Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Hij zal redden - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.” (‭‭Psalm‬ ‭91:3-4‬) Psalm 91 is een geweldige psalm voor vandaag de dag. Door het verplicht thuisblijven, social distancing, de vele zieken, etc. is hoop heel hard nodig. Psalm 91 geeft ons die hoop: Hij zal redden.

Hij zal redden, waarvan?

In vers 3 en 4 noemt de psalmist waar God Zijn kinderen van kan en wil redden, en hoe Hij dat zal doen. God laat zien dat Hij Zijn kinderen wil reden van de valstrik van de vogelvanger en de verderfelijke pest. Allebei zijn dat dingen die je niet ziet, dingen die je niet verwacht. Allebei zijn ze pijnlijk en kunnen ze de dood veroorzaken.

Het is interessant dat in deze tijden van het wereldwijde virus het 2e deel van vers 3 letterlijk wordt genomen, maar het 1e deel niet. Niemand zegt dat God ons letterlijk gaat redden van een letterlijke strik van een vogelvanger. Dat is niet hoe we de Bijbel horen te lezen en interpreteren. God wil ons redden van onverwachte, niet zomaar zichtbare dingen.

Waarvan redt God Zijn kinderen?

Ultiem redt God Zijn kinderen van de dood, de eeuwige dood die door de zonde komt. De vijand zet onverwachte, niet zomaar zichtbare valstrikken voor de mens. God zal Zijn kinderen redden, Hij zal redden van de dingen die de geestelijke dood veroorzaken.

De verderfelijke pest wijst op dingen die ons geestelijk ziek maken, die ons geestelijk zwakker maken. God wil ons behoeden en redden van de ergste ziekte die er is, de zonde en de daaropvolgende dood. Ook in de tijd van fysiek erge ziektes zoals we nu zien, is de zonde de ergste ziekte die de mens overkomt.

Hoe redt God?

Psalm 91:4 geeft het beeld van een vogel die haar kuikens beschermt, zelfs als dat haar eigen leven kost. Beschermen met ‘Zijn vlerken’, ‘onder Zijn vleugels’; dat is hoe God ons beschermt. Jezus droeg onze straf, Hij beschermt ons met Zijn leven. Hij is gestorven aan het kruis, zodat wij dat niet hoefden te doen. Dat is Gods liefde voor jou, voor ieder mens.
Zijn trouw is een schild en pantser, letterlijk staat daar dat Zijn Woord een schild en pantser is. Door Gods Woord, de Bijbel kunnen we zien wat de vijand doet, wat Gods waarheid is en zullen we beschermd worden. Door Zijn Woord heen laat God zien wat Zijn weg is, wat waarheid is. Door Zijn Woord zien we: Hij zal redden.

In deze rare tijden, leg je leven in Gods handen. Vertrouw Hem met je leven, wat er ook gebeurt. De Bijbel belooft nergens dat christenen in dit leven nooit ziek zullen zijn, nooit pijn en verdriet zullen meemaken. We mogen wel weten dat God ons draagt, dat Hij zal redden, dat we een geweldige toekomst hebben door Zijn liefde voor ons. Geloof in Hem, vertrouw Hem, zoals de Bijbel dat omschrijft.

Neem gerust contact met ons op, als je hier vragen over hebt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69