Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God kennen is logisch - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand,” (Efeze 1:17-18a) In dit gedeelte in Efeze is Paulus de gelovigen in Efeze aan het onderwijzen. Hij onderwijst ze over wat de vervolgstappen zijn van het weten wat je identiteit is als christen. Als christen horen we dingen te snappen over God, we horen dingen logisch te vinden. God geeft hier aan dat we als christenen ons verstand moeten gebruiken in het Hem kennen. Paulus zegt hier: God kennen is logisch.

God kennen

Het woord voor kennen dat Paulus gebruikt, wijst op ‘ervaringskennis’. Wat hij dus bedoelt is dat we niet alleen logisch beredeneren, maar we God ook moeten ervaren. Begrijp me goed, ik heb zelf niet dagelijks gevoelservaringen met God. Ik heb niet dagelijks ervaringen met God. Wat ik bedoel is dat we op momenten ervaringen met God mogen hebben, die fantastisch en geweldig zijn. Maar dat hoort niet de hoofdmoot te zijn. Ervaringen vervagen, we vergeten ze, dus dat is niet de basis.

De kennis waar Paulus het over heeft is gebaseerd op God, niet op de mens. De Heilige Geest moet ons deze ervaringskennis geven. Alleen door de Heilige Geest heen kunnen we God kennen, want Hij openbaart God aan de mens (1 Korinthe 2:20).

God en logisch?

Is God logisch? Is geloven logisch? Kan geloven in de God van de Bijbel logisch zijn? Voor mij is het 100% logisch. Waarom? Omdat ik meer en meer zie Wie God is. Ik mag meer en meer zien hoeveel Hij van mij houdt, hoeveel Hij voor mij doet, hoe ontzettend groot Hij is. Meer en meer mag ik zien hoe ontzettend groot Zijn offer aan het kruis is, hoe ver Hij gegaan is. Door die dingen te zien, is het logisch om in God te geloven.

Ook als ik naar de schepping kijk is geloven in God logisch. Als we kijken naar de termiet zien we die logica. De termiet eet hout. Echter, de termiet kan hout niet uit zichzelf verteren. Er zit een bacterie in het darmkanaal van de termiet die het beestje in staat stelt hout te verteren. Wie was er evolutionair eerder, de termiet of de bacterie? Zonder elkaar overleven ze niet, dus wie was er eerder? Zo zijn er nog vele voorbeeld van dieren en planten die zo ingenieus in elkaar zitten, daar moet een Ontwerper, een Schepper achter zitten. Ook dit maakt dat Paulus zegt: God kennen is logisch.

God kennen is logisch

Wat betekent dit? Dit betekent dat jij en ik aan God moeten vragen om onze ogen te openen voor wat logisch is. Als je echt logisch wilt nadenken, vraag God om je de Geest van wijsheid en openbaring te geven. Vraag God om jou te laten zien Wie Hij is. Vraag Hem Zichzelf aan jou te openbaren. Hij wil dat jij Hem ervaart, Hij wil dat jij Hem ziet.

Het is mijn gebed dat jij in gaat zien dat het logisch is in God te geloven. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest Zijn werk in jou doet, zodat jij God gaat zien. Genesis 1:1 zegt “In het begin schiep God”. Als je die woorden kan geloven, is de rest van de Bijbel makkelijk.

Bid tot God en vraag Hem om je ogen te openen voor wat Paulus ons wil leren: God kennen is logisch. Als je hier vragen over hebt, of over door wilt praten, neem contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69