Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Lees je Bijbel

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het feit dat de Bijbel genoeg is. Dat de Bijbel alles is wat wij als christenen nodig hebben om God beter te leren kennen. Het Bijbelgedeelte dat ik daarbij aanhaalde is 2 Timotheüs 3: 16-17, waar God ons leert wat voor een rijkdom Hij gegeven heeft door Zijn Woord heen. Het kinderlied gaat, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dit versje wil ik doornemen.

Nu we dit weten, wat betekent dit praktisch voor mij? Ik hoop hiermee jullie als lezers te bemoedigen; ik wil niet aangeven dat wat ik doe perfect is of dat jij dat ook precies zo moet doen. Wat ik wil bereiken is dat ik wil laten zien wat mijn manier is. Ik wil aangeven wat mijn keuzes zijn om Gods Woord en dus God beter te leren kennen. Ik ga 3 keuzes noemen die ik maak om het ‘lees je Bijbel’ deel van het kinderliedje te doen: 1) stille tijd, 2) door-de-weeks samenkomen met christenen, en 3) zondagsochtenddienst.

Alleen Bijbel lezen

Mijn persoonlijke, stille tijd met God is ’s ochtends. Onze wekker gaat vroeg, zodat ik tijd heb om te lezen, om te bidden, om alleen te zijn met God. Ik lees op het moment elke dag een hoofdstuk uit Spreuken en een hoofdstuk uit 1 Timotheüs. Elke dag maak ik aantekeningen van de dingen die ik leer, elke dag zie ik God en Zijn werk in de Bijbel. In Spreuken kom ik veel gewoontes van mijzelf tegen waar God niet blij mee is. Dingen als oordelen, slechte verlangens hebben, om verkeerde redenen boos worden, etc. Dit zijn dingen waar ik op aangesproken wordt, maar ik zie ook in dat God heel anders is. God oordeelt rechtvaardig, Hij heeft alleen goede verlangens, Hij wordt boos om de juiste redenen. God leert mij ontzettend veel, Hij bemoedigt mij, Hij verandert mij.

Wat ik ook doe is onderweg naar mijn werk de Bijbel lezen. Ik sta vaak de Bijbel te lezen terwijl ik op de trein wacht, maar ook tijdens mijn treinreis naar werk toe. Ik lees daar op het moment het boek Daniël, wat een soms lastig te begrijpen boek is, maar toch ook heel veel heeft wat ik kan leren. Meer en meer zie ik God en Zijn plan met de mens. Ik mag zien dat God door de hele Bijbel heen aankondigt dat Jezus zou gaan komen om de wereld te redden. God openbaart Zijn Woord meer en meer, dat is echt geweldig om mee te maken!

Lees je Bijbel samen doordeweeks

God openbaart zo ontzettend veel van Zichzelf door Zijn volledige Woord. Het is zo ontzettend mooi, verrijkend, leerzaam, etc. om te zien dat God Dezelfde is door de hele Bijbel. Op de donderdagavonden gaan wij als huiskring van de kerk door het boek Exodus heen. We zijn een aantal jaar geleden begonnen met Genesis, dat boek hebben we hoofdstuk voor hoofdstuk behandeld, en nu zijn we de rijkdom van Exodus aan het ontdekken.

In mijn voorbereidingen op deze studies kom ik zoveel rijkdom van God tegen. Ik mag er zo ontzettend veel van leren. Bijvoorbeeld het feit dat God in Exodus 9 al de grote opdracht meegeeft om de wereld in te trekken en iedereen over Hem te vertellen. Dat laat mij zien dat God altijd Dezelfde is, Hij wil iedereen bereiken met Zijn goede nieuws. Ook zien we bijvoorbeeld in Exodus 25 en 26 dat God van binnen uit in de mens aan de slag gaat. God begint bij het belangrijkste, namelijk Zijn barmhartigheid, en Hij zorgt ervoor dat dat een effect heeft op ons gedrag. God leert dit door de hele Bijbel heen, Hij laat het zien in Exodus, maar ook in Jakobus en op zoveel andere plekken. Dat zijn allemaal dingen die we samen daar mogen leren. Samen mogen we God zien, samen mogen we Zijn plan zien, samen mogen we Hem aanbidden omdat Hij God is.

Lees je Bijbel op zondag

Als laatste wil ik het hebben over de zondagochtenddienst. God maakt heel duidelijk in Zijn Woord dat Hij wil dat christenen naar een kerk gaan (Hebreeën 10:25), zodat we opgebouwd kunnen worden. Opgebouwd in Zijn Woord, opgebouwd door met andere christenen om te gaan, opgebouwd door het aanbidden van God met behulp van muziek. Lees je Bijbel is niet alleen voor in je eentje, maar zeker ook voor samen op de zondagochtend.

Er zijn heel veel redenen om naar de kerk te gaan. Ik wil me echter op 1 reden richten die voor mij heel belangrijk is. In elke kerk hoort Gods Woord onderwezen te worden. In elke kerk horen, geloof ik, God en Zijn Woord centraal te staan. Vanuit Zijn Woord hoor ik onderwezen, bemoedigd, gecorrigeerd, aangespoord te worden. Vanuit het Woord moet ik horen wat het is om te sterven aan mijzelf en Hem te volgen (Mattheüs 16:24). Ik heb het nodig om herinnerd te worden aan Wie God is, aan wat Jezus voor mij gedaan heeft, maar ook wat God van mij verlangt. Dat zijn allemaal redenen waarom ik naar de kerk ga.

Lees je Bijbel

Zoals denk ik wel duidelijk wordt uit mijn verhaal, wil ik de Bijbel een hoge prioriteit geven in mijn leven. Ik moet daar ook echt tijd voor vrijmaken; ik moet kiezen om op tijd op te staan. Elke dag moet ik kiezen om geen voetbal te kijken maar samen te komen met andere christenen. Ik moet kiezen om niet te blijven liggen op zondagochtend, maar juist naar de kerk te gaan. Wat ik merk, is dat het me heel veel oplevert om deze keuzes te maken, ik merk dat ik groei, ik merk dat God met mij bezig is.

Mijn vraag aan jou is: wat zijn de keuzes die jij maakt? Kies je voor God en Zijn Woord, of kies je voor jezelf en laat je de Bijbel links liggen?

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69