Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Mensen op Gods Woord wijzen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Josafat zei: Het woord van de HEERE is bij hem! Toen gingen de koning van Israël en Josafat en de koning van Edom naar hem toe.” (2 Koningen 3:12) De koningen van Israël, Juda en Edom wilden oorlog voeren tegen de koning van Moab. Ze waren al bijna bij de plek van oorlog, toen ze zich bedachten dat het handig was om Gods wijsheid te vragen. Samen gingen ze naar Elisa toe, want koning Josafat wist: Elisa zal ons op Gods Woord wijzen.

Op Gods Woord wijzen

Elisa deed hier iets dat bij zijn rol als profeet hoorde, mensen op Gods Woord wijzen. Hij kreeg woorden van God door, die hij mocht communiceren met de mensen. Dat was een van de manieren waarop God met de mens sprak in het Oude Testament. Van Elisa kon je zeggen dat Gods Woord bij hem was, hij zou je altijd naar de Bijbel wijzen. Elisa zou nooit met eigen wijsheid komen, zijn woorden waren altijd gegrond in de Bijbel.

Dat is wat de kerk vandaag de dag nog steeds moet doen. Als wij praten, horen onze woorden te matchen met Gods Woord. We horen mensen te vertellen wat er in de Bijbel staat, want dat zijn woorden van eeuwig leven (Johannes 6:68). Alleen God heeft die woorden, alleen God weet wat echt wijsheid is. Alle wijsheid komt van God (Spreuken 2:6-8), daarom moeten we al onze wijsheid, voor elke situatie bij God alleen zoeken.

Gods Woord

Te vaak gaat de kerk naar andere bronnen dan het Woord van God voor wijsheid. We willen mensen naar ‘professionals’ sturen als het om dingen van de geest gaat; we vertrouwen niet meer echt op Gods Woord. We horen onze ogen op Jezus gericht te houden (Hebreeën 12:2), Diezelfde Jezus is het Woord (Johannes 1:1, 14). Christenen horen mensen naar Jezus te wijzen, en moeten daarmee mensen op Gods Woord wijzen. Dat is waar hoop is, dat is waar redding, liefde, genade, zekerheid, etc. is. Niet in wat mensen zeggen.

Voor de duidelijkheid, voor dingen die met je lichaam te maken hebben moet je zeker naar een arts. Ga naar de dokter, laat je medisch onderzoeken; onderschat niet hoeveel inzicht God de mens gegeven heeft over het menselijk lichaam. Maar we moeten niet klakkeloos alles aannemen dat over onze ziel en geest gezegd wordt door de wetenschap. God is Geest (Johannes 4:24), Hij weet alles over de ziel en de geest. Laat God uitspraken doen over de ziel en de geest, niet de mens.

Christen, jij hoort mensen op Gods Woord te wijzen. Het is jouw taak om de Bijbel te delen met mensen, want dat Woord geeft leven (Psalm 19). Alleen door het horen van het Woord kunnen mensen tot geloof komen (Romeinen 10:17). Het beste dat jij voor mensen kan doen, is ze wijsheid geven vanuit Gods Woord. Alleen de Bijbel heeft eeuwige wijsheid, alleen de Bijbel is waarheid (Johannes 17:17).

Wat vertel jij mensen?

Als er een lastige situatie is, waar haal jij je wijsheid vandaan? Als mensen naar jou toekomen, zoals bij Elisa, voor wijsheid, wat geef jij ze dan? Wat jij mensen vertelt, zegt waar jij op vertrouwt. Als jij op Gods Woord vertrouwt, zal jij mensen op Gods Woord wijzen. Als jij op iets/iemand anders vertrouwt, zal jij je wijsheid uit een andere bron halen.

Het zou zo geweldig zijn als de kerk bekend stond om wijsheid van God, als de kerk bekend stond om een rotsvast vertrouwen op God. Onwankelbaar vasthouden aan de Bijbel, omdat dat Gods Woorden zijn; niet de woorden van mensen. De kerk hoort de plek te zijn waar we mensen over Jezus vertellen, waar we laten zien dat wij met alles wie we zijn vertrouwen op Hem en Zijn Woord. Christenen horen het voorbeeld te geven van God boven alles vertrouwen, en daarmee Zijn Woord vertrouwen.

Christen, is mensen op Gods Woord wijzen jouw gewoonte? Is Gods Woord jouw enige bron van waarheid? Is Gods Woord dat wat jij met alles wie je bent navolgt? Hou dat vast. Als niet, vraag God om jouw hart te veranderen. Vraag God om jouw blik op Zijn Woord te veranderen naar Zijn wil.

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69