Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Raadpleeg de HEERE - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Toen zei de koning tegen Hazaël: Neem een geschenk mee en ga de man Gods tegemoet en raadpleeg de HEERE door hem en zeg: Zal ik van deze ziekte genezen?” (2 Koningen 8:8) De heidense koning van Damascus wilde weten van Elisa, ‘de man Gods’, of hij beter zou worden. Specifiek wilde hij dit van God weten: ‘raadpleeg de HEERE’ was de opdracht aan de knecht van de koning.

Raadpleeg de HEERE

Dat is de beste opdracht die je kan krijgen van je leiddinggevende/baas: raadpleeg de HEERE. Dat is wat in elke situatie de oplossing is, dat is wat je nodig hebt. Gods stem, leiding, troost, bemoediging, correctie, etc. In het geval van deze koning was het geen goede boodschap, God zou deze man niet genezen; Hij profeteerde zelfs dat de knecht van de koning de nieuwe koning zou worden. Toch was het advies om God te raadplegen het beste advies dat je kan geven of krijgen.

Psalm 139 leert dat God alles over je weet. Waar je ook bent en wat je doet, Hij is er en Hij weet het. Hij weet wat je nodig hebt, wanneer en in welke hoeveelheid. Hij weet en ziet alles, daarmee is Hij de perfecte raadgever. Dat had deze heidense koning goed door in 2 Koningen 8; dat is de opdracht die hij meegaf aan zijn knecht, dat is waar hij zijn leiding vandaan wilde halen. En dat is het goede voorbeeld dat we mogen volgen van een man die voor de rest geen goede reputatie heeft in het Woord.

God zoeken

Het is ongelofelijk belangrijk om als christen te leren om God te zoeken. Je mag niet onderschatten hoe belangrijk en nodig dit is, omdat juist dit is wat je de perfecte leiding zal geven voor je leven. Hij weet waar je doorheen gaat, wat er gaat komen, wat de juiste en de verkeerde reactie is. Dat is Iemand om leiding aan te vragen, dat is Iemand om te zoeken voor wijsheid en inzicht. En dat is de God van de Bijbel, dat is de God Die altijd voor je klaar staat om je te leiden op Zijn pad. De vraag is dus of jij Hem zoekt voor leiding, of dat je je leiding ergens anders vandaan haalt?

Raadpleeg de HEERE; dat was de opdracht van deze koning. In deze opdracht zit veel kennis van God: hij gebruikt de term ‘YHVH’, wat zichtbaar is in het woord HEERE (volledig met hoofdletters). Deze heidense koning gebruikte de Naam van God, de Naam die Hij in Exodus 3:14 aan Mozes gaf als Zijn persoonlijke Naam. Deze koning wist, tot op zekere hoogte, Wie God was. Daarom wist hij dat hij voor leiding over zijn leven bij deze God moest zijn.

God kennen

Hoe goed ken jij God? Weet jij Wie Hij is en wat je aan Hem hebt? Dan mag je daar ook naar leren handelen. Dat is Wie je nodig hebt in elke situatie van het leven. Als je namelijk door gaat krijgen Wie Hij is, zal ook jij het advies ‘raadpleeg de HEERE’ gaan opvolgen. Dat is het beste advies dat je kan krijgen, en geven, in elke situatie van het leven. Gods leiding is het beste, Zijn woorden zijn altijd wat je nodig hebt; dat is Wie God is.

Dat is de God van de Bijbel, jouw hemelse Papa. Raadpleeg Hem, ga naar Hem toe, ren naar Hem toe met al je vragen, twijfels, vreugde en pijn. Leg alles bij Hem neer en houd niks achter. Ga niet met ‘mooie woorden’ naar Hem toe, ga met je hart en leg alles in gebed bij Hem neer. Verwacht van Hem dat Hij gaat antwoorden, juist ook door Zijn Woord de Bijbel heen. Dat is de God Die jij mag raadplegen, de God Die altijd voor je klaar staat. Vertrouw Hem met alles en ga dan ook met alles naar Hem toe.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69