Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God wil alles van jou - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.” (1 Koningen 18:21) Israël had jaren geprobeerd zowel God als Baäl te dienen. Ze zetten Baäl naast God en dachten dat ze daarmee weg konden komen. Dit is nooit hoe God dingen wil, God wil alles van jou.

God wil alles

Volgens Jezus is het belangrijkste gebod het volgende: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.’(Mattheüs 22:37) Als je hierover nadenkt vraagt God niet alleen om met je hart van Hem te houden, Hij vraagt om dat met heel je hart te doen. Je hele hart, alles wat er in je hart is, moet van God houden. Datzelfde geldt voor je ziel en je verstand; Markus 12:30 voegt daar nog al je kracht aan toe.

Dat betekent dat al je voorkeur, al je voelen, al je denken en al je vermogen bezig is met van God houden. Daar is geen ruimte om nog van iets anders te houden. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat je niet van familie, vrienden, je gezin, etc. mag houden; liefde voor mensen moet voortkomen uit liefde voor God. God wil alles; al onze liefde, de hele tijd. Dat is hoe Israël van God moest houden (Deuteronomium 6:4) en dat is hoe de kerk vandaag de dag van God moet houden (Mattheüs 22:37).

Geen ruimte voor ‘Baäl’

In de tijd van Elia diende Israël Baäl. Dat was een afgod die van buitenlandse volken was overgenomen. God had Israël gewaarschuwd om Hem alleen te dienen (Exodus 20:3-6), maar ze luisterden niet. Israël wilde lijken op de volken om hen heen, ze wilden doen wat de rest deed, i.p.v. doen wat God van hen vroeg. Het probleem van Israël was dat hun hart niet meer op God gericht was, het was op afgoderij, relevant zijn, ‘cool’ zijn gericht.

Datzelfde gevaar is er voor ons vandaag de dag. Wij aanbidden geen afgodsbeelden zoals in de tijd van Elia, maar wij hebben zeker afgoden in ons leven. Datgene waar je meer waarde aan hecht dan aan God, is een afgod. Waar jij de meeste tijd, geld en energie in steekt, dat kan een afgod zijn. Het eerste waar je aan denkt wanneer je wakker wordt, het laatste waar je aan denkt voor je in slaap valt; allemaal hebben die de potentie om een afgod te zijn. Alles dat je belangrijker vindt dan God, is een afgod.

Is God jouw alles?

Zoals gezegd, God wil alles van jou; Hij wil al jouw liefde, al jouw aandacht, al jouw gedachten, etc. Hij is al die aandacht ook waard. Kijk maar naar hoeveel Hij van jou houdt; Jezus’ komst, dood, opstanding en hemelvaart zijn allemaal bewijzen van Gods liefde voor jou. In Zijn liefde geeft Hij ons allemaal zo ontzettend veel, alleen maar goeds. Hij is al onze liefde waard.

De vraag is of God ook jouw alles is? Houd jij van God met alles dat in je is? Leef jij volledig voor Hem? Als niet, vraag God om vergeving, berouw en bekering; Hij is namelijk al deze dingen waard en Hij vraagt ook van ons dat we ons leven op die manier leiden. Wij zijn gekocht met Jezus’ bloed (1 Korinthe 6:20), waardoor we Zijn bezit geworden zijn. Hij mag van ons vragen hoe te leven; Hij weet alles beter dan wij. Is God jouw alles? Geef je leven aan Hem; God wil alles van je, geef het hem.

Als je vragen hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69