Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Hoe reageer jij op Gods werk? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.” (Lukas 13:12-13) Het is vaak zo dat er verschillende reacties zijn op een werk van God. De vrouw zelf “verheerlijkte God” (Lukas 13:13). “de hele menigte was blij” (Lukas 13:17). Het hoofd van de synagoge had een heel andere reactie, hij was verontwaardigd (Lukas 13:14). De vraag die ik mijzelf moest stellen is wat mijn reactie zou zijn. Hoe reageer ik op Gods werk? Hoe reageer jij op Gods werk?

Jezus doet een fantastisch wonder in Lukas 13, Hij geneest iemand. Deze vrouw loopt al heel lang krom, zo kan niet rechtop staan. Jezus ziet haar op de sabbat en doet iets geweldigs. Hij roept haar bij Zich, spreekt tegen haar en legt haar de handen op. Het resultaat is dat ze geneest.

Verontwaardigd

Als mensen denken we in hokjes, processen, etc. We hebben allemaal op een of andere manier patronen waarin we denken. God is echter anders, in Numeri 23:19 leert God dat Hij geen mens is. Daarmee is Hij dus per definitie anders dan wij en denkt Hij anders dan wij. In Jesaja 55:8-9 leert God dat Zijn wegen hoger zijn dan die van de mens en Zijn gedachten anders dan die van de mens.

Dit komt onder andere tot uiting in hoe God dingen doet. Hij is een God van maatwerk, dus zal Hij altijd werken zoals Hij vindt dat nodig is. Als mens kan dat heel eng, vervelend, etc. zijn. Ik moet toegeven dat ik soms verontwaardigd ben wanneer God iets geweldigs doet, omdat het niet in mijn denkpatroon past. Dit is precies de reactie van het hoofd van de synagoge in Lukas 13. Deze man kan Gods werk niet op waarde schatten, omdat hij vastzit in zijn eigen idee over hoe God werkt.

Blij

De menigte was blij met Jezus’ werk. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede reactie, een mooie en gerechtvaardigde reactie. Er zit op het eerste gezicht niks verkeerds in. Maar toch, als Jezus zoiets geweldigs doet en we zijn alleen blij, is dat genoeg? Dit is dezelfde menigte die Jezus aan het kruis wilde nagelen toen Hij niet meer dit soort geweldige dingen deed.

Is alleen blij zijn genoeg is de vraag. Ik denk dat we een andere reactie horen te hebben. Een reactie die verder gaat dan alleen blijheid. Een reactie die overeenkomt met de grootte van het werk dat God aan het doen is. In Lukas 5:25 staat de reactie van een man die door God genezen werd. Hij ging naar huis terwijl hij de Heere groot maakte. Dat hoort onze reactie te zijn op Gods werk in iemands leven, God groot maken.

God verheerlijken

De vrouw wiens rug genezen werd had door hoe groot dit wonder was. Zij zag in dat God alle eer waard was. Haar reactie was juist, namelijk God verheerlijken. Zij keek niet naar de manier waarop God dit deed, ze keek niet naar of dit binnen haar denkwereld paste. Deze vrouw was bezig met het wonder dat God gedaan had.

Ik vraag me dan af hoe ik gereageerd zou hebben. Zou ik de Heere aanbidden of zou ik anders reageren? Beperk ik de Heere door Hem aan mijn denkstijl “vast te houden”? Of doe ik een stap achteruit en zie ik wel hoe de Heere gaat werken?

 

Chuck Smit heeft ooit gezegd: Blessed are the flexible, for they shall not break (Gezegend zijn zij die flexibel zijn, want zij zullen niet breken). Dat is echt wat we als mensen nodig hebben. We hebben, geleid door de Heilige Geest, flexibiliteit nodig. God zal altijd anders werken dan wij denken. God zal altijd hoger denken dan wij door hebben. Wat is jouw reactie op Gods werk?

Als je hierover wilt doorpraten, of als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69