Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Luister naar Gods stem - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen zei een man uit de leerling-profeten door het woord van de HEERE tegen zijn naaste: Sla mij toch! Toen de man weigerde hem te slaan, zei hij tegen hem: Omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de HEERE, zie, wanneer u bij mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij bij hem vandaan ging, trof een leeuw hem aan en doodde hem.” (1 Koningen 20:35-36) Dit is een van de meer bijzondere gedeeltes uit de Bijbel, waar we alsnog veel van kunnen leren. Een leerling-profeet moest van de Heere een boodschap aan de koning brengen, en daarvoor moest iemand hem slaan. Dat deed hij niet, wat hem zijn leven kostte; luister naar Gods stem is het devies.

Luister naar Gods stem

Het is echt een bijzondere, bijna bizarre vraag om een ander mens te moeten slaan; helemaal als die opdracht van God Zelf komt. Degene die de vraag kreeg moest God genoeg vertrouwen, maar ook de leerling-profeet genoeg vertrouwen, dat die Gods stem verstond. De leerling-profeet had Gods stem goed verstaan, zijn naaste luisterde niet naar Gods stem. God wilde een boodschap aan koning Achab brengen (1 Koningen 20:39-42), wat gehoorzaamheid van de leerling-profeet en de naaste nodig had.

Misschien gaat het niet om dezelfde, bijzondere opdracht, maar God wil dezelfde gehoorzaamheid van jou. Luister naar Gods stem, net als de leerling-profeet, net als Jezus, net als velen door de eeuwen heen. Gods stem is het beste wat we kunnen verstaan, het beste om te volgen. Jezus gaf Zichzelf volledig over aan Zijn leiding, Hij deed wat de Vader zei dat Hij moest doen (Johannes 12:49). Dat is de houding die ook voor de christen nodig is, alleen doen wat God zegt.

Wat zegt God?

Als je Gods wil wil doen, is het belangrijk om te weten wat die wil is. Gelukkig heeft God ons het Woord gegeven, dat Woord is waarin Hij duidelijk maakt wat Hij voor de christen heeft. 1 Thessalonicenzen 5:18 leert dat het Gods wil is dat je dankbaar bent in elke situatie, 1 Thessalonicenzen 4:3 leert dat je heilig moet zijn. In 1 Timotheüs 2:4 belooft God dat Hij wil dat iedereen tot geloof komt, Micha 6:8 leert dat de mens recht doet, goedheid liefheeft en nederig voor God wandelt.

Met die paar verzen kan je al een hoop vinden over het doen van Gods wil, vanuit Gods Woord. Al deze dingen laten Gods wil, Gods karakter, Gods eigenschappen zien. Al deze dingen vereisen de houding ‘luister naar Gods stem’; als je dat niet doet zal je niet Zijn wil kunnen doen. En dat is waar het volgende belangrijk wordt: de houding van je hart. De houding van het hart is van groot belang in het luisteren en doen. Jezus had de perfecte houding van het hart, Hij deed altijd perfect Gods wil. Waar de mens faalt, is wanneer wij luisteren naar ons vleselijke hart, i.p.v. ons nieuwe hart (Ezechiël 36:26).

Leiding van de Geest

De enige manier om te leven naar Zijn wil is door te luisteren naar de Geest. Hij wil ons leiding geven in het volgen van Gods wil, in het luisteren naar Gods stem. Alles dat Hij wil doen is ons meer op Jezus laten lijken, omdat dat het beste is voor ons. Op Jezus lijken betekent Gods wil willen doen, Gods stem willen verstaan, nederig voor Hem zijn, van Hem afhankelijk zijn; allemaal dingen die Jezus perfect deed, allemaal dingen die wij alleen door Gods leiding kunnen doen.

Luister naar Gods stem, dat is het beste voor je. Zoek naar Gods wil in het Woord, bid dat Hij je zal laten zien wat de juiste weg is; vraag God om je gevoelig te maken voor Zijn stem en doe de dingen die Hij van je vraagt. Het begint allemaal bij nederig voor God komen, dezelfde houding hebben als Jezus. Luister naar Gods stem, volg Jezus’ voorbeeld en doe Gods wil; ook als het bijzonder, bizar, o.i.d. is. Luister jij naar Gods stem?

Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69