Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God wordt zichtbaar - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Daarna kwam Elisa in Damascus, toen Benhadad, de koning van Syrië, ziek was; men bracht hem de boodschap: De man Gods is hierheen gekomen.” (2 Koningen 8:7) De Israëlische profeet Elisa was in het heidense Damascus; zelfs in deze heidense plek werd hij herkend als een man Gods. God wordt zichtbaar door christenen heen, zelfs voor nog-niet-gelovigen.

God wordt zichtbaar

In het geval van Elisa waren de wonderen die hij mocht doen in Gods Naam hem vooruit gesneld. Men wist dat God hem gebruikte om dingen te doen die niet konden, die niet mogelijk waren voor de mens. God deed machtige dingen door Elisa heen, dingen waardoor Hij liet zien dat Hij God is. God wordt zichtbaar voor de mensen om Elisa heen, door de gehoorzaamheid van Elisa. Elisa deed wat God van hem vroeg, ook als het menselijk gezien belachelijk was en niet kon. Hij gehoorzaamde God boven alles.

Als christen hoor je dezelfde houding te hebben richting God; Hem gehoorzamen boven alles. In Zijn Woord geeft Hij duidelijk aan wat de levensstijl is die een christen hoort te hebben: heilig (1 Petrus 1:15-16). God laat zien hoe je met mensen moet omgaan, in liefde (Johannes 13:35). Al die dingen en meer staan duidelijk in het Woord. Dat is hoe God wil dat je handelt. God wordt zichtbaar door deze dingen heen. Dit is namelijk niet hoe de wereld met mensen omgaat, dit is niet hoe de wereld handelt.

Woorden en daden

De woorden die je als christen spreekt, moeten woorden van opbouw zijn (Efeze 4:29). De wereld zit vol woorden van afbreken, neerhalen en kapot maken. Laat jouw woorden God-erende, liefhebbende woorden zijn; woorden vol van waarheid en liefde (Efeze 4:15). Jouw daden als christen liggen onder een vergrootglas voor veel mensen, omdat ze willen zien of wat jij zegt ook is wat je doet. Je daden horen je woorden te matchen.

Ook hier heb je God en Zijn leiding nodig, want uit jezelf kan je niet handelen naar Gods Woord. Ezechiël 36:26-27 laat zien dat God Zelf Zijn Geest in de gelovige zal leggen, Die hen in staat zal stellen om Zijn Woord te gehoorzamen. Dat is wat nodig is in jouw leven. God wordt zichtbaar door mensen heen die op deze manier voor Hem leven: geleid door de Geest. Efeze 5:18 laat zien dat we niet onder de invloed van alcohol moeten zijn, maar juist volledig geleid moeten worden door de Geest.

Dat is hoe we het voorbeeld van Elisa volgen, dat is hoe we Jezus’ voorbeeld volgen. Hij deed alles dat God van Hem vroeg, Hij leefde perfect. God wordt zichtbaar door zo’n leven heen. Niemand heeft God meer aan de wereld laten zien dan Jezus, Jezus is het beste voorbeeld. Dat is de uitdaging die voor jou en mij ligt, leven naar het voorbeeld van Jezus, geleid door de Geest van God.

Luisteren

Het is cruciaal om je af te vragen naar wie je luistert; Gods stem is heel duidelijk in en door Zijn Woord heen. De vraag is of jij luistert naar wat God zegt in en door Zijn Woord heen, of dat je naar iets/iemand anders luistert? Alleen Gods leiding kan jou helpen om te leven naar Zijn standaard, op Zijn manier en op Zijn tijd. Dat is het leven dat goed voor jou is, het leven waardoor jij kan en mag groeien naar wie Hij wil dat je bent. God wordt zichtbaar door mensen die naar Zijn stem, Zijn Woord, luisteren.

Vul je hoofd, je gedachten en je hart met Gods Woord. Lees je Bijbel, spendeer tijd in gebed aan Gods voeten; dat zal jou veranderen. Je zal meer gaan leven naar de nieuwe schepping die je bent (2 Korinthe 5:17), i.p.v. naar de oude natuur. Luister naar Gods stem, doe wat matcht met Zijn wil en leef naar het voorbeeld van Elisa en het voorbeeld van Jezus. Dat waren mannen Gods die leefden naar Gods standaard.

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69