Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Is zonden belijden nodig? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) Dit is een van de verzen die ik uit mijn hoofd ken, dit is een vers dat voor mij heel bemoedigend is. Dit vers geeft voor mij aan dat ik elke zonde bij God kan brengen, dat wanneer ik dat doe, Hij zal vergeven, Hij Zijn bloed zal uitstorten over deze zonde. Het betekent voor mij genade, liefde, barmhartigheid en dat elke dag, zonder eind. God zal mij altijd willen reinigen van mijn zonde, als ik de zonde belijd. Maar, dit vers werpt de belangrijke vraag op: is zonden belijden nodig?

 

Naast al deze bemoedigende dingen, is het ook een vers waar ik afgelopen week op gewezen werd door een dierbare broeder. Deze broeder wees mij erop dat dit vers spreekt over het belijden van zonden. Hij legde mij uit dat er een verschil zit tussen het belijden van zonden en het vergeving vragen voor een zonde. Het kan namelijk heel makkelijk zijn om in een gebed naar God vergeving te vragen voor je zonden. Het kan makkelijker zijn om alleen vergeving te vragen aan God, dan om ook echt de zonden te belijden.

Zonden belijden vs vergeving vragen

Je zonden belijden is iets heel anders dan vergeving vragen. Vergeving vragen voor een zonde is aan God vragen of Hij de schuld weg wil wassen. God zegt in Zijn Woord dat Hij ons zal vergeven als we Hem daar om vragen. Hebreeën 8:12 legt het zo uit “Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.” God om vergeving vragen is Hem vragen of Hij niet meer aan de schuld wil denken.

Zonde belijden is het benoemen van wat je gedaan hebt. Een zonde belijden is het uitspreken van wat je verkeerd gedaan hebt. Dit is iets wat er bij mij vaak bij in schiet. Dit is namelijk het gedeelte wat het minst leuk is, want ik moet hierbij toegeven en uitspreken wat ik gedaan heb. Ik moet de keuze maken om uit te leggen wat ik verkeerd gedaan heb, hoe ik Gods wet overtreden heb; pas daarna kan ik om vergeving vragen. Als ik niet belijd wat ik gedaan heb, hoe kan ik dan vergeven worden voor iets? Hoe kan ik vergeven worden als ik niet iets heb om voor vergeven te worden?

Zonden benoemen

Is het wel eens opgevallen dat je om vergeving kan vragen zonder de zonde te noemen? Ik deed dat laatst richting mijn vrouw. Het ging om een relatief klein iets, maar ik kon me in eerste instantie niet herinneren wat ik gedaan had, maar toch vroeg ik om vergeving. Haar reactie was: Je weet niet eens waarom het gaat!

Ik denk dat ik dit ook vaak richting God doe, door niet uit te spreken wat ik gedaan heb. Vaak bid ik tot God dat Hij mijn zonden vergeeft, zonder de precieze zonde uit te spreken naar Hem. God zegt in 1 Johannes 1:9 dat ik mijn zonden moet belijden, dan zal Hij mij vergeven. God weet mijn zonde, Hij weet wat ik gedaan heb, Hij wil dat ik het uitspreek. Dat deed Hij al in de Hof van Ede, toen Hij aan Adam en Eva vroeg waar ze waren. Hij wist waar ze waren, Hij wilde alleen dat ze eerlijk zouden zijn, dat ze hun zonden zouden belijden.

God vraagt dit van de christen

Dit is nog steeds wat God van mij vraagt, dit is nog steeds wat Hij van elke christen vraagt. Hij wil dat ik belijd wat ik gedaan heb, dat ik uitspreek wat mijn zonde is. Dit geldt zowel voor zonden die alleen tegen God zijn, als voor zonden die tegen zowel een mens als God zijn. God wil dat ik elke zonde belijd. Dat kan betekenen dat God van mij vraagt om naar iemand toe te gaan die niet weet dat ik tegen hem/haar gezondigd heb. God draagt mij op om het te belijden als ik achter iemands rug iets gedaan heb, een verkeerde blik heb gehad, geroddeld heb, etc. God draagt elke christen op om eerst te belijden, om eerst uit te spreken wat hij/zij verkeerd gedaan heeft, om daarna pas om vergeving te vragen. Dat is de volgorde; eerst belijd ik mijn zonden, daarna vraag ik om vergeving.

Waarom wil God dit? Hij wil dat alles in het licht komt. Hij wil dat er niks tussen ons en Hem in kan staan, God wil dat er niks tussen ons en andere mensen in kan staan. God roept ons in Efeze 5:8 op om in het licht te wandelen. Een (groot) onderdeel hiervan is om zonden te belijden, om alle zonden in het licht te brengen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn.

Ook jij

Dit geldt ook voor jou. God wil dat jij je zonden belijd tegen de persoon tegen wie je gezondigd hebt. Ook als die persoon niet weet dat je gezondigd hebt tegen hem/haar. God weet het, God weet alles. En toch wil Hij dat je Hem belijd wat je gedaan hebt. God wil dat je in het licht leeft, dat je alles bij Hem neerlegt. God weet alles, dus weet Hij ook wat het allerbeste is voor jou en mij. Als hij dan opdraagt om zonden te belijden, dan is dat het allerbeste om te doen.

Ik wil je uitdagen om je zonden te gaan belijden, zowel richting God als de mens tegen wie je gezondigd hebt. Laat God je hierin leiden. Belijd je zonden en Hij zal je vergeven en reinigen. Belijd je zonden!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69