Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Leer van de dopen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.” (Hebreeën 6:1-2) In de lijst van fundamenten van het geloof die onderwezen worden in Hebreeën 6, is het volgende punt de leer van de dopen. Paulus heeft het hier over dopen, meervoud. Welke dopen bedoelt hij dan?

Dopen in water

De meest bekende vorm van dopen is de waterdoop. Dat is de vorm die we zien in Handelingen 8, waar Filippus een man onderdompelt in water. Deze doop is een beeld van sterven met Christus en met Hem levend worden, als een nieuw mens (Romeinen 6:4). Jezus Zelf draagt deze doop op bij de Grote Opdracht in Mattheüs 28, als onderdeel van de opdracht aan de kerk.

Ook Jezus werd gedoopt in water, Mattheüs 3:13-17 is een van de plekken waar we hierover kunnen lezen. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en nadat Hij omhoog kwam uit het water kwam de Heilige Geest op Hem. Ook hierin is Jezus ons voorbeeld, Hij onderging de waterdoop.

Leer van de dopen

Naast de waterdoop onderwijst de Bijbel, zegt Paulus in Hebreeën 6, nog minimaal 1 doop. Bij het voorbeeld dat Jezus ons gaf, liet Hij zien dat er meer dan 1 doop is. Na het moment van de waterdoop gebeurde er iets. Mattheüs 3:16 laat zien dat de Heilige Geest op Hem kwam. Dit komt precies overeen met wat Jezus onderwees in Handelingen 1:4-8, de Heilige Geest zou over Zijn volgelingen komen.

Bij het moment van tot geloof komen komt de Geest in de christen wonen. Dit is iets anders dan dat de Geest over je komt. Dat is de doop met de Geest, Hij komt over je. De doop met de Geest is iets dat je meer dan 1x hoort te ondergaan, omdat we door zonde, de wereld, ons vlees, etc. minder gevoelig worden voor Hem. Maar dit is de 2e doop waar Paulus het over heeft.

Hoe krijg je die doop?

In Jakobus 4 staat er dat we niet hebben, omdat we niet vragen. We mogen God hier eenvoudig om vragen. Hij is God, Hij wil ons geven wat we nodig hebben. Hem erom vragen betekent niet dat je iets moet voelen, dat je in tongen moet spreken, o.i.d. Het kan heel goed dat je niks voelt, maar God gaat wel aan de slag; je mag de Geest in geloof ontvangen.

We geloven dat de Geest nog steeds op bovennatuurlijke manieren werkt. Tegelijkertijd geloven we in een God van orde (1 Korinthe 14), Hij is geen God van chaos. In sommige kerken is er allerlei chaos wanneer ‘de Geest gaat werken’. De Bijbel leert dat dat niet zo is, dat God een God van orde en vrede is. Dat is hoe Hij werkt, dat is hoe Hij in jou wil werken.

Ben jij gedoopt met de Geest? Ben jij gedoopt in water? God wil allebei voor jou. De doop met water is een opdracht, de doop met de Geest is een vraag aan God. Vraag Hem jou te zegenen, vraag de Geest om in jou te komen; gehoorzaam Hem in het gedoopt worden met water. Dit is de leer van de dopen zoals Paulus die ons geeft in Hebreeën 6; geloof God op het Woord dat Hij ons geeft.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kan je via deze link naar een preek luisteren. Via deze link kan je een Engelstalige studie volgen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69