Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God is trouw - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar omwille van David gaf de HEERE, zijn God, hem een lamp in Jeruzalem door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden, omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de HEERE, en niet was afgeweken van alles wat Hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria, de Hethiet.” (‭‭1 Koningen‬ ‭15:4-5‬) Door de hele Bijbel heen zien we het volgende feit over God keer op keer terug komen: God is trouw. Dit is geweldig, want dit heeft impact op alles wat God zegt en doet.

God is trouw

David had een belofte van God gekregen, God hield Zich volledig aan Zijn kant van de afspraak. 1 Koningen 15 laat zien dat God, zelfs wanneer Davids nageslacht ontrouw is, trouw blijft aan Zijn Woord. God zal nooit breken wat Hij beloofd heeft, want Hij is perfect trouw. Davids leven is een voorbeeld van God en Zijn liefde en Zijn genade. God bleef David zegenen, Hij bleef trouw aan wat Hij beloofd had, ook toen David zondigde. Dat is God, dat is Zijn getrouwheid.

Zowel in het Oude Testament (e.g. Maleachi 3:6), als in het Nieuwe Testament (e.g. Jakobus 1:17) komt Gods trouw naar voren. God is Wie Hij is en dat zal nooit veranderen. Geen van de eigenschappen die Hij heeft zal ooit veranderen. Niks aan wat Hij doet zal veranderen, want Hij is perfect. Dat is de God die David diende, dat is de God die jij mag kennen, de God die jou volledig kent.

Trouw

Bij David zien we dat God getrouw is aan wat Hij belooft. Door de Bijbel heen zien we dat God getrouw is aan Zijn hele Woord. God zal nooit anders gaan doen, nooit anders denken. Zijn hart verandert niet, Zijn denken, doen en laten zullen nooit veranderen. Als God iets beloofdt, wat Hij in Zijn Woord geregeld doet, dan zal Hij dat ook nakomen. Er is geen reden dat God Zijn kant van de deal zal breken.

2 Timotheüs 2:13 laat ons zien hoe groot deze getrouwheid van God is, Hij is en blijft trouw, ook wanneer wij dat niet zijn. En dat stelt mij gerust. Te vaak ben ik niet getrouw, Hij wel. Te vaak doe ik niet wat ik zeg, Hij wel. Ik faal, Hij niet. Dat zorgt ervoor dat God te vertrouwen is, dat God het waard is om je leven aan over te geven. Hierdoor kan je van God houden. De liefde die Hij voor jou heeft, zal nooit veranderen. God is trouw.

Leef jij hiernaar?

Nu we weten dat God trouw is, dat al Zijn eigenschappen niet zullen veranderen, is de vraag of wij daar naar leven. Wat ik bedoel is of wij God volledig vertrouwen, met elk detail van ons leven. Vertrouw jij God in en met alles? Dat is de enige juiste reactie op Gods getrouwheid, Gods onveranderlijkheid. De enige juiste reactie is Hem vertrouwen, Hem geloven, Hem liefhebben en navolgen.

Dit is wat Jezus bedoelt als Hij zegt dat we ons kruis op ons moeten nemen en Hem na moeten volgen (Lukas 9:23). Onszelf verloochenen, niet meer mijn wil maar Gods wil, en dan Hem volgen. Een belangrijke reden om dit te doen, is dat God ultiem te vertrouwen is. Daarom kan je Hem volgen, daarom is Hij het waard om te volgen, daarom is Hij al onze liefde waard. Vertrouw jij God echt? Vertrouw jij God met alles, in alles? God is trouw.

Als je hier vragen over hebt, neem contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69