Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 In wiens weg ga jij? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En hij ging in de weg van het huis van Achab en deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zoals het huis van Achab; hij was immers een schoonzoon van het huis van Achab.” (2 Koningen 8:27) Er was een nieuwe koning in Juda, Ahazia. God trekt een zeer trieste conclusie over deze koning, namelijk dat hij deed wat slecht was in Gods ogen. Hij ‘ging in de weg’ van Achab. Hij volgde Achab; ieder mens gaat in iemands weg, de vraag is: in wiens weg ga jij?

In wiens weg ga jij?

Achab is door het Woord heen een beeld van een slechte koning, die slechte dingen deed. Hij aanbad afgoden, trouwde met een vrouw die profeten doodde (1 Koningen 19-22) en deed allerlei andere dingen die slecht waren in Gods ogen. Over hem wordt gezegd dat hij slechter was dan alle andere koningen (1 Koningen 16). En dat is het voorbeeld dat Ahazia volgt, dat is dan in wiens weg hij ging. Dat kan alleen maar problemen opleven, in Gods ogen, want dit zijn dingen die Hij afkeurt.

Jij moet jezelf afvragen: in wiens weg ga jij? Ahazia ging in de weg van Achab, wat een verschrikkelijk slechte keuze was. Deze man gaf alleen maar slechte voorbeelden, liet alleen maar dingen zien die niet naar Gods wil zijn. Hij volgde Achab, met alle gevolgen van dien. Ieder mens volgt iemand, jij ook; de vraag is dan wie je volgt, in wiens weg je gaat. Dat bepaalt namelijk heel veel over wat je doet, wat je normaal vindt, hoe je dingen doet, etc. Degene die je volgt is degene op wie je gaat lijken, dus de vraag ‘in wiens weg ga jij?’ is een zeer relevante vraag.

Volg mij na

“Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.” (1 Korinthe 11:1) Paulus spreekt deze woorden tegen de kerk in Korinthe, hij wil dat ze hem navolgen, zoals hij Jezus volgt. Dat is een voorbeeld om te volgen, dat is ook de manier om een Bijbels voorbeeld te zijn. Zo hoort de kerk een voorbeeld te zijn, zo hoor jij een voorbeeld te volgen. Paulus wilde dat de kerk zijn voorbeeld volgde, in het achter Jezus aan gaan, dat is wat de kerk hoort te doen.

God is bezig om jou meer op Jezus te laten lijken (Romeinen 8:29), wat betekent dat de vraag ‘in wiens weg ga jij’ als antwoord hoort te hebben: Jezus’ weg. Dat is ook wat we bij Paulus zien, hij wil meer op Jezus gaan lijken en hij wil dat anderen hem volgen in het meer op Jezus gaan lijken. Dat is waar jij mee bezig hoort te zijn, meer op Jezus gaan lijken, doen zoals Hij. Zijn leven was perfect in elk opzicht (1 Petrus 2:22), jij mag leren steeds meer te kiezen zoals Hij.

In de weg van Jezus gaan, zoals we dat zien in het Woord, dat is wat jij nodig hebt. Hem navolgen aan de hand van de voorbeelden in het Woord van mannen en vrouwen die Jezus trouw hebben nagevolgd, dat is een goed voorbeeld om te volgen. Je hoort in de weg te gaan van Jezus, onder Zijn leiding. Dat is ook wat de Heilige Geest doet, Hij wijst ons op Jezus (Johannes 16:14). Luister naar de Geest, dan zal je in de weg van Jezus gaan.

Wie volg jij?

Ga de komende dagen biddend aan de slag met de vraag ‘in wiens weg ga jij?’ Die vraag is van groot belang voor Gods conclusie over jouw leven. Als jij net als Ahazia een slecht voorbeeld volgt, dan heeft dat gevolgen voor je leven. Als jij net als Paulus achter Jezus aan gaat en voorbeelden van mensen gebruikt om te leren hoe meer op Jezus te lijken, dan is dat goed! Laat God je leiden in het volgen van Hem, laat God je leiden in het leven naar Zijn wil. God wil dat jij meer op Jezus lijkt, dat je Hem navolgt in alles; vraag Hem jou daarin te helpen.

Laat je niet afleiden door de wereld, door verleidingen, door je vlees. Kies ervoor om mensen en hun mening minder belangrijk te vinden dan wat God zegt, maak de keuze om op Zijn pad te wandelen. In wiens weg ga jij? Laat het antwoord een Bijbels goed voorbeeld zijn, laat jouw antwoord uitkomen op dat je in de weg van Jezus Christus gaat.

Als je vragen hebt kan je ze altijd stellen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69