Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 God zien, hoe werkt dat? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde” (1 Koningen 22:19) Micha was een profeet, een boodschapper van God; hij was trouw aan God en aan Zijn Woord. Hij sprak alleen Gods woorden, hij ging niet mee met wat mensen van hem wilden. Het resultaat was prachtig, Micha mocht God zien.

God zien

Micha zag God op Zijn troon zitten, in alle rust. Er was van alles aan de hand, met oorlogen, legers die optrokken, mensen die het moeilijk hadden, etc. Ondanks dat alles zag Micha God op Zijn troon zitten; God was niet ongerust aan het ijsberen, God was niet druk bezig. Nee, God was aan het regeren vanaf Zijn troon, in alle rust. God ziet alles (Spreuken 15:3), weet alles (1 Johannes 3:20) en toch is Hij nooit ongerust, onrustig, o.i.d. Micha mocht God zien in al Zijn glorie, in al Zijn majesteit en vooral ook in al Zijn rust.

God verandert niet (Maleachi 3:6), wat betekent dat Hij nog steeds Dezelfde is. Hij verandert niet, Hij zit in alle rust op Zijn troon, ondanks alle omstandigheden van deze tijd. Hij ziet alles en weet alles, en Hij is nog steeds niet ongerust. Geen virus, verkiezingen, politieke situatie, menselijke omstandigheden, helemaal niks kan Hem ongerust maken. Niks zorgt ervoor dat Hij het niet meer weet, hulp nodig heeft en onrustig wordt. Die God mag jij zien, die God mag jij kennen.

Hoe zie ik God?

Micha kreeg, net als een aantal anderen in het Woord, een blik in de hemel. Dat is iets geweldigs, maar niet de standaard. De manier waarop we God mogen zien, is door Hem te zien werken, door Hem te leren kennen in en door Zijn Woord heen. Mozes vroeg of Hij Gods glorie mocht zien (Exodus 33:18), dat is een vraag om iets met je ogen te mogen zien. Gods antwoord was als volgt: “Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.” (Exodus 34:5-7)

God zien is God kennen, en God kennen is God leren kennen door Zijn Woord heen. In Gods Woord, de Bijbel, kunnen we God leren kennen. De Bijbel laat ons Gods karakter, Gods eigenschappen, Gods werkwijze zien. In de Bijbel zien we Gods hart, wat God blij maakt, wat God boos maakt. We lezen over wat Hij wel en niet voor ons wil; al die dingen zorgen ervoor dat we God gaan kennen, dat we God zien. De vraag is niet of jij God kan zien, de vraag is of jij de tijd en energie wil steken in het leren kennen van God.

Lees je Bijbel, bid elke dag

Deze zin herhalen we vaak in de Calvary Chapel, we zingen erover met de kinderen, we willen dat iedereen dit weet. Door de Bijbel te lezen, door te bidden leren we God kennen zoals Hij is. Door de Bijbel te lezen kan je God zien. Dat is hoe belangrijk Gods Woord is, dat is hoe noodzakelijk Gods Woord is. Alleen door dit Woord heen kan je leren onderscheiden wat Gods stem is, kan je Zijn wil leren kennen. Door Zijn Woord heen kan je geleid worden tot geweldige dingen.

De Bijbel is de poort tot zoveel geweldige dingen van God, zonder de Bijbel mis je zoveel. Daarom is het van levensbelang voor de christen om structureel de Bijbel te lezen. We kunnen niet zonder de Bijbel; zonder de Bijbel staat gelijk aan zonder God. Johannes 1:1 leert dat God het Woord is, wanneer je het Woord leest, lees je God. Wil jij God zien? Lees je Bijbel. Wil jij door God geleid worden? Lees je Bijbel. Zoek je meer van God? Lees je Bijbel. Wil je een zonde overwinnen, stappen in geloof zetten, God kennen, God zien, evangeliseren, leren bidden, etc.? Lees je Bijbel. Christen, als jij God wil zien, lees je Bijbel.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69