Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God redt eeuwig, niet altijd tijdelijk - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.” (Psalm 91:14-16) Deze prachtige psalm eindigt met woorden van God Zelf. Door de psalm heen heeft de psalmist gesproken, maar nu is het Gods beurt. God geeft aan dat Hij bevrijdt, Zijn kinderen op een veilige plek zet. Hij verhoort en zal bij hen zijn; Hij eindigt met het beste: God redt eeuwig.

Eeuwig

De hele psalm is er een met een blik op de eeuwigheid. Zoals in eerdere blogs aangegeven gaat deze psalm niet over letterlijke dingen waarvan behouden wordt, maar over de eeuwige gevolgen. Dat wordt vooral duidelijk in hoe God Zelf de psalm eindigt: ‘Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.’ Dat is hoe God dingen ziet, dat is waar Hij mee bezig is. De dingen die op aarde gebeuren zijn belangrijk, ook voor Hem, maar het belangrijkste is de eeuwigheid.

In vergelijking tot de tijd op aarde is de eeuwigheid namelijk erg lang, dat maakt het des te belangrijker om daarmee bezig te zijn. Dat is precies wat God voor Zijn kinderen doet, bezig zijn met wat echt belangrijk is. God redt eeuwig, niet altijd tijdelijk. Sommige situaties ontkomen we niet aan; door het Woord heen zien we dat mensen lijden. Door de Bijbel heen zien we dat ook christenen moeten lijden, om meer op Jezus te lijken (je kan hier meer over dit onderwerp horen). Dat is niet leuk, wel nodig; God ziet ook daarin het eeuwige plaatje, niet het tijdelijke.

God redt eeuwig, niet altijd tijdelijk

Als perfecte Vader is God bezig met Zijn kinderen. Kinderen die van Hem houden (Psalm 91:14), kinderen die Hem aanroepen (Psalm 91:15). Dat zijn de kinderen waar deze psalm over gaat, dat is met wie God zo bezig is. Tegelijkertijd wil Hij dat niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9), Hij wil dat allen tot geloof komen (1 Timotheüs 2:4-6). Hij wil dus dat iedereen geniet van het zijn van Zijn kind en daarmee van de (eeuwige) voordelen die dat geeft.

De vraag is of jij ook bezig bent met de eeuwigheid of met het tijdelijke. De wereld zegt ‘Carpe Diem’, God wil dat we bezig zijn met de eeuwigheid. Luister je naar de wereld of naar God? De keuzes die je maakt laten zien waar jij je echt druk om maakt, waar jij echt mee bezig bent. Spendeer je tijd met God? Maak je tijd om Zijn Woord te openen, te bestuderen? Ben je bezig met wie er om je heen God en Zijn genade nodig hebben? Bid je actief voor nog-niet-gelovigen om je heen? Dat zijn bewijzen dat je bezig bent met de eeuwigheid.

Tijdelijk is maar tijdelijk

Paulus maakte erg veel mee in zijn leven, hele mooie en heel zware dingen. Over al die dingen zei hij: ‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.’ (2 Korinthe 4:17-18) Dat is de blik die Paulus van God had gekregen, God redt eeuwig, dat is waar Hij mee bezig is. Dat is het perspectief dat jij en ik horen te hebben.

Wat je omstandigheden ook zijn, waar je ook doorheen gaat, God is met jouw eeuwigheid bezig. God is bezig met waar jij eeuwig zal zijn en jou eeuwig veranderen. Meer op Jezus lijken is eeuwig, meer op de wereld lijken is tijdelijk. De vraag is waar jij je mee bezig houdt. Leg je leven in Zijn handen, laat Hem jou veranderen naar het eeuwige beeld van Jezus, zodat je eeuwig zal genieten van Zijn aanwezigheid. Houd je blik op God, op de eeuwigheid en vraag Hem hoe Hij je tijdelijk hier op aarde wil gebruiken tot Zijn eeuwige eer.

Als je vragen hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.