Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 In de kerk is Gods eenheid - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” (Efeze 2:16) Paulus is de kerk in Efeze aan het uitleggen wat de nieuwe situatie in de kerk is, eenheid. Eenheid tussen Jood en heiden, voorheen vijanden. Eenheid die door mensenhanden niet mogelijk is. Dit is precies waar de kerk van God in kan en moet leren, eenheid. In de kerk is Gods eenheid.

In de kerk

De kerk bestaat uit mensen. Het Griekse woord voor kerk wijst op mensen. Het wijst op mensen die door God ergens uit geroepen zijn, mensen die nu een nieuwe positie hebben. Dat is de kerk. De kerk is niet een sociale samenkomst plek, de kerk is niet een gebouw. God heeft de kerk zo ontworpen dat het uit mensen bestaat. Falende mensen.

Je zal dus ook nooit de perfecte kerk vinden, want de kerk bestaat uit mensen. In elke kerk zijn er dingen die je wel en minder aanstaan, maar God wil dat we naar de kerk gaan. Hij wil dat we de samenkomst niet verzaken (Hebreeën 10:25), Hij wil dat we samenkomen als kerk. De kerk is de plek om onze noden bekend te maken, onderlinge liefde te tonen. De kerk is de plek om Gods genade tot uiting te laten komen. Elke kerk hoort op een door God gegeven manier Handelingen 2:42 tot uiting te laten komen. Dat is Gods kerk.

God

In de kerk staat God centraal, niet mensen. Tenminste, dat is hoe het zou moeten zijn. Doordat de kerk uit mensen bestaat, zullen mensen snel de aandacht opeisen. God heeft het zo ontworpen dat alles om Hem hoort te draaien. Alles hoort van Hem afhankelijk te zijn, want wij zijn in alles van Hem afhankelijk. Onze talenten, komen van God. Financiën komen van God. Het Woord om te spreken, komt van God. En ga zo maar door, alles wat we nodig hebben om kerk te zijn komt van God.

De vraag is of jouw en mijn levens er zo uit zien. Leef jij met de wetenschap dat alles van God afhangt? Leef jij met de kennis dat alles wat je nodig hebt bij Hem vandaan komt? Het geeft mij veel rust, ondanks dat ik hier nog in mag groeien. God voorziet in dat wat we nodig hebben, als individuen, maar ook als kerk. Het is Zijn kerk.

In de kerk is Gods eenheid

De mensen die door God naar een kerk gebracht worden, worden door God samengesmeed. Onze taak is om naar Hem te luisteren. Jezus heeft alle barrières weggehaald die er tussen mensen kunnen zijn. Jezus heeft alle verschillen tussen mensen weggehaald die eenheid in de weg kunnen zitten. Afkomst, cultuur, carrière, IQ, hoeveelheid geld, etc. In Jezus doet het er niet meer toe. In Jezus is er eenheid tussen broeders en zusters.

De vraag is in hoeverre wij naar mensen kijken zoals God dat doet, of zoals de wereld dat doet. Als jij een broeder of zuster ziet, zie jij dan iemands huidskleur, taal, afkomst, o.i.d.? Of zie jij een broeder of zuster in de Heere? God wil dat we één zijn, één in Hem, door Hem en voor Hem. Hij heeft alles gedaan wat nodig was, nu moeten wij er alleen nog naar gaan leven.

De uitdaging aan jou en mij is om te leven zoals de kerk van ons vraagt. De kerk hoort één te zijn, handelen we ook zo? Kijken we om naar onze medemens in de kerk? Zijn we op zoek naar mensen die we kunnen dienen? Ben je oprecht geïnteresseerd in het beter leren kennen van je broeders en zusters in de kerk?

In de kerk is Gods eenheid. God vraagt van ons allemaal dat we die eenheid bevorderen in Zijn kerk (Efeze 4:3). Doe jij dat?

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69