Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Heiligheid valt op - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En zij zei tegen haar man: Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is.” (2 Koningen 4:9) Elisa was een profeet van God, een man Gods. Hij deed Gods wil, verkondigde Gods Woorden aan Israël en mocht op Gods tijd ook wonderen doen. In de omgang met Elisa was er te merken dat hij een man Gods was, deze vrouw merkte dat Elisa heilig was, Gods heiligheid valt op.

Heiligheid valt op

Elisa moest als profeet leven naar Gods standaard, Hij moest leven naar Gods wil. Als hij dat niet deed, zou hij zijn taak als profeet niet kunnen vervullen. Om het doel God-gegeven van zijn leven te kunnen vervullen, moest hij ervoor kiezen om te leven naar Gods wil. Specifiek moest hij heilig leven, apart gezet voor Gods doeleinden. De keuzes die hij maakte, de dingen die hij wel en niet deed, vielen op; zijn heiligheid was te merken. Daardoor trok deze vrouw de conclusie: Elisa’s heiligheid valt op.

Heilig is in de Bijbel een Woord dat alleen gebruikt wordt om God te omschrijven, of mensen en dingen die door God zijn aangeraakt. 1 Samuël 2:2 leert dat niemand heilig is als God; Psalm 99 geeft aan dat God heilig is. In Leviticus roept God Israël tot meerdere malen aan toe op om heilig te leven, omdat Hij heilig is. Heilig is dus een standaard van leven, maar ook een eigenschap van Wie God is. Dat is wat, specifiek Wie, zichtbaar werd door het leven van Elisa heen, God Zelf. Alleen God is heilig; heiligheid valt op, omdat God en Zijn standaard, daar doorheen zichtbaar worden.

Heilig vs de wereld

In de wereld is heilig helemaal geen standaard, helemaal geen ding. De wereld leeft niet heilig en wil dat ook niet. De wereld wil zijn/haar eigen ding doen en niet ‘in de weg gezeten worden’ door regels van buitenaf. Mensen willen doen wat ze willen, hoe ze het willen, wanneer ze het willen. Jammer genoeg is deze manier van denken ook de kerk in gekomen; teveel christenen willen zelf hun leven bepalen, i.p.v. dat heiligheid hun leven bepaalt. Heiligheid valt op, niet-heilig leven valt ook op. Als christenen hoort Gods heiligheid de onderscheidende factor te zijn. Gods heiligheid hoort onze levens te bepalen en hoort daarmee zichtbaar te worden voor alle mensen om ons heen.

Heilige keuzes maken betekent keuzes maken naar Gods wil. Heilig leven betekent leven naar Gods wil. Heilig is iets dat alleen God in ons kan doen, omdat het een Goddelijk iets is. Als christenen horen we heilig te zijn (1 Petrus 1:15-16), als christenen zijn we heilig gemaakt door Jezus (Hebreeën 13). We hebben zoveel voorrechten van God gekregen, die ook met Zijn heiligheid te maken hebben. De vraag is nu of wij de keuze willen maken om heilig te leven. De vraag is of wij zo willen leven als een Elisa, waarvan men kon merken dat hij heilig was.

Keuze

Gods wil is vaak anders dan onze eigen wil; Gods wil is veel hoger en beter dan onze eigen wil. Heilig leven is zo’n keuze; het is niet altijd makkelijk om heilig te leven. Ons vlees wil vaak hele andere dingen dan God (Galaten 5:17); tegelijkertijd horen we als christenen te leven naar Gods standaard en dat hoort op te vallen. Heiligheid valt op, omdat het zo anders is dan hoe de wereld om ons heen leeft. Je woorden, je daden, je houding, etc. alles zal anders worden als je heilig leeft. En dat is precies hoe Jezus was; Zijn woorden, Zijn daden, Zijn houding, etc. waren anders dan die van de mensen om Hem heen. Zijn heiligheid viel op.

Christen, volg jij Jezus’ voorbeeld? Volg jij het voorbeeld van Elisa? Van Elisa zei men: zijn heiligheid valt op. Kan dat ook over jou gezegd worden? Maak vandaag de keuze om heilig te willen leven, want dat is Gods wil voor jouw leven. Vraag God om alles uit je leven weg te halen wat die keuze in de weg zit, zodat je zal leven naar Wie Hij is. Laat heilig de standaard worden van jouw leven, laat heilig de reden worden waarom je dingen wel/niet doet.

God is heilig, Jezus is heilig, de Heilige Geest is heilig. Dat is de God Die jou redt, die van jou houdt. Leef naar Wie Hij is, naar Zijn standaard. God valt op omdat Hij heilig is; heiligheid valt op, ook in jouw leven. Leef naar Zijn wil, naar Zijn standaard, door Zijn kracht.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69