Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Let op je woorden christen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij zei tegen hem: Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem.” (‭‭1 Koningen‬ ‭13:18‬) De ene profeet was in dit Bijbelgedeelte Gods wil aan het doen, maar luisterde naar iemand anders’ woorden die van God leken te komen. De andere profeet loog, door te zeggen dat hij woorden van God had ontvangen. Deze leugen kostte de andere man zijn leven. Let op je woorden christen, onze woorden horen woorden van God te zijn, geen leugens.

Woorden van God

De eerste profeet had van God een boodschap en een opdracht gekregen. Hij vervulde deze trouw en was God gehoorzaam. De woorden die hij sprak tot de koning waren echt woorden van God, God zorgde ervoor dat ze uit kwamen. De woorden van de tweede profeet klonken fijn, maar waren leugens. Liegen is zonde en zonde brengt de dood (Romeinen 6:23).

De profeet die eerst God gehoorzaamde, werd ongehoorzaam aan God door te luisteren naar de leugens van de andere profeet. Hij dwaalde af van Gods simpele opdracht, door te luisteren naar mensen, i.p.v. God. Deze ongehoorzaamheid kostte hem zijn leven.

Let op je woorden christen

De woorden van een christen horen opbouwend te zijn (Efeze 4:29), onze woorden horen waarheid te zijn (1 Petrus 3:10-11). Elk woord dat we spreken hoort door God geleid te zijn, want geloof is door het horen van woorden (Romeinen 10:17). Als christenen horen we extra op onze woorden te letten, want de woorden die wij spreken horen mensen op Jezus te wijzen.

Als wij waarheid willen spreken, woorden van eeuwig leven, woorden die op Jezus wijzen, moeten we bij waarheid zelf beginnen. Johannes 17:17 leert dat de Bijbel waarheid is en dat God ons, en onze woorden, wil heiligen door dat Woord. Om de waarheid te spreken, moet Gods Woord in ons regeren.

Woorden

Kolossenzen 3:16 laat zien dat het Woord van God rijkelijk in ons hoort te wonen. Onze gedachten horen vol te zijn van God en Zijn Woord. Als we onze gedachten vullen met Gods Woord, zullen we ook ons hart daarmee vullen. Als ons hart vol is van Gods Woord, zullen we ook woorden spreken die daarmee overeen komen. In Mattheüs 12:34 laat Jezus ons zien dat wat er in ons hart leeft, in onze woorden naar voren komt.

Let op je woorden christen, als je dat niet doet, zul je woorden gaan spreken die niet naar Gods hart zijn. Let op je hart christen, want anders komen er woorden uit die niet leven, maar dood als gevolg hebben. Al onze woorden hebben gevolgen, de vraag is wat voor gevolg onze woorden hebben.

Wat voor woorden spreek jij?

De liegende profeet uit 1 Koningen 13 vertelde een leugen, ‘in Gods Naam’, om zijn eigen wil gedaan te krijgen. Soms weten wij niet of iets een leugen is of niet, of iets waarheid is of niet. Al onze woorden moeten getoetst worden aan de Bijbel, al onze gedachten moeten geoordeeld worden door Gods Woord (Hebreeën 4:12). Let op je woorden christen, let op je hart.

Wat laat jij toe in je hart? Wat voor woorden komen er uit jouw mond? Laat alleen woorden van eeuwig leven, gezuiverd door Gods Woord uit jouw hart en mond komen. Laat God jouw hart vullen met Zijn waarheid, zodat je mensen op Hem zal wijzen en niet op iets/iemand anders. Let op je woorden christen, let op je hart.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69