Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God laat Zichzelf zien - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar.” (2 Koningen 5:15) Naäman, een Syrische man, had uiteindelijk geluisterd naar de Heere. Na aandringen van zijn dienstknechten had hij zich gebaad in de Jordaan, om genezen te worden van melaatsheid. God laat Zichzelf zien in dit gedeelte aan Naäman, een ongelovige, die eigenlijk niet eens naar God, maar naar zijn dienstknechten luisterde.

God laat Zichzelf zien

Deze Syrische generaal, Naäman, was alleen naar Israël gekomen om genezen te worden van zijn ziekte. Er is niks in de tekst dat wijst op dat hij interesse had in de God van Israël; hij wilde alleen van zijn ziekte af. En toch maakt God van deze gelegenheid gebruik, God laat Zichzelf zien aan deze man. Een man die vele afgoden diende in zijn land (2 Koningen 5:18), een man die gewend was dat men naar hem luisterde leerde nu luisteren naar God. God greep in en liet zien Wie Hij was; dat is nog eens Zijn genade aan het werk, dat is nog eens Gods liefde die tot uiting komt.

Tot op de dag van vandaag werkt God zo, want Hij is niet veranderd (Maleachi 3:6). Hij is en blijft Dezelfde (Hebreeën 13:8), wat betekent dat Hij nog steeds het verlangen heeft dat mensen leren kennen Wie Hij is. Dat is namelijk het allerbeste dat een mens kan overkomen, een ontmoeting met de levende God. Mozes vroeg hierom (Exodus 33), Elia wilde dit graag (1 Koningen 19), Paulus maakte dit mee (Handelingen 9). Bij allemaal is dit een moment dat hun leven veranderde; dat is het moment dat jij ook (herhaaldelijk) nodig hebt.

God ontmoeten

Een ontmoeting met de God van de Bijbel is iets dat de mens verandert; je gaat van jezelf zien zoals de wereld je ziet, naar jezelf zien zoals God je ziet. Je gaat God niet langer zien zoals mensen je verteld hebben, je gaat God zien zoals Hij is. En dat is precies wat nodig is, dat is precies wat jij elke dag nodig hebt in jouw leven. Naäman moest zien dat de God van Israël de enige echte God was, dat Hij de Enige was Die alle aanbidding waard is. Jij mag zien dat jouw leven alleen aan Hem toebehoort en dat je alleen voor Hem hoort te leven. Je hoort jezelf als een levend offer aan Hem te geven (Romeinen 12:1).

God laat Zichzelf zien, ook als mensen dat soms niet verwachten. Jij mag bidden dat God dit bij jou doet, maar zeker ook voor mensen die Hem nog niet kennen. Naäman kende de God van Israël niet, hij dacht dat God een ticket was naar genezing. En toch was God bereid om Zichzelf te openbaren aan hem; dat is en blijft Zijn hart. Hij wil dat niemand verloren gaat (1 Timotheüs 2:4), Hij wil dat allen eeuwig bij Hem zijn in de hemel. Daarom staat Hij klaar om te openbaren Wie Hij is.

God wil jou gebruiken

In dit leven wil God de kerk, jou, gebruiken om de wereld te laten zien Wie Hij is. Dat is o.a. waarom Petrus de kerk oproept om altijd bereid te zijn tot getuigen over de hoop die we hebben (1 Petrus 3:15). Jij hoort gelegen of ongelegen het Woord te brengen (2 Timotheüs 2:4), het Woord dat waarheid is (Johannes 17:17). God heeft ervoor gekozen om de wereld te bereiken door mensen te gebruiken, mensen zoals jij. Hij kan en wil door jou heen mensen tot Zichzelf trekken, God laat Zichzelf aan mensen zien en Hij wil jou daarvoor gebruiken. De vraag is of jij God laat bepalen hoe jou in te zetten tot Zijn eer, of dat jij moet bepalen wat Hij wel en niet mag doen.

De Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) is om de hele wereld tot Zijn discipelen te maken. Die opdracht is veel te groot voor iedere individuele christen. Daarom heeft God jou op een speciale plaats gezet, een plek waar Hij jou wil gebruiken om mensen te bereiken die in jouw omgeving zijn. Dat is jouw zendingsveld; je werk, school, thuis, vrienden, familie, buren, etc. dat is jouw zendingsveld. God laat Zichzelf zien, zowel aan jou als aan de wereld; Hij wil jou gebruiken om mensen op Hem te wijzen. Hij wil dat jij luistert naar Zijn stem, doet wat Hij van je vraagt en mensen minder vreest dan Hem. Zijn liefde voor de mens hoort groter te zijn dan de angst die je misschien voor mensen hebt.

Ieder mens heeft het nodig om God te zien, God te ontmoeten. In het leven hier op aarde krijgt de mens de kans om in Hem te gaan geloven, in het volgende leven krijgt ieder mens te maken met de gevolgen van dit leven. Laat God jou inzetten zodat mensen Hem kunnen leren kennen; God laat Zichzelf zien, laat Hem jou gebruiken tot Zijn eer. Doe jij wat Hij zegt?

Als je hier over wil doorpraten of vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.