Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God maakt vrij - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ik ben de HEERE, Uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.” (Deuteronomium 5:6) Mozes is, door God geleid, de wet opnieuw aan het uitleggen aan Israël. Het hele boek Deuteronomium is God als Vader, Die Zijn kinderen vertelt over de wet en waarom die wet goed voor hen is. God geeft geen wet omdat Hij wetten zo leuk vindt, Hij geeft een wet omdat die goed voor ons is. En de wet begint met Israël herinneren aan Wie deze wet geeft en wat Hij doet: God maakt vrij.

God maakt vrij

Israël was onderweg vanuit Egypte naar Kanaän, het beloofde land. In dit beloofde land zouden ze mogen wonen, omdat God dit land al aan Abraham, Izak en Jakob beloofd had (Genesis 12). Maar er was een probleem, Israël was lange tijd gevangen in Egypte (Genesis 15:13). Ze waren slaven van de Egyptenaren, om hen te dienen en steden voor hen te bouwen (Exodus 1-2). Maar, God maakt vrij, God wist van hun situatie en God bevrijdde hen. Dit is het eerste waar Hij hen aan herinnert bij het herhalen van de 10 geboden.

God verandert niet (Maleachi 3:6), Hij is nog steeds de God Die vrij maakt. En dat is iets dat jij, net als Israël, goed moet onthouden. God maakt vrij, van zonde en dood (Romeinen 8:2). God is Degene Die jou vrij kan en wil maken van alle dingen die jou gevangen houden. Dat is namelijk wat zonde doet, zonde maakt mensen tot gevangenen en wil dat we de zonde gaan dienen. Iedereen die in Jezus gelooft als Zoon van God (Johannes 20:31), die wordt een kind van God (Johannes 1:12). Iedereen die in Jezus gelooft wordt vrijgemaakt van alle dingen en mag leven voor en door God.

Vrij gemaakt

Christenen vergeten vaak Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Misschien ben jij ook wel vergeten dat God jou vrijgemaakt heeft van de zonde, dat je niet langer een slaaf van de zonde bent. Je hoeft al helemaal niet te leven naar de zonde en de zonde te dienen. God maakt vrij, wat betekent dat jij mag leven voor Hem, geleid door Zijn perfecte liefde. Zonde is een verschrikkelijke meester, God is de perfecte hemelse Papa (Jesaja 64:8).

De vraag is niet of jij vrijgemaakt bent, christen, de vraag is of jij leeft naar het feit dat je vrij bent gemaakt. Dat was precies het issue bij Israël, ze leefden zo vaak nog alsof ze slaven waren, ze brachten zichzelf onder allerlei andere vormen van slavernij. Ze moesten zich herinneren Wie God was en wat Hij gedaan had: God maakt vrij. Dat was Gods oproep aan Israël in Deuteronomium 5:6, dit is Gods oproep aan jou vandaag de dag.

Vrijgemaakt door God betekent o.a. dat je niet meer bang hoeft te zijn (1 Johannes 4:18), want Gods liefde is groter dan elke vorm van angst. God wil jou vrijzetten door Zijn waarheid (Johannes 8:32), wat betekent dat God nog steeds bezig is om jou te laten zien wat voor vrijheid Hij gegeven heeft. Ook heeft God jou vrijgemaakt zodat je anderen kan dienen (Galaten 5:13); vrijheid van God is vooral op de ander gericht, want dat is het voorbeeld dat Jezus gaf. 1 Thessalonicenzen 5:23-24 laat zien dat God wil dat je vrij, maar heilig leeft. Dat is wat ‘God maakt vrij’ voor jou betekent vandaag de dag.

Leef jij vrijgemaakt door God?

De Bijbel staat vol waarheid, de Bijbel is waarheid (Johannes 17:17). Dat is hoe God Zijn waarheid naar de mens communiceert. Tegelijkertijd leven christenen daar te vaak niet naar. Te vaak vergeten we Wie God is, wat Hij gedaan heeft; waardoor we niet het leven leven dat God bedoeld heeft. Daarom is de vraag: leef jij naar de vrijheid die God geeft? God maakt vrij, dat is een Bijbels feit. De vraag is dan ook of jij er wat mee doet, niet of God het wel geeft.

Christen, God heeft jou vrijgemaakt, God heeft Zijn liefde laten zien (Romeinen 5:8), God heeft allerlei dingen voor ons gedaan. Leef jij naar Wie God is en wat God voor jou gedaan heeft? Laat jouw leven zien dat God jou vrijgemaakt heeft van zonde en dood, zodat je nu heilig en rein voor Hem kan leven (1 Petrus 1:13-16)? Dat is het leven dat God voor jou heeft. Israël moest terugdenken aan Gods werk, doe datzelfde; vergeet niet: God maakt vrij.

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69