Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God niet vertrouwen is kostbaar - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij zei tegen hem: Dit zegt Benhadad: Uw zilver en uw goud, dat is van mij; en uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn van mij. Toen antwoordde de koning van Israël en zei: Overeenkomstig uw woord, mijn heer de koning: Ik ben van u, met alles wat ik heb.” (1 Koningen 20:3-4) Koning Achab was een van de slechtste koningen die Israël ooit had. Hij vertrouwde niet op God, aanbad andere goden, vermoordde Gods profeten en deed nog allerlei andere dingen. God niet vertrouwen is kostbaar, dat was wat Achab moest leren.

God niet vertrouwen is kostbaar

Achab kreeg een ‘voorstel’ van de koning van Syrië, een voorstel waarbij Achab alle waardevolle spullen, vrouwen en kinderen moest opgeven. Dat betekende dat Israël alle rijkdom kwijt was en de toekomst van het land weggooide in de vrouwen en kinderen. Dit was een ‘voorstel’ waarbij Israël alles kwijt zou zijn. Wat doet Achab op het moment dat zo’n voorstel komt? Hij overlegt niet met de oudsten van het land, hij vraagt niet om raad aan een profeet, hij gaat zeker zelf niet naar God toe. Achab besluit zelf, en hij besluit om alles op te geven.

God niet vertrouwen is kostbaar, dat blijkt uit Achabs besluit; alle rijkdom, vrouwen en kinderen zouden weg zijn. Het heden en de toekomst van Israël zou weg zijn als ze hierop in zouden gaan. Dat is verschrikkelijk, maar het komt doordat Achab op zichzelf en zijn afgoden vertrouwt, i.p.v. God Zelf. God wilde in alles voorzien voor Israël, God wilde hen zegenen, maar Hij wilde ook dat Israël Hem gehoorzaamde (Deuteronomium 28).

Ongehoorzaam

Achab nam heel Israël mee in zijn ongehoorzaamheid, in zijn afgoderij. Het hele land aanbad afgoden, deed niet meer wat Gods wil was en wilde alles zelf bepalen. Uiteindelijk kwam het er op neer dat Israël God niet vertrouwde, omdat hun leider dat niet deed. Achabs voorbeeld werd gevolgd, en was een heel kostbare keuze voor het land.

Datzelfde principe geldt voor ons; God gehoorzamen levert een hoop zegeningen op. Hem ongehoorzaam zijn levert een hoop problemen op, problemen die je niet hoeft te hebben als je juist wel naar Hem luistert. God niet vertrouwen is kostbaar, God wel vertrouwen levert oneindig veel op. Hij wil Zichzelf aan je laten zien, Hij wil laten zien dat je Hem kan vertrouwen. Er is niks dat Hij niet kan, de vraag is of jij Hem vertrouwt voor Wie Hij is.

Kennen = vertrouwen

Het grote issue met God niet vertrouwen, is dat mensen God niet kennen. Als jij God niet kent, niet zoals Hij echt is, dan zal je Hem ook niet vertrouwen zoals Hij is. Door God te gaan leren kennen, zal je Hem meer en meer gaan vertrouwen. De enige manier om God te kennen, is door Zijn Woord te lezen. Het Woord is wat God laat zien, de Bijbel is Gods Woord; daar doorheen kunnen we God kennen en daardoor Hem vertrouwen.

God niet vertrouwen is kostbaar, God kennen is nog veel meer waard. Lees daarom je Bijbel, maak tijd voor Hem. Sta eerder op, zet je wekker; maak tijd door de dag heen om de Bijbel te luisteren. Maak in de avond tijd voor God, ga naar samenkomsten, luister naar goede preken waarin Gods Woord centraal staat. Kom samen met christenen om over God te praten en samen God beter te leren kennen. Leer God kennen, zodat je Hem meer en meer zal gaan vertrouwen.

Voor vragen kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69