Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God overwint op Zijn manier - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“De Heere had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden – het geluid van een groot leger – zodat zij tegen elkaar zeiden: Zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Zij waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Zij hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels, en het legerkamp zoals het was, en waren gevlucht voor hun leven. (2 Koningen 7:6-7) God heeft hier iets ongelofelijks gedaan; Hij heeft een gigantisch leger overwonnen, door ze een geluid te laten horen. Dat geluid was genoeg om de vijand te overwinnen, om de vijand op de vlucht te laten slaan. God overwint op Zijn manier, niet op de manier die Israël had kunnen bedenken.

God overwint op Zijn manier

Israël had niet eens het geloof dat Hij kon overwinnen (2 Koningen 7:2-4), en toch koos God ervoor om de vijand te overwinnen. Hij koos ervoor om een punt te maken, op een ongelofelijk bizarre manier. God overwint op Zijn manier, op Zijn voorwaarden, op manieren die voor ons te hoog zijn om te bedenken. Dat was ook, een deel, van het punt dat Hij aan het maken was naar Israël. Hij liet zien dat Hij God was en is, dat Hij groter is dan alles dat zij konden bedenken. God liet Zijn almacht zien, door op Zijn manier dingen te doen.

Zo wil Hij ook in jouw leven werken, Hij wil werken op Zijn manier. Hij kiest manieren die jij niet kan bedenken, die jij niet kan bevatten. God gebruikt alles ten goede, voor Zijn plan (Romeinen 8:28). Alleen Hij is in staat om de plannen te bedenken en uit te voeren die bij Zijn karakter passen. Niemand anders kan zo denken, laat staan deze dingen doen. Dat is de God van de Bijbel, groter en hoger dan de mens kan bedenken. Hij kan en doet wat alleen Hij kan.

Gods wegen zijn hoger

“Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:9) Dat is wat God over Zijn manier van denken en onze manier van denken zegt. Zijn denken, Zijn doen, Zijn laten zijn altijd hoger en beter dan die van ons. Hij bedenkt dingen die voor ons onmogelijk zijn. De strijd die wij niet kunnen overzien, is voor Hem een peulenschil. God overwint op Zijn manier, omdat Hij de God is Die groter is dan de strijd, groter is dan de vijand.

Dat is de God op Wie jij mag leren vertrouwen. Dat is de God Die zoveel van jou houdt, dat Hij Zijn Zoon voor jou gaf aan het kruis (Johannes 3:16). Door Jezus Christus ben jij meer dan overwinnaar (Romeinen 8:37). Dat is overwinning op Zijn manier, op Zijn voorwaarden. Het heeft niks te maken met jou, behalve dat jij mag genieten van dat wat God doet. Geen mens is goed genoeg (Romeinen 3:23), alleen in Jezus worden wij geaccepteerd.

Zijn wegen zijn hoger, Hij overwon op Zijn manier. Bij de zondeval (Genesis 3), gaf God al aan dat Hij een plan had om alle dingen weer recht te maken (Genesis 3:15). Dat plan was Zijn plan, op Zijn manier. Satan heeft door de eeuwen heen alles gedaan wat in zijn macht lag om Gods plan tegen te houden. Ook hij heeft geleerd: God overwint op Zijn manier. Geen machten of krachten zullen Gods plannen tegen kunnen houden. Hij is zo groot, zo sterk, zo goed en genadig; jij mag genieten van Zijn plannen, van Zijn overwinning.

Gods plannen

De wereld leert dat je plannen moet maken, je eigen plan moet trekken, sterk moet zijn, je mannetje of vrouwtje moet staan. God wil dat je op Hem vertrouwt en je leven volledig in Zijn handen legt (Romeinen 12:1). Dat is hoe je leeft naar Zijn wil, dat is hoe je Hem laat strijden. Op die manier laat je niet alleen de strijd, maar ook de manier van strijden en overwinnen aan Hem. God overwint op Zijn manier. Laat God je wegen bepalen, laat God je leven leiden. Dat is waarvoor je gemaakt bent.

Geef je leven aan Hem, kies om niet langer zelf te willen strijden, maar laat Hem voor jou strijden. Zijn wegen zijn hoger, Zijn begrip is groter dan dat van jou. Geef jezelf volledig over aan Hem, doe naar Zijn wil, kies voor Hem.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69