Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Leer van de handoplegging - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.”‭‭ (Hebreeën‬ ‭6:1-2‬) Het volgende onderdeel van de fundamenten van het geloof, is de handoplegging. Hierbij verwijst Paulus naar het aanstellen van oudsten / voorgangers in de kerk. De handoplegging is de manier waarop deze mannen aangesteld en bevestigd worden als oudste / voorganger.

De kerk en handoplegging

De kerk is Gods cadeau aan de mens op aarde, waarin Hij voorgangers en oudsten aangesteld heeft als leiders. 1 Timotheüs 3 en Titus 1 geven de eigenschappen van en eisen aan oudsten / voorgangers, deze horen aanwezig te zijn vóór handoplegging gebeurt. In de kerk horen oudsten en voorgangers die dingen te doen die Bijbels gezien van hen verwacht mogen worden.
Een kerk hoort handoplegging te gebruiken als manier van inzegening, bevestiging en aanstelling. Paulus herinnert voorganger Timotheüs aan de genadegaven die hij gekregen heeft door handoplegging (2 Timotheüs 1:6). Deze genadegaven had hij gekregen om de gemeente te dienen, de gemeente op te bouwen.

Wie de handen op leggen?

Het is echt een zaak van gebed om iemand de handen op te leggen. De man die overwogen wordt, hoort te voldoen aan 1 Timotheüs 3 en Titus 1, het opleggen van handen hoort een bevestiging te zijn van wat deze man al doet. Deze man hoort God op plek 1 te hebben, hoort God op Gods manier te willen dienen en dat op de plek waar God het wil.
Er is geen leeftijdsgrens, er is geen eis dat deze man getrouwd moet zijn. Het moet iemand zijn die bovenal door God is uitgekozen, iemand op wie God Zijn hand heeft. 1 Timotheüs 5:22 waarschuwt tegen het te snel handen opleggen, omdat dat problemen kan veroorzaken in de kerk. Daarom is handoplegging echt een zaak van gebed en luisteren naar de Heilige Geest.

Waarom is handoplegging een fundament van het geloof?

De kerk is door God gegeven, is Gods plek waar de christen fellowship met andere christenen hoort te hebben. De kerk is waar Jezus Zijn leven voor gaf, waar Hij oneindig veel van houdt. Christenen horen naar de kerk te gaan, om opgebouwd te worden, om voorbereid te worden op God dienen in de wereld. En in de kerk heeft God voorgangers en oudsten ingesteld als leiders. De kerk is fundamenteel en daarmee hoe God wil dat de kerk geleid wordt.
God wil dat Zijn kinderen geleid, gevoed en gehoed worden naar Zijn wil, daarom stelde Hij handoplegging in. Dit is zeer relevant, omdat de kerk ‘zuil en fundament van de waarheid’ is (1 Timotheüs 3:15). Hij wil dat dat fundament goed geleid wordt, door mannen die naar Zijn wil aangesteld zijn, door handoplegging.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op. Hier kan je studie vinden over leiding binnen de kerk.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69