Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Heb jij ontzag voor God? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede.” (2 Koningen 5:11) Naäman wilde genezen worden van melaatsheid en was daarvoor naar Israël gegaan. Hij kreeg van een bode van de profeet Elisa te horen dat hij zich moest wassen in de Jordaan. Dit was niet wat Naäman verwacht had of wilde horen; hij had een andere behandeling verwacht. Bovenal had hij geen ontzag voor God, de God van Elisa.

Ontzag voor God

Naäman was een generaal uit Syrië; een land vol afgoden. In die tijd dacht men ook in regionale goden; elke regio had zijn eigen goden, waardoor je de juiste goden moest aanbidden om iets gedaan te krijgen. Voor Naäman was het heel raar om naar de God van de Bijbel te moeten luisteren voor zijn genezing. Als generaal was hij gewend dat hij als een vooraanstaand man behandeld werd, dat hij voorrang kreeg. Elisa behandelde Naäman niet zo; Elisa deed wat God van hem vroeg. Als een trouwe profeet van God deed hij zoals hij te horen kreeg van de Heere. Dit was tegen het zere been van Naäman, omdat hij niet behandeld werd zoals hij wel verwacht had.

Uiteindelijk komt dit neer op een gebrek aan ontzag voor God. Naäman had moeten vertrouwen op God, de God van Elisa, i.p.v. op wat hij zelf verwacht had. Hij werd boos om hoe hij behandeld werd, omdat het niet paste bij wat hij gewend was. Bij God is geen aanzien des persoons (Romeinen 2:11), God behandelt een generaal of een koning niet anders dan een zwerver. Bij God zijn alle mensen gelijk, hebben alle mensen Hem nodig, horen alle mensen ontzag voor Hem te hebben. Dat miste bij Naäman, hij wist niet Wie God was.

God kennen

Naäman wist niet tegen welke God hij inging door zijn gedrag. Het lijkt alsof Naäman boos is op Elisa, maar uiteindelijk is hij boos op de God van Elisa, Degene Die Elisa leidt. En dat is precies wat er tot op de dag van vandaag gebeurt in de harten van mensen; mensen hebben geen ontzag voor God, wat ze uiten in hun reactie naar mensen. Naäman werd boos op de mens Elisa, terwijl hij eigenlijk boos was op de God van Elisa. Naäman wilde niet naar Elisa luisteren, eigenlijk wilde hij niet naar de God van Elisa luisteren. Dat is het echte probleem, het probleem dat zich in het hart afspeelt. Het hart van het probleem, is het probleem van het hart.

Dit is een gevaar voor ieder mens, inclusief de christen. Jij kan boos worden op mensen, waarbij je eigenlijk boos bent op God. God spreekt, meer dan we weten, door mensen heen. Hij gebruikt mensen om Zijn kinderen terug te brengen bij Hemzelf; hoe vaak gebeurt het dan wel niet dat jij en ik verkeerd reageren tegen die mensen? Uiteindelijk hebben we dan niet genoeg ontzag voor God om juist te reageren op de boodschap die God aan ons wil vertellen. Ontzag voor de Heere uit zich o.a. in luisteren naar Zijn leiding, ook als dat via een mens komt, of iets is dat niet is wat verwacht wordt.

Heb jij ontzag voor Hem?

Als christen hoor je God te eren, God te vrezen (Prediker 12:13). Dat is wat je daden hoort te leiden. Dat is wat je gedachten moet vormen, je hart moet beheersen. Ontzag voor God is van levensbelang om als christen Bijbels juist te handelen. Je hebt altijd ontzag voor iets/iemand, als het niet voor God is, dan is het voor iets/iemand anders. En dat is een probleem in het leven van de christen; je leven hoort volledig voor God te zijn. Ontzag voor God hoort bij Zijn kinderen de normaalste zaak van de wereld te zijn, omdat wij mogen weten Wie God is. Als je Hem gaat leren kennen zal je zien dat Hij respect en vrees waard is.

Naäman had in het begin geen ontzag voor de God van Israël, uiteindelijk kreeg hij dat wel. De koning van Israël had geen ontzag voor de God van Israël; hij bleef daarin hangen. Jij kan kiezen, vrees ik God of niet? Heb ik ontzag voor God of niet? De keuze die je maakt bepaalt hoe je leeft, welke dingen je wel en niet doet, en ook hoe je die dingen doet. Heb jij ontzag voor God?

Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69