Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ondanks leeftijd God dienen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd.” (2 Koningen 11:21) Joas werd koning over Juda, toen hij nog een kind was. Hij was zeven toen hij de machtigste man werd in heel het land. Zeker in het Westerse denken is dat heel jong, té jong. Ondanks leeftijd God dienen, dat is wat we in Joas zien.

Ondanks leeftijd God dienen

Joas werd opgevoed door de priester Jojada, een God-erend man. Hij werd opgevoed om als koning wijze beslissingen te nemen, die overeenkwamen met Gods Woord. Joas kreeg van Jojada een heilige opvoeding, die erop gericht was om hem klaar te stomen voor het werk dat God wilde doen. Ondanks leeftijd God dienen was het devies voor Joas, ondanks dat hij slechts zeven jaar oud was. Dat was wat hij moest doen, dat was waar Jojada hem voor klaarstoomde. En dit is wat we zien in deze jonge koning, zelfs vanaf het prille begin.

In de hedendaagse, Westerse cultuur is leeftijd erg belangrijk. Niet in alles, maar in veel dingen is er een (wettelijke) minimumleeftijd voor dingen. In de kerk hoort niet leeftijd, maar geestelijke volwassenheid de standaard te zijn. Dat is waar God naar kijkt, dat is wat God aanziet. Bij David zie je dat hij als jongste gekozen wordt, te midden van een groep oudere broers. Jozef wordt door God gebruikt om zijn volk te redden, terwijl hij 10 oudere broers had. God kijkt anders; ondanks leeftijd God dienen, dat is de standaard.

Elke leeftijd

God is niet alleen van het gebruiken van (extreem) jonge mensen; Hij wil ook oude(re) mensen gebruiken in Zijn plannen. Ongeacht leeftijd God dienen, dat gaat alle kanten op. “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.” (1 Korinthe 1:27) Dat is hoe God kijkt, niet alleen naar intellect, maar ook naar leeftijd. Hij wil dingen doen die tegen alle culturele en sociale normen in gaan, puur en alleen omdat het in Zijn plan past.

Ongeacht leeftijd God dienen, dat hoort de standaard in Gods kerk, in jouw denken, te zijn. De kerk hoort naar geestelijke volwassenheid te kijken, naar geestelijke eigenschappen van mensen. Dat is wat God aanziet, Hij ziet het hart (1 Samuël 16:7). De vraag is of jij als God kijkt, of als mensen? Misschien wil God jou wel inzetten voor iets dat de wereld als gek of raar ziet. Iets waar je leeftijd eigenlijk helemaal niet ‘goed’ voor is. Luister jij dan naar God? Dien jij Hem, ongeacht je leeftijd? Of regeert de wereld, regeert cultuur of iets anders?

Onderwerp je aan Hem

Cultuur heeft zo’n impact op je denken, de wereld heeft het denken van de kerk zo gevormd/hervormd; dat moet je niet onderschatten. Er wordt veel gedacht in de kerk dat niet Bijbels is, dat niet naar Gods wil is. Veel dingen die God wil, worden door mensen tegengehouden, o.a. vanwege leeftijd. Ongeacht leeftijd God dienen is dan niet de norm, menselijk denken staat in de weg. En dat is een probleem; de kerk hoort gevormd te worden naar het evenbeeld van Jezus Christus (Romeinen 8:29). De kerk is het lichaam van Christus (1 Korinthe 12), wat betekent dat het lichaam hoort te handelen naar het denken van het hoofd.

Onderwerp je aan Hem, vooral ook je denken. Laat het Woord je gedachten hervormen naar Zijn standaard (Romeinen 12:2). Dat is wat nodig is, juist ook om te handelen naar ‘ongeacht leeftijd God dienen’. Dat is wat Joas laat zien, dat is iemand die op jonge leeftijd al door God gebruikt werd. De jonge voorganger Timotheüs moest aangemoedigd worden om ondanks zijn (cultureel) jonge leeftijd Goddelijk te handelen (1 Timotheüs 4:12). Hoe denk jij? Hoe handel jij? Ongeacht leeftijd God dienen, dat is Zijn wil voor jou; handel naar wat Hij wil en denkt.

Als je vragen hebt kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69