Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Niet ver genoeg - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Alleen week Jehu niet af van het navolgen van de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, te weten van de gouden kalveren die in Bethel en die in Dan waren.” (2 Koningen 10:29) Koning Jehu van Israël deed een hoop goede dingen, zoals het stoppen van de afgodendienst aan de afgod Baäl (2 Koningen 10:28). Toch ging hij niet zo ver als nodig was, hij hield het aanbidden van de gouden kalveren in stand. Hij ging niet ver genoeg in zijn toewijding aan God.

Niet ver genoeg

Jehu was een relatief goede koning, in een lijn van alleen maar slechte koningen over Israël. De een was nog slechter dan de ander, maar allemaal brachten ze afgoden en afgodendienst naar Gods volk. Niet langer waren ze een volk van één God, de God van Abraham, Izak en Jakob, ze werden een volk zoals alle anderen. En daarin lag een groot probleem in Gods ogen; Israël leefde niet langer als Zijn volk, heilig en Hem alleen toegewijd. De rol van de koning was juist om het volk op God en op Zijn Woord te wijzen (Deuteronomium 17).

Ondanks alle goede dingen die Jehu deed, ging het niet ver genoeg. Hij hield vast aan de afgoderij van het aanbidden van gouden kalveren; deze waren neergezet door Jerobeam, de eerste koning van Israël (1 Koningen 12). Hij deed dit om Israël, dat van Juda gescheiden was, ervan te weerhouden naar Jeruzalem te reizen om daar God te aanbidden (1 Koningen 12:17). Het feit dat Jehu deze kalveren liet staan, laat zien dat er nog steeds geen complete gehoorzaamheid aan God was, geen complete overgave aan Zijn leiding.

Met heel je hart

Zowel het Oude- als het Nieuwe Testament maken duidelijk dat je God hoort lief te hebben met heel je hart, heel je ziel en al je kracht (Deuteronomium 6:5, Mattheüs 22:37). Dit was niet wat Jehu deed, maar dit is wel wat God van jou verwacht. Helemaal voor Hem leven betekent namelijk dat je alles van jezelf overgeeft, alles opgeeft aan Hem. ‘Niet ver genoeg’ past niet in het leven dat God voor Zijn kinderen heeft. Het is niet voor niets zo dat Jezus spreekt over het opnemen van je kruis, jezelf (dagelijks) verloochenen en dat je dan pas Hem na kan volgen (Lukas 9).

Door het hele Woord heen laat God mensen zien die niet ver genoeg wilden gaan, mensen die iets van zichzelf wilden achterhouden. Salomo werd misleid door zijn vele vrouwen om afgoden te gaan aanbidden, Judas ging achter geld aan, Lot wilde de rijkdom van Sodom en Gomorra ondanks hun goddeloze levens. En zo zijn er vele voorbeelden van mensen die Gods wil niet op plek 1 zetten, maar toch nog steeds iets achterhielden.

En dat zal altijd problemen veroorzaken. Jehu krijgt een compliment van God voor zijn dienstbaarheid (2 Koningen 10:30), maar daarna valt hij toch terug in de patronen van zijn voorgangers (2 Koningen 10:31). Doordat hij niet ver genoeg ging, doordat hij iets achterhield voor God, ging het uiteindelijk de verkeerde kant met hem op. Maak alsjeblieft niet deze zelfde fout, houd ajb niks achter voor God. Geef Hem je hele leven, dat is de beste manier van leven.

Geef alles over

Als je van God houdt met heel je hart, ziel, kracht en verstand, dan is er niks dat je achter houdt. Als je je leven opgeeft voor Hem, dan is er niks dat niet overgegeven wordt aan Hem. Dat is de manier van leven die Jezus Christus ons gaf, dat is de manier van leven die God voor al Zijn kinderen heeft. Dit is waar je voor gemaakt bent, om compleet open en bloot, volledig overgegeven aan Hem te leven. God weet en ziet alles (Hebreeën 4:12), Hij wil alleen dat je ook zelf alles aan Hem overgeeft; Hij wil niet dat je niet ver genoeg gaat.

Hoe is jouw leven, volledig overgegeven aan Hem? Of houd je nog iets van jezelf achter, een zondige gewoonte die je eigenlijk niet op wil geven? Bij koning Jehu was dit wat hem neerhaalde, waarin hij het volk Israël een verkeerd voorbeeld gaf. Dit was wat hem wegtrok bij God, wat uiteindelijk ook zijn koningschap bepaalde. Leef volledig overgegeven aan Hem, niet zoals Jehu: net niet ver genoeg.

Als je contact wil opnemen, voel je dan vrij om dat te doen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69