Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Luisteren naar Gods boodschapper - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man Gods: zij ging, zij en haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen, zeven jaar lang.” (2 Koningen 8:2) De profeet Elisa had een vrouw, wiens zoon hij door Gods kracht uit de dood had laten opstaan, verteld dat ze weg uit Israël moest gaan. Ze kon de hongersnood die er kwam ontvluchten, door bij de Filistijnen te gaan wonen. Luisteren naar Gods boodschapper; dat zien we deze vrouw doen.

Luisteren naar Gods boodschapper

Deze vrouw kreeg een heel bijzondere opdracht; de Filistijnen waren de vijanden van Israël. En toch was het Gods leiding dat zij bij hen ging wonen. Op meerdere plekken in het Woord is te zien dat wanneer mensen bij de vijand gaan wonen, dat dat geen goed resultaat oplevert. Abraham die in Egypte ging wonen (Genesis 12), Naomi die in Moab ging wonen (Ruth 1). Dat zijn slechts een aantal voorbeelden van mensen die de verkeerde keuze maakten door bij de vijand te gaan wonen. En toch luisterde deze vrouw naar Elisa toen hij dit tegen haar zei.

Christen, soms krijg je advies van iemand dat tegen elke vorm van logica in lijkt te gaan. Je moet dat advies altijd toetsen aan Gods Woord, zoals de mensen in Berea ook deden (Handelingen 17:11). Als blijkt dat het advies Bijbels verantwoord is, mag je leren luisteren naar Gods boodschapper. Wie die boodschapper ook is, je mag leren luisteren naar Gods wil door een ander heen. Dat hoeft niet een ‘speciaal iemand’ te zijn, God kan op hele bijzondere en op heel gewone manieren spreken door mensen heen. Jij mag leren luisteren naar Gods leiding.

Stem uit de hemel

Vaak zijn mensen op zoek, misschien jij ook wel, naar een stem uit de hemel die direct tegen je praat. Je wil dan God Zelf horen, vóór je bereid bent om te gaan bewegen. Dat is niet het patroon dat zichtbaar is in het Woord, de meeste mensen moesten gaan handelen nadat ze iets via een mens hadden gehoord. God sprak dan tot dat mens, die Hij als Zijn spreekbuis gebruikte om andere mensen te bereiken. Iedereen moet leren luisteren naar Gods boodschapper. Vaak is die boodschapper Zijn Woord, waarmee Hij letterlijk tot jou spreekt. Soms is die boodschapper een ander mens. Zelden zal God met een hoorbare stem tot jou spreken.

Dat is het patroon dat we zien, dat is het patroon waar we naar mogen leven. 2 Petrus 1:3 leert dat je alle dingen hebt voor leven en Godsvrucht; daarmee bedoelt Petrus dat je dat in Gods Woord hebt. 1 Korinthe 2:16 laat zien dat je de gedachten van Christus hebt, waarmee Paulus ook wijst naar Gods Woord. In en door Gods Woord mag je leren luisteren naar Zijn stem; je mag leren luisteren naar Gods boodschapper, Zijn Woord. Soms geeft dat advies zoals de vrouw die bij de Filistijnen moest wonen, het kan onlogisch voelen. De uitdaging is om te zoeken naar de invulling van Gods leiding in jouw specifieke situatie. Daarin mag je God vertrouwen, dat Hij je ook gaat leiden om Zijn wil te doen.

Leren luisteren

Een van de moeilijkste dingen in het leven, is leren luisteren. Kijk maar naar kleine kinderen, het kan lastig zijn om ze te leren luisteren naar hun ouders. Juist dat, leren luisteren, is wat iedere christen nodig heeft. Jij hebt het nodig om te leren luisteren naar Gods boodschapper, en daarmee te luisteren naar God Zelf. Het is nodig dat jij luistert naar Gods perfecte leiding en Gods wil. Zonder Zijn leiding kan je niet doen wat Hij wil, zonder Zijn leiding kan je niet leven tot Zijn eer. En dat is nou juist waarvoor de mens gemaakt is (Jesaja 43:7).

Luister naar God, luister naar Zijn stem in en door Zijn Woord heen. Leer luisteren naar Gods boodschapper, als Hij ervoor kiest om bijvoorbeeld door een mens heen te spreken. Leer luisteren naar Zijn stem, dat is nodig om de juiste keuzes te maken in het leven. Zijn stem mag je leren onderscheiden, mag je leren herkennen. Zijn stem kan en wil jou leiden, elke dag van je leven. Vraag God om je gevoelig te maken voor Zijn stem en ongevoelig voor elke stem die niet van Hem is. Leer luisteren naar Zijn leiding, zodat jouw leven Hem blij zal maken.

Schroom niet om contact op te nemen als je vragen hebt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69