Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Is de Bijbel genoeg?

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God beantwoord door Paulus heen de vraag ‘Is de Bijbel genoeg?’. Een heel belangrijke vraag voor ons.

Dit is zo ontzettend belangrijk, dit is zo mooi, zo lief, zo bijzonder; woorden schieten te kort. Het is zo belangrijk dat God Zelf de Bijbel gegeven heeft, want dat betekent dat er autoriteit in het Woord van God is. Dit is zo mooi omdat God Zichzelf openbaart, wat tegelijkertijd super lief is; Hij had dit niet hoeven doen, Hij had de Bijbel niet hoeven geven. Dat is precies de reden dat het zo bijzonder is, want nu kunnen wij, de mensheid, God leren kennen zoals Hij is, Hij legt zelf uit Wie Hij is.

Autoriteit van de Bijbel

Tegelijkertijd is dit heel ingewikkeld. Dit statement dat Gods Woord door God ingegeven is. Dit betekent namelijk dat er autoriteit in Gods Woord is, de vraag is alleen geef ik de Bijbel de autoriteit in mijn leven die de Bijbel verdient? Zie ik de Bijbel als toereikend, als genoeg, of wil ik meer van God? Om deze vraag iets duidelijker te maken, heb ik 2 citaten vertaald van Don Stewart over dit onderwerp. Hij heeft hierover gezegd:

‘Alleen in de Bijbel heeft God de mensheid alle dingen gegeven die nodig zijn om goed te weten Wie God is, wie wij zijn, hoe God in het verleden gehandeld heeft en wat God van ons verwacht. (…) Het idee achter de toereikendheid van de Bijbel is dat er niks meer geopenbaard hoeft te worden aan de mens over God en over Zijn plan voor de mens.’

Dus, is de Bijbel genoeg voor mijn leven? Of verwacht ik meer van God dan Zijn Woord?

Is de Bijbel genoeg, 10 jaar geleden

Ik heb in mijn leven verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Een jaar of 10 geleden zou ik deze vraag heel anders beantwoord hebben dan ik nu zou doen. 10 jaar geleden zou ik de Bijbel niet als toereikend gezien hebben, ik zag de Bijbel niet als genoeg. Ik heb een keer bij een conferentie huilend vooraan gestaan, want ik wilde God zo graag horen spreken, ik wilde zo graag Gods leiding zien. Het liefst wilde ik een briefje uit de hemel, geschreven door God, met daarin God Die Zichzelf aan mij uitlegde.

Ik had niet door hoe lief God is, Hij heeft namelijk niet een briefje uit de hemel gegeven, Hij heeft een boek gegeven, met daarin 66 boeken, met daarin 1189 hoofdstukken, met daarin meer dan 31.000 verzen. Dat is hoe lief God is, Hij geeft zoveel meer dan ik kan bidden of beseffen, Hij geeft zoveel meer dan ik verdien. Dit is wat ik nu, stapje voor stapje, mag gaan leren kennen, wat ik mag gaan leren beseffen. God heeft een boek aan de mens gegeven, een boek vol liefde, een boek vol genade, een boek vol van Hem Zelf. Dus, nu opnieuw de vraag: is de Bijbel toereikend voor mij?

5 jaar geleden

Deze vraag zou van mij 5 jaar geleden al een beetje een ander antwoord gekregen hebben. Toen zou ik vol enthousiasme ‘ja’ gezegd hebben, zonder denk ik echt te weten wat het betekent dat Gods Woord toereikend is. Ik denk niet dat ik echt doorhad dat op alle levensvragen die we hebben, voor elke situatie, voor iedere levensfase God antwoorden en aanwijzingen gegeven heeft. Ik had niet door dat ik mijzelf moest “onderdompelen” in Zijn Woord, wat gewoon betekent dat ik Het elke dag lees, het elke dag bestudeer. De Heilige Geest spreekt door Zijn Woord, dat had ik niet door. Ik wilde graag een stem uit de hemel horen, maar had niet door dat God ten eerste spreekt door Zijn Woord. Dus, stel ik de vraag weer: is de Bijbel toereikend voor mij?

De Bijbel is genoeg

Nu, vandaag, zou ik deze vraag weer net iets anders beantwoorden dan 5 jaar geleden, zelfs anders dan 1 jaar geleden. Ik weet dat de Bijbel toereikend is, ik weet dat de Bijbel alle antwoorden heeft die ik nodig heb. Het is alleen zo dat ik te vaak nog ergens anders op zoek ga naar de antwoorden die de Bijbel al voor mij klaar heeft staan. Te vaak wil ik zelf een antwoord geven, te vaak denk ik dingen zelf te weten, zelf te kiezen; terwijl God Degene is met de perfecte antwoorden, Hij heeft het allerbeste met mij voor. Ik wil graag leren, en hier bid ik ook voor, om Gods Woord als toereikend te zien én zo te behandelen. Het is namelijk één ding om de Bijbel als toereikend te zien, maar een tweede om er ook naar te handelen.

Oneindige rijkdom van Gods Woord

Het is echt mijn gebed dat ik ga inzien hoe rijk Gods Woord is. Er is geen situatie te noemen, geen vraag te bedenken, geen probleem te groot dat de Bijbel er geen antwoord op heeft. God heeft de Bijbel gegeven zodat wij Hem kunnen leren kennen, zodat wij kunnen zien Wie Hij is.

Dus, laat ik de vraag aan jou stellen: Zie jij de Bijbel als toereikend? Is de Bijbel voor jou genoeg? Vraag Hem om Zichzelf te laten zien, lees de Bijbel en bid dat Hij Zichzelf zal openbaren door Zijn Woord heen. Ik garandeer je dat het je leven zal veranderen, ik garandeer je dat je God (beter) zal leren kennen.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact op.