Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Goed onderwijs is van levensbelang - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Joas deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al zijn dagen waarin de priester Jojada hem onderwees.” (2 Koningen 12:2) Koning Joas regeerde over het koninkrijk Juda. Gods conclusie over zijn leven was dat hij goede dingen deed, in de dagen dat priester Jojada hem onderwees. Joas’ leven laat zien: goed onderwijs is van levensbelang. Dat goede onderwijs hield hem dicht bij God.

Goed onderwijs is van levensbelang

Koning Joas deed goede dingen, toen hij onderwezen werd door de priester. Dat onderwijs hield zijn ogen op God, dat onderwijs hield de weg van deze jonge man rein en heilig (Psalm 119:9). Het onderwijs hield zijn ogen op God, op zijn God-gegeven taak en op de relatie met God die hij nodig had. Joas bleef heel lang dicht bij God, hij liet de tempel herstellen (2 Koningen 12) en zorgde ervoor dat de eredienst hersteld werd. Tot hij uiteindelijk toch goddeloze keuzes ging maken.

Goed onderwijs is van levensbelang; Joas laat dat zien, dat is zichtbaar door het hele Woord heen. 2 Timotheüs 3:16-17 wijst erop dat het hele Woord nuttig is om allerlei noodzakelijke dingen te doen je hart. In Hebreeën 4:12 laat God zien hoe Hij Zijn Woord gebruikt, namelijk als een tweesnijdend zwaard, om alles uit ons te snijden wat niet naar Zijn wil is. Jesaja 55:11 is Gods belofte dat Zijn Woord altijd zal bereiken wat Hij wil dat het bereikt.

Gods Woord

Dat is het woord dat je nodig hebt, dat is waarin jij onderwezen moet worden. Goed onderwijs is van levensbelang, het houdt je ogen op God. Natuurlijk moet jij nog kiezen, natuurlijk moet jij in momenten van strijd, verleiding en moeite zelf keuzes maken. Het onderwijs dat je ontvangt zal je helpen om óf Bijbelse keuzes te maken, óf keuzes die niet naar Gods wil zijn. Goed, Bijbels, onderwijs zal je helpen om vóór God en tégen je vlees te kiezen. Bijbelgetrouwe studies zullen jou helpen om God elke dag meer te gaan vertrouwen.

Christen, wat voor onderwijs krijg jij? Bijbels onderwijs is gebouwd op de Bijbel, niet op de ideeën van mensen. Echt Bijbels onderwijs is niet altijd leuk, gezellig, opbouwend en makkelijk om te horen; het schuurt soms, het doet soms pijn. Het laat zien Wie God is, en in het licht van Wie Hij is wie jij bent. Je zal net als Job jezelf soms verachten, berouw hebben in stof en as (Job 42:6); dat is wat er gebeurt als je God gaat zien.

En tegelijk zal je zien hoe geweldig, fantastisch, groot, genadig en barmhartig Hij is. Je zal Zijn liefde zien, Zijn hart voor jou. In en door Zijn Woord heen zal je gaan zien dat Hij de Schepper van hemel en aarde is, en toch in de details van jouw leven geïnteresseerd is. Hij is niet alleen geïnteresseerd, Hij wil ook nauw betrokken zijn, jouw hele leven leiden. Goed onderwijs is van levensbelang om Hem te leren kennen zoals Hij is, in al Zijn goedheid én Zijn rechtvaardigheid. God kennen in Zijn liefde én in Zijn toorn over zonde.

God kennen

Dat is uiteindelijk waar het om gaat, God kennen. Goed onderwijs is van levensbelang om God te leren kennen, om Hem te zien voor Wie Hij is. Daarom is het zo belangrijk om, net als de mensen in Berea, alles te onderzoeken wat je aan onderwijst krijgt (Handelingen 17:11). Alles dat je in een preek of Bijbelstudie hoort, moet gebouwd zijn op het Woord. Meningen van mensen zijn niet interessant, het gaat erom wat God gezegd heeft. Zijn Woord is waarheid (Johannes 17:17).

Goed onderwijs is van levensbelang voor jou, voor je geestelijke gezondheid, voor je levenswandel als christen. Wat voor onderwijs krijg jij? Wat voor onderwijs zoek je op? Streelt het alleen je ego? Of wordt je ook geconfronteerd met Wie God is? Toets het onderwijs dat je krijgt en opzoekt, vraag de Geest om je te leiden in het leven naar Zijn Woord. Leef naar Zijn standaard en laat het Woord de prioriteit krijgen die het verdient.

Als je vragen hebt, stel ze gerust.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69