Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Maar toen is Christus verschenen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Maar toen is Christus verschenen

“Maar toen is Christus verschenen,” (Hebreeeën 9:11) Dit gedeelte van vers 11 zegt eigenlijk alles, Christus is verschenen. Toen Christus kwam werd duidelijk wat God duizenden jaren aan het voorbereiden is geweest, toen Christus kwam kon de mens zien hoe ver God wil gaan voor de mens. Christus is zo ontzettend belangrijk, Christus is de allerbelangrijkste Persoon Die er is voor de mens. Laten we kijken naar waarom de zin “Maar toen is Christus verschenen” zo belangrijk is.

Het juiste moment

Christus is precies op het juiste moment verschenen, Romeinen 5:6 leert dat Christus op een specifieke tijd gekomen is. Hij was niet te vroeg en niet te laat, Christus is op precies de goede tijd verschenen in de wereld. Dat geeft mij hoop dat Hij ook op precies het goede moment zal verschijnen in mijn leven. Jezus zal niet altijd komen op het tijdstip dat ik denk dat het goed is, maar Hij zal altijd verschijnen op de juiste, op de perfecte tijd.

Hij kwam Zelf

Het feit dat Christus Zelf gekomen is is echt fantastisch. Hij had een engel kunnen sturen om de boodschap duidelijk te maken, Hij had 100.000 manieren kunnen bedenken. Maar toch is Christus Zelf verschenen, God maakte duidelijk dat Hij alles wil doen om de mens weer terug te brengen bij Hem Zelf. God was bereid om als mens naar de aarde te komen, God was bereid om alle glorie af te leggen (Filippenzen 2:6, 8), God was bereid om Zichzelf te vernederen tot het niveau van een slaaf (Filippenzen 2:7). God was bereid om de weg van het kruis te gaan, God was bereid om dat allemaal te doen, God heeft dat allemaal gedaan voor de mens.

Christus is gekomen toen ik een zondaar was (Romeinen 5:8), toen ik Hem kwetste, toen ik in Zijn gezicht spuugde, toen ik alles deed wat tegen Zijn wil in ging, verscheen Christus. Toen ik Hem belachelijk maakte, toen ik Hem aan het kruis nagelde met al mijn zonde, verscheen Christus. Christus laat zoveel liefde zien, zoveel genade, het is niet te bevatten. Zonder Christus ben ik niets, zonder Christus ben ik nog in mijn zonde, zonder Christus ga ik de eeuwige dood tegemoet.

Christus is te zien

Christus is verschenen, men kan Hem zien. In de schepping is Hij te zien (Romeinen 1:20), al Zijn werk is te zien in de fantastische schepping, in hoe Hij alles klaargemaakt heeft voor de mens. Hij heeft de wereld op zo’n manier geschapen dat alles perfect samenkomt; Hij heeft geen evolutietheorie nodig, Hij heeft alles zelf geschapen, in 6 dagen van 24-uur. God is zo groot, Christus is zo groot en die God is verschenen. Die God is naar de aarde gekomen, die God staat met open armen op jou en mij te wachten totdat we naar Hem toe gaan.

 

Vraag Christus om Zich aan jou te laten zien, vraag Christus om Zichzelf te openbaren. Bid tot Hem, dat is niks meer dan met Hem praten, vraag Hem dingen, vertel Hem dingen. Bid tot Hem dat Hij zal laten zien Wie Hij is en wat Hij voor jou gedaan heeft.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69