Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Herstel tussen God en mens, dat heb jij nodig - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was.” (1 Koningen 18:30) De profeten van Baäl hadden net de hele dag hun afgod aangeroepen, zonder succes. Er kwam geen reactie, helemaal niks. Nu was het tijd om de God van Israël aan te roepen. Voordat Elia begon met God aanroepen, moesten er verschillende dingen gebeuren; alle dingen hadden te maken met herstel tussen God en mens. Er moest van alles hersteld worden tussen Israël en God.

Herstel van positie

Het eerste dat hersteld moest worden, was waar Israël stond ten opzichte van God. Nu is God overal (Jeremia 23:24), maar Israël was in hun hart en in hun daden weggelopen van Hem. Daarom is het eerste dat er gebeurt “En heel het volk kwam naar voren”. Ze liepen weg bij Baäl en kwamen naar God toe; ze moesten de keuze maken om niet meer Baäl te dienen, maar hun leven aan God toe te wijden.

Diezelfde keuze ligt elke dag bij jou en bij mij, soms zelfs meerdere momenten op de dag. We moeten kiezen om afgoden links te laten liggen en naar God toe te gaan. Herstel tussen God en mens vereist dat we naar Hem toegaan en onszelf (opnieuw) aan Hem geven. 1 Johannes 1:9 leert dat wanneer wij onze zonde belijden, God vergeeft. De eerste stap ligt bij ons om, na het zondebesef dat God geeft, de zonde te belijden. Dat is een stap naar God toe maken. Onze positie richting God moet hersteld worden.

Herstel van aanbidding

Waar Israël jaren Baäl aanbeden had, moest de aanbidding voor God weer in ere hersteld worden. God had in de Torah, de 1e 5 boeken van de Bijbel, duidelijk aangegeven wat Hij daarin van Israël verwacht. Dat betekende o.a. een altaar waarop geofferd kon worden. Elia herstelt het altaar (1 Koningen 18:30-33) en offerde daarop een brandoffer. Het brandoffer (Leviticus 1) is een beeld van volledige toewijding aan God, omdat het hele offer verbrandt en opstijgt naar God. Dat was wat Israël nodig had; offeren was een belangrijk onderdeel van God aanbidden, dat moest weer worden zoals God het wilde.

Voor de christen geldt precies hetzelfde, niet het offeren van een koe op een altaar, maar het aanbidden en je (opnieuw) toewijden aan God. Dat is iets dat terugkomt in onze levens, omdat wij soms weglopen, achter zonde, ons vlees en de wereld aan. We mogen dan terug naar het kruis, ons altaar, waar Jezus de straf droeg voor al onze zonde. Herstel tussen God en mens is daar volledig gebeurd, aan het kruis van Golgotha. Daar mag je altijd naartoe, wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan hebt. Het kruis is Gods ultieme uiting van liefde (Romeinen 5:8), omdat Hij Zijn Zoon gaf terwijl wij Hem nog afwezen. Onze aanbidding en toewijding richting God moet hersteld worden.

Herstel tussen God en mens

Door onze zonde, door ons falen is dit herstel nodig. Doordat wij afgeleid worden door de wereld, ons vlees, door Satan en zijn demonen lopen we soms weg bij God en is er herstel nodig. Gelukkig is God genadig en staat Hij altijd klaar om ons te ontvangen en te herstellen. Vraag God of er dingen tussen jou en Hem in staan, of er herstel nodig is tussen jou en Hem. Hij kan en wil je dat laten zien, omdat Hij juist wil dat de relatie goed is.

De manier om dit te doen is door in gebed naar God toe te gaan. Dat betekent dat je naar Hem uitspreekt wat je hebt gedaan en belijdt dat dat zonde is. Vraag God om je te vergeven en om je berouw te geven. Berouw zorgt ervoor dat je die zonde niet meer wilt doen. God is zo trouw en zo liefdevol, dat Hij je zonde zal vergeven; dat belooft Hij namelijk in Zijn Woord. Dat is de weg naar herstel met God.

Herstel tussen God en mens is zo’n geweldige uiting van Gods genade; het is niet verdiend en toch is het elke dag mogelijk. God is zo liefdevol, zo trouw, zo ontzettend goed. We mogen echt niet onderschatten hoe groot Zijn liefde is, hoe geweldig het is dat dit mogelijk is. En dat is allemaal alleen mogelijk doordat Jezus jouw en mijn zonde droeg aan het kruis, Hij droeg jouw en mijn straf. Daardoor is de weg nu open naar God, de weg naar verzoening en herstel. Wat een liefde.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69