Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God verandert nooit - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8) Hoe vaak staan we stil bij eigenschappen van God? Hoe vaak staan we stil bij het karakter van God? Staan jij en ik wel eens stil bij feiten als dat God nooit zal veranderen? Staan we wel eens stil bij het feit dat dit echt van levensbelang is voor ons? God verandert nooit, dat is iets om bij stil te staan.

Het is belangrijk om te zien dat God nooit veranderd, want het zegt iets over Wie Hij is. Het is belangrijk om te weten Wie Hij is, want we gaan de eeuwigheid met Hem doorbrengen. We horen als christenen tijd te spenderen aan het beter leren kennen van God. Ik wil naar 3 belangrijke dingen kijken die bij deze eigenschap van God horen: 1) Jezus is God, 2) God is altijd Dezelfde, 3) God doet dezelfde dingen.

Jezus is God

Dat lijkt misschien een raar startpunt, maar het is wel belangrijk. In Maleachi 3:6 zegt God tegen Israël dat Hij nooit veranderen zal. Over Jezus wordt hier in Hebreeën 13:8 hetzelfde gezegd. Dat betekent dat ze dezelfde eigenschap hebben en dat ze dus allebei God zijn. Daarmee kunnen we concluderen dat Jezus God is en dat de claims die Hij hierover gemaakt heeft in de Bijbel, dat die kloppen.

Wat dat betekent is dat we er zeker van kunnen zijn dat Jezus nooit van gedachten zal veranderen. Jezus zal nooit Zijn offer terugtrekken van mensen, omdat Hij van gedachten veranderd is. Hij zal nooit veranderen, want Hij is God. Jezus zal nooit mensen afwijzen, omdat Hij in een slechte bui is. Hij is God, Hij verandert niet. Dat is zo’n geruststelling, zo’n genade, zo’n liefde.

God is altijd Dezelfde

God zal nooit veranderen. Klinkt logisch op basis van Hebreeën 13:8 en Maleachi 3:6. Het is echter heel belangrijk. God zal nooit een eigenschap erbij krijgen, want Hij is al perfect. Ook zal Hij nooit een eigenschap kwijtraken, want Hij is al perfect. God is God, God is Wie Hij is en zal altijd zo blijven. Er is niks wat Hem kan veranderen, er is niks wat Hem verrast. Hij weet alles, ziet alles. Hij is perfect liefdevol en rechtvaardig, Hij is genadig en wraakzuchtig. God is God.

Alles Wie Hij is, is perfect. Alles aan Zijn karakter is onveranderlijk, want het is al perfect. Het is niet te bevatten, Hij is niet te bevatten. En toch mogen we van die God houden. De liefde de Hij voor ons heeft, zal blijven. De genade die Hij heeft, die blijft. Alles wat Hij voor ons klaar heeft staan, dat blijft. God is zo goed.

God doet dezelfde dingen

Doordat God nooit zal veranderen, zal Hij ook dezelfde dingen blijven doen als voorheen. Hij zal mensen naar Zichzelf blijven trekken, Hij blijft Zijn liefde uitstorten. God blijft bezig met ons veranderen naar Zijn evenbeeld. God blijft bezig met ons vormen en hervormen naar het beeld van Zijn Zoon. Hij blijft geduldig met ons, Hij blijft Zijn offer aanbieden. God gaat niet opeens andere dingen doen, want Hij doet al perfecte dingen. Het feit ‘God verandert nooit’, is daarmee een zegen voor ons.

Waar de mens door de tijd heen andere dingen gaat doen, blijft God altijd dezelfde dingen doen. God zal nooit opeens een beter plan bedenken, want Hij is alwetend, Hij heeft al aan alles gedacht. God zal nooit iets nieuws gaan doen, omdat dat een beter idee is. In essentie zal God altijd dezelfde dingen blijven doen, met altijd hetzelfde doel: de relatie tussen God en mens herstellen, waardoor de mens Hem in geest en in waarheid kan aanbidden.

Dat is onze God, dat is de God van de Bijbel, dat is de perfecte God. Hij verandert nooit. Dat is goed ook, Hij blijft namelijk Zijn genade, Zijn redding aanbieden. Geloof in Hem! Denk na over Wie Hij is! Sta stil bij Zijn eigenschappen, dank Hem voor Wie Hij is. Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69