Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Overeenkomstig het Woord van de HEERE - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen ging het volk de stad uit en plunderde het legerkamp van de Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel, overeenkomstig het woord van de HEERE.” (2 Koningen 7:16) God had op Zijn manier de vijand verslagen. Nu was het moment daar dat Israël mocht genieten van Gods overwinning op de vijand. Belangrijker dan dat, ze mochten zien dat ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’ betrouwbaar is.

Overeenkomstig het Woord van de HEERE

Door hun eigen zonde was Israël in deze situatie gekomen, ze hadden zelf gekozen voor het ongehoorzaam zijn aan Gods Woord. Ze hadden zelf gekozen voor het dienen van afgoden en het verlaten van de Heere. Al deze keuzes hadden geleid tot de situatie dat ze hongersnood hadden, belegerd werden door de vijand en, bovenal, God niet meer geloofden op Zijn Woord. De term ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’ betekende niks meer voor hen, ze geloofden het niet als God iets zei.

Zoals 1 Korinthe 10:11 zegt hoort de kerk het voorbeeld van Israël te zien, om te leren. Niet om op hen neer te kijken, maar om te leren van wat zij deden. Dat is wat jij mag doen, leren van het voorbeeld van Israël. Je mag leren om juist te blijven luisteren naar God, juist te blijven gehoorzamen aan wat Hij zegt. Jouw leven hoort geleid te woorden door woorden ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’, want dat is het Woord dat leven geeft. Dat Woord geeft ons alles voor leven en godsvrucht (2 Petrus 1:3-4).

Gods Woord

Israël was vergeten Wie de God was Die deze woorden sprak. Daardoor waren ze vergeten dat Hij groter was en is dan alles en iedereen. Maak alsjeblieft niet diezelfde fout, vergeet niet Wie God is. Door omstandigheden, de wereld en haar afleidingen, door Satan kan je heel snel vergeten Wie God is, en dat Hij trouw is aan wat Hij zegt in Zijn Woord. Je kan vergeten dat ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’ ontzettend veel moois betekent. Het is zo makkelijk om afgeleid te raken van God en van Zijn Woord.

Door alle apps, het internet, de continue stroom aan dingen die ons willen afleiden vergeet de kerk dat God is Wie Zijn Woord zegt dat Hij is. Er wordt vergeten dat Hij trouw is aan Zijn Woord en dat Zijn Woord de primaire manier is om Hem te leren kennen. Houd jezelf in het oog, houd in de gaten dat je blijft vertrouwen op God en Zijn Woord. Blijf Zijn Woord serieus nemen, blijf Zijn Woord tot je nemen. Dat is de enige manier om God echt beter te leren kennen en echt meer te leren leven naar Zijn wil.

Luister jij naar Gods Woord?

In het Woord zien we dat Israël aan de lopende band zegeningen en waarschuwingen van God kreeg, continu kregen ze voor zich wat wel en niet goed was om te doen. In dit alles bleven ze goede en slechte keuzes maken; in de tijd dat Israël goede keuzes maakte regeerde Zijn Woord. Als Israël foute keuzes ging maken, luisterde men niet meer naar de dingen ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’. Ook hier mag jij leren van Israël, mag je Israël als voorbeeld zien van hoe dingen wel en hoe dingen niet te doen.

Luister jij naar Gods Woord? Lees jij Gods Woord structureel en continu? Dat heb je nodig om je hart dicht bij Hem te houden. Laat Gods Woord jouw hart onderzoeken (Hebreeën 4:12), laat Gods Woord jouw denken hervormen (Romeinen 12:2). Dat is wat je dagelijks nodig hebt om bijgestuurd te worden richting God en Zijn Woord. Alleen dat kan jou dicht bij Hem houden, dicht bij leven naar Zijn Woord. Maak de keuzes die je moet maken om je Bijbel te lezen, om te bidden. Maak de keuze om ook echt de Bijbel te openen en Gods Woord tot je te nemen. Dat is de beste keuze die je kan maken. Het zal je leiden om ‘overeenkomstig het Woord van de HEERE’ te leven.

Als je vragen hebt, neem gerust contact op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69