Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Persoonlijke roeping vinden - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Persoonlijke roeping vinden

door Andy Hubert

Het zal je misschien verrassen dat er nergens in de Bijbel staat dat men zich moet afzonderen om een persoonlijke roeping van God te zoeken. Evenmin zal je de personages in de Bijbel dit wél zien doen.

Ik heb dit niet altijd goed begrepen. Ik heb in het verleden de gewoonte gehad om regelmatig een halve dag apart te zetten om te bidden en te vasten. Ik deed dit wanneer ik iets nieuws tegemoet zou gaan.

Ik vroeg God om mij te laten zien wat ik moest doen of waar ik naar toe zou moeten gaan. Vervolgens sloeg ik de Bijbel open en wachtte op een zeker gevoel van Gods leiding. Maar nu doe ik dit niet meer, want, dit idee is simpelweg niet bijbels.

Maar, doet Jezus dit zelf dan niet in Markus 1:35-38? Doet de kerk dit niet in Handelingen 13:2-3? In eerste instantie dacht ik van wel, totdat ik het objectief ging  lezen. Ja, Jezus stond vroeg op om te bidden, vervolgens wist Hij dat het tijd was om naar het volgende dorp te gaan toen Zijn discipelen Hem vonden. Maar waarom nemen wij aan dat Jezus ging bidden om per se Gods leiding te zoeken?

Alleen eisegese zou tot deze conclusie kunnen leiden, maar niet exegese.

V.w.b. Handelingen sprak de Heilige Geest tot de kerk ‘terwijl zij de Heere dienden en vasten’. Het was niet zo dat zij op zoek waren naar Gods leiding, maar de Heilige Geest sprak terwijl zij de Heere aan het aanbidden waren. Zij waren Gods aangezicht aan het zoeken. De Heere dienen en Gods leiding zoeken zijn niet hetzelfde.

Het boek Handelingen volgt Paulus en Barnabas nadat ze uitgezonden zijn, we kunnen veel leren van hun beslissingen. Zij reizen van stad naar stad, zonder dat zij maar iets zeggen over dat zij per se door God geleid waren en vervolgens keren zij terug naar Antiochië. Nadat zij teruggekomen waren stelt Paulus op een gegeven moment aan Barnabas voor om terug te gaan naar de kerken die zij geplant hebben. Ook hier doet Paulus dit zonder dat God hem per se daartoe had geleid. Wanneer Paulus (zonder Barnabas) vertrekt zien wij wel dat de Heilige Geest Paulus leiding geeft. Ten eerste verhinderde de Heilige Geest hun om in Asia het Woord te spreken, vervolgens staat de Geest hun niet toe om naar Bithynië toe te gaan. Daarna kreeg Paulus ‘s nachts een visioen dat hij interpreteerde als Gods roeping om naar Macedonië toe te gaan, om daar het Evangelie te verkondigen. (Handelingen 13:13; 14:24; 15:36:16:6-10)

Merk nu op dat, 1) Paulus vrij was om grote beslissingen te nemen zonder bijzondere leiding van God, 2) De Heilige Geest sprak niet per se als een gevolg van Paulus’ zoeken naar een bijzondere roeping van God. Sterker nog, Paulus vraagt er überhaupt niet naar, 3) De Geest leidt Paulus elke keer op een ander manier; nooit dezelfde. Persoonlijke roeping vinden

Maar, horen wij God niet te zoeken voor wijsheid?! Ja, maar dat is totaal iets anders. Een persoonlijke roeping zegt: ‘ga daar naartoe’ of ‘doe dat’. Wijsheid daarentegen zegt: ‘je moet op deze manier denken en leven’. Kijk maar eens zelf naar Jakobus. In Jakobus 1:4 zien wij dat God ons oproept tot volharding, opdat wij ‘in niets tekortschieten’. Meteen daarna zien wij in vers 5 dat, wanneer wij aan wijsheid tekort komen, God ons wijsheid zal geven wanneer wij God erom vragen. Wat is het punt dat Jakobus wil maken?

God bedoelt niet dat wij Hem per se horen te vragen of wij nu rechts af of linksaf moeten gaan wanneer wij op een kruispunt in het leven komen te staan.

Dit zou zou mij niets leren over de zonde in mijn leven en karakter, want een dergelijke vraag is dan slechts relevant voor zo’n moment. Daarentegen nodigt God ons uit om aan Hem te vragen: ‘Leer mij alstublieft hoe ik hoor te leven’, om vervolgens door Hem vervuld te worden met wijsheid. (Zie Jakobus 3:13-18 voor zijn definitie van wijsheid)

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Wij moeten God erkennen in al onze wegen (Spreuken 3:6). Wij moeten onze lichamen aan God weiden als een levend offer (Romeinen 12:1). Wij leven begrijpend dat wij God toebehoren, maar dat wil niet zeggen dat God ons per se leiden zal met ‘rechtsaf’ en ‘linksaf’ commando’s. Daarentegen onderscheiden wij de goede, welgevallige en volmaakte wil van God terwijl Hij onze paden recht maakt. (Spreuken 3:5-6, Romeinen 12:1-2) Zie ook dat God in Jesaja 30:21 de weg van heiligheid bevestigd en niet persoonsgebonden leiding geeft. Persoonlijke roeping vinden

Wellicht is Jakobus 4:13-17 een goede afsluiting van dit onderwerp. In dit stuk vermaand Jakobus de persoon die op een arrogante wijze plannen maakt, zonder rekening te houden met God en zonder dat hij zijn eigen zwakheid in acht neemt. Kijk naar hoe Jakobus zo’n persoon onderwijst. Hij zegt niet: ‘In plaats daarvan zou u tijd apart moeten zetten om te bidden en vasten voor Gods leiding.’ Waarom? Omdat dat niet het probleem van die persoon was. Het probleem was dat het hart van die persoon niet besefte dat zijn plannen alleen zouden lukken ‘Als de Heere het wil’ (vs. 15). Vervolgens komt wellicht het meest inzichtelijke vers over dit onderwerp. ‘Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde (vs. 17). Ken jij de heiligheid waartoe God ons allen oproept? Om dat niet na te jagen is zonde. Weet je wat de Grote Opdracht is? Om daar geen deel aan te nemen is zonde. Heb jij een bijzondere, persoonlijke roeping van God op jouw leven? Om dat na te laten is ook zonde (Zie bijvoorbeeld Jona).

God roept mensen inderdaad met bijzondere persoonlijke roepingen. Het punt van dit artikel is niet om dat te weerleggen. Het punt is dat je niet op zoek hoeft te gaan naar die bijzondere, persoonlijke roeping van God.

God weet heus wel waar hij jou kan vinden en Hij weet heel goed hoe met jou te communiceren.

Hoe absurd zou het zijn als God voor jou een bijzonder en persoonlijke roeping heeft, of een bijzondere richting voor een tijd, en dat Hij staat te popelen om het jou kenbaar te maken, maar dat Hij dat niet kan doen omdat jij niet de tijd neemt om te bidden en te vasten en het Hem te vragen! Persoonlijke roeping vinden

Conclusie Persoonlijke roeping vinden

Jij bent vrij! Ga heel de wereld in, stort jezelf helemaal uit omwille van het Evangelie, geef je leven weg om te dienen. Door alles heen zal God jou leren hoe de juiste beslissingen (wijsheid) te nemen en Hij zal je leiden door middel van Zijn voorzienigheid. ‘Als de Heere het wil’ zal Hij jouw plannen tot stand laten komen. Zo niet dan zal Hij de deur voor je sluiten. Het kan zo zijn dat God van tijd tot tijd een bijzondere, persoonlijke roeping voor jou heeft, maar heb daar alsjeblieft geen slapeloze nachten over waarin je iets begeert waarvan je denkt dat je daar niet zonder kunt. Daarentegen, sta vroeg op om het aangezicht van de Heere te zoeken, en blijf laat op om Zijn werk te doen. Persoonlijke roeping vinden

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69