Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Roep God aan, Hij wil laten zien Wie Hij is - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.” (1 Koningen 18:24) Elia spreekt deze woorden, terwijl hij in een strijd is met de profeten van de afgod Baäl. Israël was achter deze afgod aangegaan, Elia wilde hen terugbrengen bij God. Dat was waar ze hoorden, wat de beste plek was voor hen om te zijn. Elia gaf het voorbeeld dat het volk al heel lang had moeten volgen: roep God aan.

God aanroepen

Elia stond op de berg Karmel, samen met de profeten van Baäl. Ieder mochten ze een offer brengen, hun god/God aanroepen en degene die antwoord zou krijgen had bewijs dat hun god/God de echte was. Dat was de bijzondere situatie waar Elia zich in bevond. Hij had zoveel vertrouwen in God en in Zijn almacht, dat hij deze strijd aanging. Elia twijfelde niet, hij stelde deze strijd zelfs voor. Israël moest weer gaan zien Wie God was, zodat ze terug zouden gaan naar Hem.

Om dit te doen, gaf Elia het voorbeeld dat Israël, en wij, horen te volgen: roep God aan. Israël moest leren om God weer als hun God te behandelen, om Hem aan te roepen, i.p.v. afgoden. God aanroepen betekende voor Elia dat hij het letterlijk uitriep naar God (1 Koningen 18:36-37). Elia bad tot God, vroeg God om te laten zien hoe groot Hij was, zodat Israël Hem weer zou gaan geloven.

Roep God aan, hoe doe je dat?

We mogen simpelweg het voorbeeld van Elia volgen: bidden. In elke situatie, met alles dat er op je hart ligt mag je God aanroepen. Dat betekent niks meer en niks minder dan dat je God vertelt over je situatie en die in Zijn handen legt. Je geeft je eigen manieren van dingen oplossen op, zodat God Zijn wil kan doen in die situatie. Dit is wat Jezus deed in de tuin van Gethsemané (Mattheüs 26), dit is wat zovelen in het Woord gedaan hebben; dit is het voorbeeld dat jij en ik horen te volgen.

Psalm 145:18 leert ons dat God nabij de persoon is die Hem aanroept. Dat is nog eens een zegen, dat is waarheid om op te staan. God is bij je, wanneer je Hem aanroept. Dat betekent niet dat God elke situatie voor je oplost, kijk maar naar Jezus, bij Hem werd de situatie niet opgelost. Het betekent wel dat in alles God bij je is en dat Hij je de kracht geeft die je nodig hebt om Zijn wil te doen. Zijn wil doen in de situatie waar je zit, want Hij wil je laten zien Wie Hij is.

Roep jij God aan?

God wil dat we bidden (1 Thessalonicenzen 5:16-18), Hij wil dat het uitroepen naar Hem. Roep God aan; dagelijks, meerdere keren per dag, ongeacht de situatie of waar je bent. Hij wil dat je het naar Hem uitschreeuwt. Hij wil laten zien Wie Hij is, Hij wil bewijzen dat Hij trouw is, liefdevol en genadig. God wil dat iedereen tot geloof komt (1 Timotheüs 2:4), Hij wil jouw situatie misschien wel gebruiken om mensen te laten zien Wie Hij is.

In het geval van Israël moesten ze zien Wie God was, zodat ze niet meer op hun afgoden zouden vertrouwen. Misschien heb jij dingen of mensen op wie je meer vertrouwt dan God; roep God aan en laat Hem bewijzen dat Hij ultiem te vertrouwen is. Laat Hem bewijzen dat Hij God is, dat Hij oneindig veel van jou houdt en dat Hij er voor je is. Roep God aan en zie wat Hij gaat doen.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69