord. Dit patroon zien we bij de zondeval in Genesis 3. Daar zien we dat Satan de mens wil laten twijfelen aan de waarheid van Gods Woord en of God wel trouw zal zijn aan wat Hij gezegd heeft.

Hou je vast

God is trouw aan Zijn verbond met jou, zoals Hij trouw was (en is) aan Zijn verbond met David. Net zoals Hij, ondanks ontrouw, een koning op de troon hield van Juda, zal Hij trouw zijn aan wat Hij beloofd heeft in Zijn Woord. Zo goed en genadig is Hij, zo liefdevol is Hij. Hou je vast aan Wie Hij is, hou je vast aan Zijn goedheid. Bouw je leven op Zijn trouw en op Zijn genade, dat is vaste grond om op te staan. Laat je niet afleiden door de vijand, want die zal die vaste grond onder je voeten willen wegslaan.

Je mag staan op het feit dat Jezus gisteren, heden en vandaag Dezelfde is (Hebreeën 13:8). Je mag rust vinden in Zijn beloftes en in het feit dat Hij Zich er aan zal houden. Dat is waarheid, dat is wat het Woord ons leert. Dit is wat de God zegt Die niet liegen kan (Numeri 23:19). God is trouw aan Zijn verbond; dat zien we door de hele Bijbel heen. Hou je vast aan Hem, aan die waarheid aan Zijn trouw.

Als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69