Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ezra's hart was gericht op Gods Woord, hoe zit dat met jou? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen.” (Ezra 7:10) Ezra is een priester die Gods stem verstaan had over het teruggaan vanuit Babel naar Jeruzalem. Ezra ging terug naar Jeruzalem om de eredienst bij de net herbouwde tempel te herstellen. Hij was een man die machtig door God gebruikt werd, Ezra deed 3 dingen waar wij van kunnen leren: 1) zijn hart was gericht op Gods Woord, 2) hij wilde Gods Woord doen, 3) hij wilde Gods Woord uitdelen.

Ezra’s hart was gericht op Gods Woord

De Hebreeuwse grondtekst wijst er hier op dat Ezra zijn hart had voorbereid om Gods Woord te onderzoeken. Hij had keuzes gemaakt in zijn leven die hem hielpen bij het bereiken van het doel, Gods Woord bestuderen. Ezra zorgde ervoor dat hij tijd maakte voor Gods Woord, dat hij Gods Woord las, dat hij de Bijbel zich echt eigen maakte. Zijn hart was gericht op Gods Woord en dat kwam tot uiting in wat hij deed.

Ezra was een man die altijd dacht vanuit wat de Bijbel zei. In Ezra 8-10 zien we dat hij keuzes maakte die allemaal gebaseerd waren op wat hij geleerd had bij het studeren in het Woord van God. Zijn daden vloeiden voort uit wat hij gelezen had van God. Ezra deed wat God wilde, omdat hij wist wat God gezegd had in Zijn Woord. Wij kunnen veel leren van Ezra, want wij horen ook het Woord van God te bestuderen. “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15)

Hoe deed Ezra dit?

In Ezra 7:6 lezen we dat Ezra een vaardig schriftgeleerde was, iemand die bedreven was in de wet van Mozes. Hij las de wet van Mozes niet alleen, hij bedreef zichzelf er in. Hij werd goed in het lezen van de wet en het bestuderen ervan. Ezra wist wat er stond, hij wist de context van verzen, hij wist hoe God de wet bedoelde. Door het lezen van het Woord had hij door wat de echte betekenis van het Woord was, de betekenis die God Zelf in het Woord gelegd had. Ezra spendeerde tijd in het Woord, in het lezen en bestuderen van het Woord.

En dat is precies het belangrijkste punt, Ezra maakte tijd voor God en Zijn Woord. Hij koos ervoor om wel tijd in de Bijbel door te brengen en niet met andere dingen. Ezra koos voor God, in plaats van voor andere dingen. Zijn hart was gericht op Gods Woord, niet op andere dingen. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht kunnen opslokken, zoveel dingen die onze aandacht willen hebben. De vraag is wat echt nuttig is, wat jou als christen opbouwt en doet groeien. De vraag is hoe jij als christen meer op Jezus gaat lijken.

Effect van op het Woord gericht zijn

Hebreeën 4:12 leert ons dat het Woord de overleggingen en gedachten van het hart zal oordelen, want dat is wat we nodig hebben. Het Woord zal ons denken hervormen (Romeinen 12:1), het Woord zal ons opvoeden (2 Timotheüs 3:16-17). Dat zijn allemaal dingen die jij als christen hoort te willen, want dit is wat God zegt. Dit zijn de dingen die God voor je heeft, in en door Zijn Woord. Ezra’s hart was gericht op Gods Woord en hij werd machtig door God gebruikt. Laat datzelfde Woord Zijn werk doen, door dat Woord de tijd en de ruimte te geven.

Ezra’s hart was gericht op Gods Woord, de vraag is dan waar jouw hart op gericht is. Is dat Gods Woord? Of iets anders? Het hoeft niet eens iets zondigs te zijn, maar als het iets anders is dan het Woord, dan zal je veel geestelijke groei mislopen. Gods Woord is het beste waar je hart op gericht kan zijn. Gods Woord is het enige dat jou kan en zal veranderen naar het evenbeeld van Jezus; waar ben jij op gericht, waar besteed jij tijd aan? Waar maak jij tijd voor? Laat het over jou, net als over Ezra gezegd kunnen worden, jouw hart was gericht op Gods Woord.

Als je hier meer over wil weten, iets kwijt wil, of gewoon wil praten, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69