Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Luister jij naar God? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Terwijl hij nog met hen sprak, zie, toen kwam de bode naar hem toe en zei: Zie, dit kwaad is van de HEERE, wat zou ik verder nog op de HEERE wachten?” (2 Koningen 6:33) De koning van Israël zat met zijn volk in een verschrikkelijke situatie; het was zelfs zo erg dat de mensen kannibalen geworden waren om te kunnen eten. In plaats van in te zien dat hun eigen gedrag dit alles veroorzaakt had, gaf de koning de schuld aan de Heere. Luister jij naar God? Of geef je God de schuld van dingen?

Luister jij naar God?

Israël had God al een tijd niet meer gehoorzaamd, daarom overkwamen hun allerlei nare dingen. In plaats van in te zien dat alles dat hen overkwam het gevolg was van hun eigen keuzes, gaven ze God de schuld van alles. God was continu bezig met hen waarschuwen, Hij stuurde zelfs profeten zoals Elisa naar hen toe om ze te herinneren aan Wie Hij was en wat Hij gezegd had. Toch bleef Israël volharden in hun eigen daden, in hun eigen denken, in het niet luisteren naar God. Daarmee bleven de omstandigheden ook.

God wil niet alleen Israël terugbrengen bij Zichzelf, Hij wil ook jou continu terugbrengen bij Zijn Woord. Mensen zondigen (Romeinen 3:23), wat betekent dat jij continu dingen doet die scheiding brengen tussen jou en God (Jesaja 59:2). God is ook bij jou continu bezig om je terug te brengen bij Zichzelf, Hij wil dat je continu luistert naar Zijn stem. Net als bij Israël is bij jou de vraag: luister jij naar God? Luister jij naar Zijn stem die jou terugbrengt bij Wie Hij is?

Gods genade

“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.” (1 Petrus 1:13-14) Dit is Gods oproep aan jou, aan Zijn kinderen, aan Zijn kerk. Hij wil dat al Zijn kinderen op deze manier leven, i.p.v. voor zichzelf. Leven voor Hem, door Hem, op basis van Zijn genade is het beste. Dat is de manier waarop Jezus leefde, dat is in overeenstemming met Wie Hij is.

Gods Woord roept jou op om niet te leven naar je verleden, maar voor de toekomst die er is in Zijn genade. Gods genade is wat je nodig hebt om te leven naar Zijn Woord. Je hoeft niet langer gebonden te zijn door zonde, door de mening van mensen, door gevoel, etc. Je mag leven naar Gods Woord, door Zijn genade. Luister jij naar God en wat Hij zegt in Zijn Woord? Dan is er voor jou ook de mogelijkheid om echt te leven naar wat Zijn Woord over jou zegt. Dat is namelijk echt leven, dat is leven zoals het leven bedoeld is door de Maker van het leven.

Heb jij open oren?

Om te kunnen horen moeten je oren open staan voor geluid. Als christen horen je oren open te staan voor wat de Geest wil zeggen (Openbaring 2:29). De Geest spreekt vooral door Zijn Woord, de Bijbel (2 Petrus 1). Hij is de Inspirator van het Woord, Hij is de Schrijver van het Woord. Dat is Zijn primaire manier van communiceren met de mens, dat is de belangrijkste manier waarop Hij tot jou wil spreken. De vraag is of jij open oren hebt voor Hem, luister jij naar God?

Je kan dat praktisch maken door je Bijbel te lezen en zowel van te voren als tijdens het lezen aan God te vragen om tot je hart te spreken. Zo vraag je aan de Geest om tot jouw hart te spreken, om jouw hart te veranderen. Hij wil zeker tot jou spreken, Hij wil jou zeker leiden; de vraag is of jij luistert. Door Zijn Woord te openen, te lezen en tot je hart te laten spreken zal God jou gaan veranderen. Hij wil ervoor zorgen dat jij hoort wat Hij zegt en jou in staat stellen, door Zijn Geest, om Zijn wil uit te voeren. Luister jij naar God? Of luister jij naar iets/iemand anders? Gods stem is de enige juiste stem om naar te luisteren, Gods wil is de enige juiste wil om te doen. Luister jij naar God?

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69