Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God leidt, luister jij? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats.” (2 Koningen 5:1) Als generaal, bevelhebber, was Naäman een belangrijk man. Hij leidde legers, bepaalde wie een land leidde; hij ging over leven en dood. God leidt Naäman, zelfs toen hij dat niet wist; God stuurde hem, ook al wist hij niet wie God was.

God leidt

Syrië was een land waar God niet geëerd werd; we lezen later in het hoofdstuk dat er allerlei afgoden aanbeden werden (2 Koningen 5:18). En zien we dat God leidt, God stuurt Naäman; ondanks dat hij een afgoden dienaar was. God had alles in de hand dat Naäman deed, Hij stuurde zijn voetstappen. Door de leiding van de Heere was Syrië bevrijd, door Zijn leiding werd Naäman de bevelhebber van het leger van de koning. Op de achtergrond doet God zo ontzettend veel, Hij leidt, Hij dirigeert; Hij is bezig, ook als wij dat niet zien.

Ook in jouw leven is God bezig, ook al zie jij dat misschien niet. Op de achtergrond is Hij allerlei dingen aan het regelen, klaar aan het zetten, etc. Hij is bezig met dingen voorbereiden, situaties waarin we Hem mogen eren, mensen die we mogen ontmoeten, etc. Al die dingen doet Hij omdat Hij van jou houdt, omdat Hij goed is, omdat Hij God is. God leidt mensen, ook als die mensen dat niet doorhebben, ook als die mensen Hem niet kennen of erkennen. God is soeverein (Psalm 115), Hij doet wat Hij wil.

Zie jij Zijn leiding?

Gods leiding is overal, in alles, in elke situatie. Het is soms niet op de manier die wij willen, maar Zijn leiding is er altijd. De vraag is niet of Zijn leiding er is, de vraag is of jij het ziet? Zie jij, en handel jij, naar Gods leiding? God leidt, altijd, dat betekent dat jij mag leren luisteren naar Zijn leiding. Naäman wist niet eens dat hij geleid werd door God, hij kende God niet. In 2 Koningen 5 zien we dat hij over God hoort door een van zijn dienstmeisjes. En toch is het de Heere Die hem leidt, heeft hij alles bereikt door de leiding van de Heere.

Als christen mag je weten dat Gods leiding goed is, dat die beschikbaar is en dat je Zijn stem meer en meer mag leren verstaan. Gods stem is een stille, zachte stem (1 Koningen 19:12); een stem die je mag leren verstaan en volgen. Wat Hij zegt is van groot belang voor jou als christen, want je mag zien dat Hij God is en dat wat Hij zegt het waard is om naar te luisteren. Wat Hij ook zegt, waar Hij ook naartoe leidt, het is goed. Wat Zijn woorden ook zijn, die woorden zijn waar. Het is één ding om Gods leiding te gaan zien, het is een tweede om er ook mee aan de slag te gaan. En dat is nog veel belangrijker dan het feit dat God leidt.

Luister jij en doe jij wat Hij zegt?

Naäman wist niet dat hij door God geleid werd, toch deed God machtige dingen door hem heen. Jij mag Gods stem leren verstaan, waardoor je weet dat God je wil leiden. In en door Zijn Woord heen wil Hij jou op Zijn weg wijzen, zodat je naar Zijn wil kan leven. Je mag aan God vragen om jou gevoelig te maken voor Zijn stem, voor Zijn leiding; zodat je zal leren luisteren. Luisteren is horen wat God zegt en dat daarna ook gaan doen; dat is de houding die we horen te hebben als Gods kinderen. Horen wat God zegt en daar mee aan de slag gaan.

God leidt, luister jij naar Zijn leiding? God leidt, doe jij wat Hij zegt? Christen, Jezus gaf het perfecte voorbeeld hiervan; Hij deed alleen wat Hij de Vader zag doen (Johannes 5). Dat is hoe jij hoort te leven, dat is hoe de Heere jou elke dag wil leiden. Laat jezelf leiden door God, laat je gedrag, je doen en laten, bepalen door God en wat Hij zegt. Probeer niet zelf te bedenken wat God wil, vraag het Hem, lees Zijn Woord, praat met volwassen christenen. Zoek samen Gods wil en laat je leiden door Hem. Dat is de beste manier van leven die er is.

Als je vragen hebt ben je meer dan welkom om contact op te nemen.