Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Hoe kom ik aan een goed zelfbeeld? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.” (Jesaja 6:5) Hoe kom ik aan een goed zelfbeeld?

Wanneer Jesaja deze woorden schrijft krijgt hij een blik achter de schermen van de geestelijke wereld. Jesaja ziet de Heere, Jesaja ziet God op Zijn troon. Jesaja ziet wat vele mensen graag zouden willen zien, hij ziet dingen die wij ons niet voor kunnen stellen. Wat mij aansprak aan Jesaja’s reactie op al deze dingen, is dat hij opeens een heel goed beeld van zichzelf had. Hij ziet God, hij weet wie hijzelf is en dan opeens heeft hij een goed beeld van wie hij is.

Er wordt tegenwoordig heel veel, ook in de kerk, gepraat over het hebben van een goed zelfbeeld. Men zegt dat we in de kerk niet meer over zonde moeten praten, want dat kan mensen een verkeerd zelfbeeld geven. Er wordt gepraat over dat we het niet meer over Gods oordeel moeten hebben, want dat geeft mensen een vervelend zelfbeeld. Jesaja zag God en had daardoor een goed beeld van wie hij was; zijn reactie was: 1) ik verga, 2) ik ben een mens, 3) ik ben onrein. Hij zag dit zo, want “Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.”

Ik verga

Als eerste zegt Jesaja dat hij vergaat. Het woord dat hij gebruikt voor vergaat, betekent gewoon dat hij vergaat. Zoals een rottende appel vergaat, zoals een dood lichaam vergaat, zo zag Jesaja zichzelf. Als iemand die ophoudt te bestaan. Hij zag God, de Eeuwige, de Rechtvaardige, de Liefdevolle, de Genadige, en zijn reactie was dat hij op zou houden te bestaan.

Doordat Jesaja God zag, in al Zijn perfectie, zag hij hoe slecht hij zelf was. Jesaja zag dat hij in alles tekort schoot ten opzichte van God. Hij zag dat God perfect was en is, en dat hijzelf dat helemaal niet was. Jesaja zag zichzelf in het licht van Wie God is en besefte zich daardoor dat hij maar 1 optie had, ophouden te bestaan. Alleen door Gods genade kon hij blijven bestaan.

Dit is ook wat Gods genade met jou en mij hoort te doen, we horen te zien dat wij niet meer kunnen blijven bestaan. God wil dat ons vlees gedood wordt, dat we veranderd worden naar het evenbeeld van Zijn Zoon.

Ik ben een mens

Ten tweede zegt Jesaja dat hij een man is, een mens. Dit klinkt misschien stom, maar dit is wel een heel belangrijke conclusie. Numeri 23:19 leert dat God geen mens is. Ook dat klinkt stom, maar ook dat is een belangrijke conclusie. Jesaja was een mens, God niet; God is God, Jesaja niet. Dat betekent dat de een groter, sterker, heilig, liefdevoller, genadiger is dan de ander. God is groter, God is sterker, God is heilig, God is liefde, God is genade. Jesaja zag dat hij slechts een mens was en dat God God was.

In Jeremia 10:6 kunnen we lezen dat er niemand is als God. Niemand is gelijk aan God, niemand komt ook maar in de buurt. Jesaja had dit door, Jesaja zag in dat God oneindig veel groter was dan hijzelf. Dit is belangrijk, omdat hij hierdoor de vreze des Heeren had, Jesaja zag in dat God beter wist wat Jesaja moest dan Jesaja zelf. Jesaja zag in dat God alles ziet, alle touwtjes in handen heeft, alle controle heeft, hij zag Wie God was en wie hijzelf niet was.

Het is zo belangrijk om te weten dat je zelf God niet bent, maar dat God de Enige echte God is. We moeten inzien dat God de grootste, de sterkste en de almachtige is. Het is belangrijk omdat je dan ziet hoeveel eer Hij waar is, hoeveel aanbidding, hoe zeer Hij het waard is om je leven aan over te geven.

Ik ben onrein

Als laatste zag Jesaja dat hij onrein was. Onrein betekende niet rein, niet heilig, niet zoals God is. God is perfect rein, Habakkuk 1:13 leert dat Gods ogen rein zijn en dat ze zonde niet aan kunnen zien. De Heere is rein, Jesaja niet. God is heilig, Jesaja niet. Jesaja zag in dat hij zondig was, dat hij een ellendig mens was zonder God. Jesaja zag in dat hij God ontzettend hard nodig had.

Dat is wat Gods aanwezigheid hoort te doen. Jesaja zag in dat zijn leven niet meer van zichzelf was, maar dat God de touwtjes in handen had, hij zag in dat God moest leiden, niet Jesaja. God is God, niet Jesaja.

We hebben het offer aan het kruis van Jezus gekregen, niet omdat de mens zo goed is, maar omdat de mens zondig is. We hebben het offer van Jezus gekregen juist vanwege het feit dat we zondig zijn. God is zo genadig dat Hij laat zien dat we zondig zijn, maar ook de uitweg geeft. God is zo liefdevol, zo genadig, zo fantastisch.

Hoe zie jij jezelf? Wil je een goed zelfbeeld hebben? Vraag God om Zichzelf aan je te openbaren.

Als je hier vragen over hebt of over wil praten, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69