Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Johannes 3:16 - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Jullie kennen vast het meest bekende vers uit de Bijbel: Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dit vers staat op websites, in magazines, op blogs, etc. Het is een vers wat ik al jaren in de kerk hoor, maar toen ik laatst door een goede vriend op dit vers gewezen werd, kreeg ik de vraag of ik eigenlijk wel weet wat dit vers betekend. Ik ging me afvragen of ik eigenlijk wel doorhad wat God bedoelde toen Hij dit vers op liet schrijven door Johannes.

De conclusie dat dit vers het hele Evangelie in 1 vers is, was er een waar ik zelf niet op gekomen was. God liet mij dit zien doordat iemand anders deze conclusie aan mij vertelde. Ik kende het vers wel, maar toch ook weer niet. Ik kan het uit mijn hoofd opzeggen, maar ik kan niet zeggen dat ik ook de echte betekenis van het vers ken.

Doordat dit vers het hele Evangelie, Gods goede nieuws voor de mens, vertelt, is het iets dat mij als christen zou moeten raken. Gods liefde, het feit dat God Zijn liefde aan ons geeft, het feit dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, het feit dat God ons niet verloren laat gaan als we geloven, het feit dat we eeuwig leven van Hem kunnen krijgen, etc. Al deze dingen zitten in dit vers, al deze dingen horen mij te raken als christen. De vraag is alleen of dat wel zo is. Raakt het Evangelie mij (nog)?

 

Ik vind dit een heel lastige vraag om te beantwoorden. Zoals ik al eerder aangaf kom ik al heel lang in de kerk, ik ken alle “goede, christelijke” antwoorden op vragen. Dat betekent echter niet dat ik ook weet Wie God is, dat betekent niet dat ik God ken zoals Hij is. Het verschil tussen kennen en kennen is heel groot.

Ken ik Gods liefde die zo groot is dat Hij Zijn Zoon voor jou en mij gegeven heeft? Weet ik echt wat die liefde is? Weet ik echt dat God agapè liefde voor mij heeft? Gods liefde is agapè liefde, onvoorwaardelijke liefde, liefde die ik niet verdien, liefde waar God voor kiest. Ondanks dat ik Hem dagelijks kwets kiest Hij, in Zijn agapè liefde, om van mij te houden. Elke dag mag ik bij Hem komen, dat is hoe groot Gods liefde is.

Weet ik dat God liefheeft? Dat God mij hier, nu, op dit moment liefheeft. Weet ik dat echt? Word (nog) ik geraakt door Zijn liefde die Hij nu voor mij heeft? God is geen God van grote afstand, Hij is IK BEN DIE IK BEN, wat betekent dat God alles kan en wil zijn, wat wij nodig hebben. God is dichtbij gekomen door Jezus en blijft dichtbij door de Heilige Geest. God heeft mij lief, nu op dit moment.

Ken ik God überhaupt? Weet ik Wie de God is die mij zo liefheeft, die mij nu liefheeft? Weet ik hoe groot Hij is? Weet ik hoe genadig Hij is? Weet ik dat Hij altijd op mij wacht? Dat Hij mij altijd liefheeft, dat Hij mij nooit in de steek laat? Weet ik dat ik degene ben die Hem in steek laat en kwetst en in het gezicht spuug? Weet ik dat Hij mij alsnog liefheeft en alsnog Zichzelf voor mij gegeven heeft?

God heeft de wereld lief, de wereld die Hem niet wil kennen, de wereld die tegen Hem kiest, de wereld die Hem afwijst. Dat is de wereld waar God het over heeft, dat is de wereld waar Jezus voor gestorven is, dat is de wereld waar ik een onderdeel van ben. Dat is de wereld waar Gods genade naar uit gaat. Weet ik dat echt? Weet ik dat ik gered moet worden? Weet ik dat Gods genade en liefde nodig heb? Weet ik dat ik Jezus nodig heb, elk moment van elke dag?

Besef ik me wat het betekent dat God Zijn Zoon gegeven heeft? Besef ik me dat Jezus dit niet hoefde te doen, dat Hij dit uit eigen wil deed? Besef ik me dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor mij gestorven is? Dat door Zijn perfecte leven Hij alle zonden van de wereld op Zich genomen heeft? Besef ik me dat Hij opgestaan is uit de dood en dat ik daardoor vrij kan zijn van de zonde?

Jezus zegt dat “ieder die in Hem gelooft”, besef ik me dat “ieder” betekent dat ik daar een onderdeel van ben? Dat niks wat ik gedaan heb, doe of zal doen mij uit zal sluiten van dit aanbod? Besef ik me dat dit dus niet alleen voor mij geldt, maar dat ik dus ook de verantwoordelijkheid heb om anderen te vertellen over Zijn genade en liefde? Want God geeft Zijn liefde, God geeft Zijn Zoon voor “ieder”.

De enige voorwaarde voor “ieder” is geloof. Weet ik wel echt wat geloof is? Dat het een gave van God is? Dat geloof niet uit mijzelf komt, want er kan niks goeds uit de mens komen, maar dat geloof alleen uit God kan komen? Weet ik dat zo afhankelijk ben van God dat zelfs geloven niet mogelijk is vanuit mijzelf?

Weet ik ook dat alleen in Hem geloven, in de God van de Bijbel, de God Die Drie-in-Één is, weet ik dat alleen Hij redt? Weet ik dat echt? Of geloof ik ook in andere dingen? Heb ik God op de 1e plek in mijn leven staan, geloof ik in Hem als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat? Geloof ik in die God? Of geloof ik in iets of iemand anders?

Weet ik dat ik door Gods Zoon en Zijn aanbod niet verloren ga? Weet ik dat ik eigenlijk de eeuwige doodstraf verdien? Weet ik dat ik het verdien om tot in alle eeuwigheid van God gescheiden te zijn? Want als ik ervoor kies om in dit leven van God gescheiden te zijn, dan is het alleen maar logisch dat ik ook in de eeuwigheid van God gescheiden ben. Besef ik me dat? Besef ik me hoe bijzonder het is dat ik in de hemel mag komen, als ik geloof in Jezus en Hem erken als de gestorven en opgestane Zoon van God?  Besef ik me dat wel?

Besef ik me wat eeuwig leven met God is? Besef ik me wel dat er geen leven op aarde beters is dan leven met God? Maar dat er niks beter is dan leven in de eeuwigheid met God? Besef ik me wel hoe geweldig de hemel is? Besef ik me hoe lief het van God is dat ik in de hemel mag komen, ondanks alles wat ik fout gedaan heb?

 

Ik kan met zekerheid zeggen dat ik me dit niet allemaal besef. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik heel veel me niet besef. Mijn gebed is dat God mij het besef geeft over hoe geweldig Zijn liefde is, hoe geweldig Zijn genade is. Mijn gebed is dat jij je dit ook gaat beseffen. Bid je mee?

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69