Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Jezus kennen is het belangrijkste - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.” (Filippenzen 3:7) In deze brief is Paulus de Filippenzen van alles aan het leren. Een van deze dingen is wat echt belangrijk is in het leven, namelijk Jezus kennen (Filippenzen 2:8). Paulus zegt: Jezus kennen is het belangrijkste. Dat is belangrijker dan alles dat ik eerst waardevol vond.

Jezus kennen

In Fillippenzen 3 legt Paulus uit dat hij Jezus wil kennen. De grondtekst wijst op begrip en vooral op een proces van iets/iemand leren kennen. Paulus geeft aan dat Jezus (leren) kennen voor hem belangrijker is dan al het andere. De reden hiervoor is dat Paulus uit ervaring weet dat alleen door Jezus we het belangrijkste kunnen krijgen, namelijk toegang tot God.

Als Jood was Paulus zijn hele leven bezig met zich aan de wet houden. Hij wilde rechtvaardig worden door zelf de wet te houden. Toen Paulus Jezus leerde kennen zag hij in dat zijn eigen rechtvaardigheid altijd minder was dan wat Jezus hem wilde geven (Filippenzen 3:9). In de brief aan de Galaten zegt Paulus het volgende: “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof rechtvaardig zouden worden.” (Galaten 3:24). Dat is wat Jezus kennen hem gaf, bij God kunnen komen.

Jezus kennen als belangrijkste

Paulus had veel bereikt in zijn leven. Door de hele Bijbel heen zien we dat hij het allerhoogste aan het bereiken was dat je als Joodse man kon bereiken. Hij studeerde onder grote leraren (Handelingen 22:3), hij hield de wet zo puur als men in die tijd kon bedenken, hij vervolgde zelfs de kerk (Filippenzen 3:4-6).

Ondanks dat hij dit allemaal bereikt had, ondanks dat hij veel status met deze dingen had, zag hij in: Jezus kennen is het belangrijkste. Hij zag in dat hij zelf niet de weg naar de hemel kon verdienen; Jezus had dit voor hem gedaan. Paulus zag dat eigen rechtvaardigheid (daden) niet voldoende waren; Jezus’ rechtvaardigheid wel. Die Jezus kennen, dat was wat hij nodig had, dat is wat de kerk vandaag de dag nodig heeft.

Hoe belangrijk is Jezus (leren) kennen voor jou?

Iedereen vindt dingen belangrijk vandaag de dag. De vraag is waar op ons lijstje Jezus kennen staat. Is Jezus kennen iets waar je aandacht en tijd voor maakt? Is Jezus leren kennen iets waarvoor je op tijd op wilt staan op zondagochtend, zodat je naar de kerk kan gaan? Zeg jij met Paulus mee ‘Jezus kennen is het belangrijkste’?

Als we Jezus kennen niet belangrijk vinden, dan moeten we ons bekeren als kerk. Jij moet je bekeren. Jezus zegt dat we God met heel ons hart, ziel en verstand moeten liefhebben (Mattheüs 22:37). Daar is geen ruimte voor iets/iemand anders liefhebben. Iemand liefhebben betekent ook dat je die persoon beter leert kennen. Hoeveel hou jij echt van Jezus? Leer jij Hem echt beter kennen? Vraag vandaag aan God om je te laten zien wat jij belangrijk vindt, zodat Hij jou je hart kan laten zien. Ga terug naar Jezus, naar Hem kennen, naar Hem het belangrijkste vinden. Dat is wat je nodig hebt in deze wereld.

Als je hier vragen over hebt, neem contact met ons op. Mocht je meer over Filippenzen 3 willen horen, luister dan naar deze studie.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69