Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Leef jij voor de HEERE? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En Jojada sloot een verbond tussen de HEERE, de koning en het volk, om een volk voor de HEERE te zijn; en ook tussen de koning en het volk.” (2 Koningen 11:17) Priester Jojada sloot een verbond, tussen Juda en de Heere. Hij zorgde ervoor dat het volk God weer toegewijd ging leven, doordat ze een belofte gingen maken aan God. Juda koos ervoor om een volk voor de HEERE te zijn. Leef jij voor de HEERE? Of leef jij voor iets/iemand anders?

Leef jij voor de HEERE?

De koningen vóór de jonge koning Joas, hij was 7 jaar oud toen hij koning werd, leefden niet allemaal voor de HEERE. Sterker nog, sommigen kozen zelfs bewust tegen God en deden dingen die niet naar Gods wil waren. Het volk volgde het voorbeeld van hun leider, ze deden mee met wat de koning deed. Jojada, priester van de HEERE, wist dat dit zo werkte; hij gebruikte dit, door de koning een verbond te laten sluiten met God. Hij wist dat het volk zou volgen, dat ze de vraag ‘leef jij voor de HEERE’ anders zouden beantwoorden als ze een goede koning zagen.

Het helpt mensen als er een goed voorbeeld is; gelukkig is de Heere Jezus het perfecte voorbeeld van hoe de kerk hoort te leven. Jezus deed wat God de Vader van Hem vroeg (Johannes 5:19), Hij was perfect gehoorzaam in alles (1 Petrus 2:22). Hij leefde perfect voor de HEERE, Hij is het voorbeeld dat jij hoort te volgen. In alles, in elke situatie, wat er ook op Hem af kwam. Jezus koos continu voor de weg die God voor Hem had.

Gods weg

Dat is wat hoort bij volledig voor de Heere leven, Gods weg bewandelen. Elke dag worstel je met het vlees, elke dag wil jouw vlees dingen die niet naar Gods wil zijn (Galaten 5). Tegelijk wil de Heilige Geest jou leiden in het gehoorzamen van God en Zijn Woord (Ezechiël 36:27); Hij wil jou daartoe in staat stellen. Jij mag kiezen: bewandel je je eigen weg, de weg van de wereld en/of Satan? Of bewandel jij Gods weg en leef jij voor de HEERE? Dat is een dagelijkse keuze, een dagelijkse strijd; maar gelukkig zijn we meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37).

Gods weg is niet de makkelijkste of een pijnloze weg; het is weg waar lijden, pijn en moeite op zullen zijn. Tegelijk mag je weten dat in dat alles God Zelf bij je is, je mag in en door alles leren dat Zijn genade genoeg is (2 Korinthe 12). Dat is het allerbeste, dat is precies wat je nodig hebt. Voor de HEERE leven betekent dat je leeft naar Wie Hij is en wat Hij geeft; niet langer naar wie jij bent en wat jij kan. Dat is een manier van leven die zoveel rust geeft, zoveel druk van je eigen schouders afhaalt. Leven voor Hem betekent leven in volledige afhankelijkheid van Hem en Hem alleen.

Dat gaat rechtstreeks in tegen een hoop van wat de wereld je leert, van wat mensen tegen je zeggen. En toch is dit de manier van leven die God voor Zijn kinderen heeft; je mag leren leven naar Wie je hemelse Papa is. In alles mag je dankbaar leren zijn (Kolossenzen 4:2), je mag leren om in en voor alles te bidden (Filippenzen 4). Het leven dat God voor je heeft, is een leven dat ten eerste op Hem gericht is en volledig vóór Hem is.

Waar leef jij voor?

Koning Joas mocht van priester Jojada leren om voor de HEERE te leven, God Zelf. Dat is precies de les die jij ook mag leren, voor de HEERE leven. Leef jij voor de HEERE? Of leef jij voor iets/iemand anders? Het is heel makkelijk om ‘ja’ te zeggen op deze vraag, het is een grotere uitdaging om dat ook elke dag te leven. Denk hier over na, vraag aan de HEERE of er dingen in je hart zijn die je belangrijker vindt dan Hem. Laat Hem je hart beoordelen (Hebreeën 4:12), laat Hem je leiden in het maken van de juiste keuze.

Het komt, zoals zo vaak, neer op keuzes; waar leef jij voor? Voor de HEERE leven is een, dagelijkse, keuze; het is iets van je wil, niet altijd van je gevoel. Het kan zelfs rechtstreeks tegen je gevoel in gaan, voor de HEERE leven; en toch is dit de beste keuze die je kan maken. Dit is hoe het leven hoort te zijn, waar je voor gemaakt bent. Leef jij voor de HEERE? Kies jij om voor Hem te leven?

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69