Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Niet liegen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.” (Deuteronomium 5:20) Israël moet Gods wet weer leren kennen, doordat de oudere generatie gestorven was in de woestijn, kenden ze Gods wet niet. Daarom legt God uit hoe met Hem en met elkaar om te gaan. In de omgang met elkaar wil God dat de Israëlieten niet liegen.

Niet liegen

Om anders te zijn dan de andere volken, moest Israël dezelfde waarde aan de waarheid hechten als God Zelf. God is een God van waarheid (Numeri 23:19), Hij kan niet anders dan de waarheid spreken. Hij wil dat Zijn volk, dat heilig moet zijn, op dezelfde manier praat. Niet liegen moet de standaard zijn, ze moeten te allen tijden de waarheid spreken. Dit zal compleet anders geweest zijn dan de volken om hen heen, waarbij alles draaide om wat de mens zelf wil. Dan ben je ook bereid om te liegen om de dingen te krijgen die je wil.

Israël moest heilig, apart gezet, zijn. Gods manier van denken moest hun manier van denken worden. Gods woorden moesten hun woorden worden. Zoals God altijd de waarheid spreekt, moest Israël leren om altijd de waarheid te spreken. Dat is de standaard die God neerlegt voor Zijn volk, niet liegen. Waar de waarheid soms niet altijd makkelijk is, een leugen ‘handig’ kan lijken, moest Israël leren dat God waarheid belangrijker vindt. En als God ‘niet liegen’ zegt, dan moet dat al reden genoeg zijn om te luisteren.

Heilige kerk

In 1 Petrus 1 laat God de kerk zien dat Hij wil dat de kerk ook heilig is, Hij wil dat de kerk heilig is zoals Hij. Dat betekent dat jij ook de waarheid hoort te spreken, liegen hoort geen onderdeel te zijn van wat de kerk doet. De kerk bestaat uit mensen, dus christenen moeten niet liegen. De belangrijkste reden is dat God het zegt; tegelijkertijd horen we ten alle tijden te getuigen van God (Mattheüs 28:19). Als christenen liegen, hoe kan men dan nog de woorden geloven die ze horen over God? Wat voor God laat mensen voor Zich liegen?

De kerk maakt zoveel kapot door te liegen, zoveel mensen vertrouwen de kerk niet meer doordat christenen liegen. Er zijn zoveel mensen die niks met de kerk te maken willen hebben, doordat sommige christenen de waarheid niet zo waarderen als Jezus Christus deed. Jezus is het Woord (Johannes 1:1, 14), Jezus is waarheid (Johannes 14:6). Als dat zo is, als dat de God is in Wie wij geloven, dan horen wij waarheid net zo belangrijk te vinden als Hij. Dat betekent dat we niet liegen, maar altijd de waarheid spreken.

Een halve waarheid is ook een leugen; God wil dat we niet liegen, maar altijd de waarheid spreken. Ook als het niet uit komt, ook als het ons niet ten goede lijkt te komen. De waarheid is belangrijker dan alles, omdat God een God van waarheid is. Hoe belangrijk jij de waarheid vindt, zegt veel over hoe jij God ziet, hoe jij waarheid ziet. Vertel jij de waarheid? Vind jij waarheid belangrijk? God zegt ‘niet liegen’, gehoorzaam jij?

Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69