Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Heb jij open ogen om God te zien? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” (2 Koningen 6:17) Elisa en zijn knecht werden gezocht, en gevonden, door het Syrische leger. God had Elisa gebruikt om Israël verschillende keren uit de handen van de Syriërs te houden. Nu had het Syrische leger hen omsingeld, wat veel angst veroorzaakte in het hart van de knecht. Elisa wist echter dat God groter en sterker was; de knecht had open ogen nodig voor God en Zijn werk.

Open ogen

Menselijk gezien had de knecht volledig gelijk om in paniek te zijn. Ze waren omsingeld, de vijand was met meer en zelf waren ze ongewapend. In het geestelijke had de knecht totaal ongelijk; God was bij hen, God had een leger ‘vol paarden en strijdwagens van vuur’ gestuurd. Het was een compleet ongelijke strijd, want God Zelf ging voor Elisa en zijn knecht strijden. De knecht zag dit in eerste instantie alleen niet, hij keek menselijk naar de situatie, i.p.v. op God te vertrouwen.

Elisa vertrouwde op God, hij had een geestelijke blik op de situatie. God had hem laten zien Wie Hij was en is, en dat was reden genoeg voor Elisa om op God te vertrouwen. Het zien van het leger op de berg was de bevestiging dat God inderdaad groter was en is dan elke vijand. Dat is wat jij ook mag zien, jij mag God vragen om je open ogen te geven voor Zijn werk, voor Wie Hij is. Als je namelijk echt gaat zien Wie God is en hoeveel groter Hij is dan elke situatie, dan hoef je niet meer bang te zijn.

God zien

Door Hem te zien, zal je zien dat het niet uitmaakt hoe groot de situatie is, God is groter. God zien zorgt ervoor dat je vol vertrouwen elke situatie in kan gaan; vol vertrouwen op God. Menselijk gezien kan je situatie nog zo zwaar en groot zijn, God is groter en sterker. Menselijk gezien kan je nog alles tegen je hebben; als God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? (Romeinen 8:31) Dat is hoe je God mag gaan zien, dat is de God naar Wie je mag gaan leven. Zijn aanwezigheid verandert alles, Hem zien in je situatie zal jou veranderen.

Open ogen voor Hem, dat is wat nodig is in je situatie. En dat is waar Elisa de HEERE om vroeg in het geval van zijn knecht. Dit is een gebedszaak, dit is iets dat alleen God je kan geven. Geen menselijke logica kan je hierin helpen, alleen God Zelf kan jouw ogen open maken voor Wie Hij is. Alleen God Zelf kan jouw blik veranderen van vleselijk naar geestelijk, alleen God Zelf kan jou Zichzelf laten zien.

Menselijk gezien lijkt er misschien een onoverwinnelijk leger om jou heen; geestelijk gezien mag je weten dat God groter is dan elke vijand (1 Johannes 4). God is de Schepper van hemel en aarde (Psalm 146), dat betekent dat Hij groter is dan alles dat geschapen is. Doordat Hij Schepper is, is Hij sterker dan alle dingen die gemaakt zijn. Je mag Hem gaan leren kennen, je mag gaan zien Wie Hij is. Bijbelgedeeltes als Jesaja 40, Job 38-42 zijn daar heel goed voor. Dit zijn gedeeltes waar God in menselijke termen omschrijft hoe groot Hij is.

God kennen

Ultiem zien we God en hoe groot Hij is in het feit dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde (Romeinen 5:8). Gods liefde is daarin zo duidelijk zichtbaar, zo groot; dat mogen we leren kennen. Ook in het feit dat Jezus opstond uit de dood (1 Korinthe 15); daardoor laat Hij zien dat Hij sterker is dan de dood. Er is geen situatie die voor God te groot is, geen macht te sterk. Hij wil ons open ogen geven voor Zichzelf, open oren om Hem te horen en een open verstand om Bijbel te denken over alles. Ons denken moet hervormd worden door het Woord (Romeinen 12:2), zodat we Bijbels zullen denken en doen in elke situatie.

De keuze is aan jou, vraag jij aan God om jou open ogen te geven? Of blijf je hangen in de angst voor je situatie? Open ogen betekent niet per se dat je situatie verandert, het betekent wel dat jij veranderen zal in je situatie. Door God te zien ga jij anders met dingen om, zal jij vol vertrouwen gaan leven. Dat is nodig om te leven naar Wie Hij is, i.p.v. te leven naar je situatie. We horen geleid te worden door de Heilige Geest (Efeze 5:18), niet door onze angst (1 Johannes 4). Vraag God om jou open ogen te geven voor Hem, zodat je zal leven naar hoe groot Hij is.

Als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69