Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Het leven is in het bloed - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” (Leviticus 17:11) Het Nieuwe Testament is gefundeerd op het Oude Testament. Het Oude Testament wijst vooruit naar het Nieuwe Testament. God heeft ons beide gegeven, zodat we het volledige Woord van God hebben. In Leviticus wordt de reden opgebouwd voor het offer van Jezus, te beginnen met het volgende: het leven is in het bloed.

Bloed

De Bijbel is een boek dat veel over bloed praat; in de Herziene Statenvertaling komt het woord ‘bloed’ meer dan 500x voor. De reden hiervoor is niet dat God bloedzuchtig is, maar dat bloed belangrijk is. Het leven is in het bloed; dat wijst op het feit dat bloed vergoten moet worden om de prijs voor zonde te betalen. De prijs van zonde is de dood (Ezechiël 18:20), om die prijs te betalen moet er bloed vergoten worden.

Dat is terug te zien in hoe de offers gebracht moeten worden die omschreven worden in Leviticus. Het bloed is belangrijk, het moet o.a. gesprenkeld worden (Exodus 24), het moet vergoten worden (Leviticus 1). De reden dat bloed zo belangrijk is, is dat het leven in dat bloed zit. Wanneer bloed vergoten wordt, wordt er een leven genomen. Dat is het beeld dat God wil dat we zien.

Het leven is in het bloed

In het Nieuwe Testament zien we ditzelfde beeld terugkomen. Bij het Heilig Avondmaal is Jezus’ bloed de manier om een nieuw verbond in te stellen (Lukas 22:20). Jezus heeft Zijn eigen bloed gegeven (Hebreeën 9:12), waarmee Hij Zijn leven opgaf voor de mens. Hij gaf dat bloed, zodat ieder mens die gelooft, voor eeuwig rein kan zijn, met een schoon geweten voor God (Hebreeën 9:14). Jezus gaf Zijn leven, Zijn bloed, zodat de mens nu zonder zonde voor God kan komen.

God had vanaf het begin al laten zien dat bloed, een leven, de enige weg was om bij Hem te komen. Als het niet Jezus’ bloed is, dan is het jouw bloed, op basis van jouw keuzes. Iemand moet de prijs betalen voor de zonde, de prijs van de dood. Dat is wat Jezus gedaan heeft, dat is waarom Jezus naar de aarde kwam. Hij liet Zijn ongelofelijke liefde zien, door voor ieder mens te sterven (Romeinen 5:8). Dat is hoeveel Hij van jou houdt, hoeveel Hij voor jou gegeven heeft.

Fundament

Het is echt heel belangrijk dat wij inzien wat Jezus gedaan heeft, maar ook waarom Hij dat gedaan heeft. De reden dat Hij Zijn bloed gaf, is dat Zijn bloed, Zijn leven, de enige Weg was voor de mens om vergeven te worden. Zijn bloed is dat wat ons vrij maakt, Zijn kostbare bloed (1 Petrus 1) is de reden dat geloof in Jezus redt. Dat fundament is gelegd in het Oude Testament, dat fundament is vervuld in Jezus Christus in het Nieuwe Testament.

Daarom kan het niet dat de kerk niet meer over het bloed van Jezus wil praten. Als wij niet meer willen praten over Jezus’ bloed, dan kiest de kerk ervoor om niet meer over eeuwig leven, zonde, redding, genade te praten. Als de kerk ervoor kiest om dit onderwerp niet meer te bespreken zoals het Woord doet, gaan we voorbij aan een van de grootste zegeningen die er is. Het bloed van Jezus is zo centraal, zo belangrijk, zo fundamenteel voor het christelijk geloof; we kunnen er niet omheen.

Jezus gaf alles van Zichzelf, Hij gaf Zijn leven, Hij gaf Zijn bloed. Er is eeuwig leven in en door Zijn bloed. Bloed is altijd al de enige weg geweest om zonde te bedekken (Genesis 3), Jezus’ bloed is de enige weg naar eeuwige vergeving. De vraag is hoe dankbaar jij bent voor dat bloed? Leef jij naar het feit dat Jezus Zijn bloed gaf voor jou? Geef jij alles van jezelf, zoals Jezus alles van Zichzelf gaf (Romeinen 12:1)?

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69