Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Ongehoorzaamheid aan God brengt verdeeldheid - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen raakte het volk van Israël verdeeld in twee helften. De ene helft van het volk stond achter Tibni, de zoon van Ginath, om die koning te maken, en de andere helft stond achter Omri.” (‭‭1 Koningen‬ ‭16:21) Het Woord van God laat ons zien hoe te leven, maar ook wat er gebeurt als we dat niet doen. Specifiek in 1 en 2 Koningen laat God zien hoe koningen leven en wat de gevolgen van hun keuzes zijn. 1 Koningen 16 laat het volgende zien: ongehoorzaamheid aan God brengt verdeeldheid.

Verdeeldheid

Het volk Israël was al verdeeld in 2 delen, het koninkrijk Juda (2 stammen) en het koninkrijk Israël (10 stammen). Israël had veel koningen, van wie er geen een God volgde. Al deze koningen brachten onheil over het volk, want hun zonde werd gevolgd door het volk. Niet alleen dat, 1 Koningen 16 laat zien dat er verdeeldheid onder het volk kwam; ongehoorzaamheid aan God brengt verdeeldheid.

De ene groep liep achter de ene leider aan, de andere groep achter de andere leider. Dit leidde tot strijd onder het volk en nog groter zonde, i.p.v. God volgen en dienen. De ongehoorzaamheid van de leiders leidde tot verdeeldheid en oorlog tussen de Israëlieten. God volgen smeedt mensen samen, maakt hen één (Efeze 2). Er kunnen dan kleine verschillen zijn, maar God maakt één.

Ongehoorzaamheid aan God brengt verdeeldheid

Het voorbeeld van Israël is dat ze God niet volgden, Hem niet op plek 1 zetten. Ze luisterden niet naar Zijn Woord, naar Zijn profeten. God had hen duidelijk verteld wat Zijn wil en Zijn weg was, Israël deed wat ze zelf wilden. Dit is vandaag de dag ook zo in de kerk, te veel kerken, te veel christenen volgen Gods Woord niet. Te veel christenen doen niet wat God ons in Zijn Woord heeft opgedragen.

Een oude Bijbel-commentator heeft gezegd dat wanneer de kerk het minste op de wereld lijkt, de kerk het meeste betekent voor de wereld. Eenheid is niet van de wereld, eenheid is Gods werk in harten. Verdeeldheid is van de vijand; Johannes 13:35 laat Jezus’ perspectief zien. Onderlinge liefde is wat ons hoort te onderscheiden, onderlinge liefde maakt één.

Gehoorzaam jij God?

God is heel duidelijk in Zijn Woord wat Zijn wil is voor de kerk, voor de christen, voor jou. Heel veel is algemeen en geldt voor elke christen. De vraag is of jij God gehoorzaamt, of jij Zijn Woord aanneemt en accepteert. Dat is de taak voor jou en mij, dan zal God in jou en mij aan de slag gaan en zal Hij eenheid brengen.

Ongehoorzaamheid aan God brengt verdeeldheid, gehoorzaamheid brengt eenheid (Psalm 119:74). Gehoorzaam God, gehoorzaam Zijn Woord. Lees je Bijbel, bid elke dag; luister naar Bijbelgetrouwe preken, ga naar een trouwe kerk. Dit zijn dingen die eenheid bevorderen, die Gods liefde aan de wereld laten zien. Deze eenheid, deze liefde is een groot deel van ons getuigenis als christenen. Jij kan die eenheid bevorderen door naar Gods Woord te luisteren, door het te gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan God brengt eenheid.

Als je vragen hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69