Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Leer mij Uw Woord - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Geloofd zij U, HEERE, leer mij uw verordeningen” (Psalm 119:12) De schrijver van deze psalm is zeer onder de indruk van Gods Woord, hij schrijft 176 verzen over hoe geweldig Gods Woord is. Een belangrijk onderdeel van de psalm is de herhaalde vraag aan God om onderwezen te worden in Zijn Woord. De psalmist vraagt God: Leer mij Uw Woord.

Geloofd zij U HEERE

De vraag die de psalmist stelt, staat in de context van Gods Woord willen volgen, God zoeken en God aanbidden. Vooral dat laatste is bijzonder, de psalmist ziet God aanbidden en Zijn Woord leren kennen als dingen die samen moeten gaan. God aanbidden gaat beter als je Zijn Woord kent, en Zijn Woord kennen gaat beter als je Hem aanbidt.

De vraag ‘leer mij Uw Woord’ en aanbidden hebben het volgende met elkaar te maken: je kan God beter aanbidden, naar mate je beter weet Wie Hij is. Als je uit Zijn Woord weet Wie Hij is, heb je des te meer reden om Hem te aanbidden. Leer mij Uw Woord was de weg tot God trouwer en meer naar Zijn Woord kunnen aanbidden.

Leer mij Uw Woord

Op het moment van het schrijven van de psalm was een groot deel van wat ik nu de Bijbel noemen nog niet geschreven. Het Nieuwe Testament, een groot deel van de psalmen zelf, de profeten, een deel van de historische boeken; allemaal waren ze nog niet geschreven, omdat ze nog niet gebeurd waren. En toch was de psalmist al blij met Gods Woord, toch zei de psalmist al ‘leer mij Uw Woord’.

Hoe werkt dit leren kennen van Gods Woord? Ten eerste biddend lezen. 2 Petrus 1:21 leert dat de Heilige Geest de schrijver van het Woord is; als we willen weten wat de Bijbel betekent moeten we dat aan Hem vragen. Hij wil ons uitleggen wat het betekent, we moeten het Hem vragen in gebed. Daarnaast naar een Bijbelgetrouwe kerk gaan, waar Gods Woord uitgelegd wordt. Luister naar preken, die je bijvoorbeeld online kan vinden. Ook is fellowship, op God gerichte omgang met ander christenen, belangrijk. Door deze fellowship kan je anderen dienen en kunnen anderen jou op Jezus richten.

Wat vind jij belangrijk?

Voor de psalmist was Gods Woord heel belangrijk, vandaar dat hij tegen God zei ‘leer mij Uw Woord’. Als jij Gods Woord wil leren kennen moet je daar tijd en energie in steken, maar belangrijker is dat je het moet willen. Filippenzen 2:13 leert dat God het willen en werken in ons kan doen; oftewel, Hij kan ons de zin en wil geven om Zijn Woord te leren. Daar mag je God om vragen, “u krijgt niet, omdat u niet bidt” (Jakobus 4:2).
Bid met de psalmist ‘leer mij Uw Woord’, lees Gods Woord, ga naar een gezonde kerk, luister preken, heb fellowship met christenen. Door deze dingen heen zal je Gods Woord beter gaan leren kennen, daarmee God Zelf beter kennen en daardoorheen God meer en beter kunnen aanbidden.

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69