Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Hoe doe je Bijbelstudie? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.” ‭‭(Psalm‬ ‭119:18‬) In de Bijbel staan sleutelverzen, verzen die ons heel veel helpen. Dit is een van die verzen. Waarom is dit een sleutelvers? Omdat dit vers de vraag beantwoordt ‘hoe doe je Bijbelstudie’?

Bijbelstudie

Een van de dingen die de kerk vanaf het begin gedaan heeft is Gods Woord bestuderen. Paulus zegt in Handelingen 20:27 dat hij ‘heel het raadsbesluit van God’ verkondigd heeft; dat betekent dat Paulus de Bijbel met hen bestudeerde. In Lukas 24:13-35 loopt Jezus naast mannen die terug gingen naar Emmaüs, in vers 27 staat dat Jezus hen vanuit het hele Oude Testament onderwees.

2 Timotheüs 3:16-17 leren ons ook dat heel Gods Woord nuttig is om te onderwijzen. De hele Bijbel is goed voor de mens. Om te weten wat er in staat, om eruit te halen wat er in zit, moeten we de Bijbel bestuderen. Dat is het voorbeeld dat Jezus gaf, Paulus, de apostelen, maar ook in het Oude Testament (e.g. Nehemia).

Hoe doe je Bijbelstudie?

Als Bijbelstudie dan een voorbeeld is dat gevolgd moet worden, hoe je dat moet doen is een logische vraag. Psalm 119:18 geeft ons een belangrijk stuk van het antwoord op die vraag. De psalmist spreekt tegen God en vraagt Hem: ‘open mijn ogen, zodat ik de wonderen van Uw Woord kan zien’. God moet onze ogen openen voor Zijn Woord, anders zullen we de wonderen ervan niet kunnen zien.

Hoe is dit relevant voor de vraag ‘hoe doe je Bijbelstudie?’; het antwoord zit in Psalm 119:18. God moet je ogen openen, wat iets is dat je Hem mag vragen. Om de Bijbel te kunnen lezen en begrijpen, moeten we God vragen om onze ogen te openen. Zonder dat zullen we nooit de wonderen van Zijn wet zien en begrijpen.

Geestelijke ogen open

In 2 Korinthe 4:4 zien we dat voor iedereen die niet gelooft, hun ogen gesloten zijn. Wanneer we tot geloof komen schijnt God met Zijn licht in ons hart (2 Korinthe 4:6). Gods licht geeft inzicht in Gods Woord. Onze geestelijke ogen gaan open door Gods werk. De Heilige Geest heeft het Woord geschreven (2 Petrus 1:21), Hij heeft het Woord geïnspireerd (2 Timotheüs 3:16). Dit Woord is zelfs God Zelf (Johannes 1:1).

Door al deze redenen kunnen we alleen bij God Zelf aankloppen voor de uitleg van Zijn Woord. God moet onze ogen openen, zodat we Bijbelstudie kunnen doen. God wil onze ogen openen, we moeten het Hem wel vragen.

Gods Woord is waarheid en heiligt ons (Johannes 17:17). De uitleg van dat Woord is wat God ons graag geeft. Vraag Hem erom, Hij wil het uitleggen.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69